9. 12. 2022

Proč zaměstnávat vězně?

Odborný článek

Pracovní zapojení osob ve výkonu trestu odnětí svobody je mezi vězni velmi vítanou povinností, kterou jim ukládá zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni mohou práci vykonávat v rámci věznice i mimo ni, a to v závislosti na poptávce po pracovní síle a také v závislosti na zásluhách a způsobilosti samotných vězňů. Tento vzájemně výhodný systém v České republice funguje již mnoho let, stává se ale čím dál populárnější.

Mezi formy zaměstnávání odsouzených patří například: 

  • vnitřní provoz – např. úklid, kuchyně, kotelna, údržba, autodílna, sklady a další
  • provozovny střediska hospodářské činnosti – např. zámečnické práce, stavební činnost, úklidové práce, montážní práce, kompletační práce a další
  • vlastní výroba – např. dřevovýroba, kovovýroba, šití
  • cizí subjekty – může probíhat na pracovištích uvnitř věznic nebo pracovištích mimo věznice – např. likvidace odpadů, kompletace propagačních materiálů, kompletace elektro výrobků, balení výrobků, sklářská a bižuterní výroba, výroba palet, výroba nábytku, stavební práce, zámečnické práce, úklid veřejného prostranství, montážní práce a další.

Zaměstnávání vězňů je přitom výhodné pro všechny zúčastněné strany pracovněprávního vztahu. Samotní vězni neztrácejí možnost styku se světem mimo věznici a kontakt s lidmi při výkonu práce činí jejich znovuzapojení do společnosti snažším. Vězni si mohou vydělat peníze, za které si poté v prostředí věznice mají možnost pořídit základní vybavení. Statistiky dále ukazují, že zapojení vězňů do práce zmírňuje recidivu po skončení výkonu trestu odnětí svobody. 

Jasné cíle má určené i vězeňská služba, která si  v oblasti zaměstnávání vězňů slibuje následující: 

  • zvyšovat vzdělávání a pracovní kvalifikaci odsouzených v souladu s potřebami trhu práce
  • systematicky vytvářet u odsouzených pracovní návyky
  • zavádět dvojsměnné či vícesměnné provozy
  • investovat do renovace stávajících dílen a hal
  • zpracovat investiční záměry na stavbu nových výrobních hal

Tento systém přináší výhody i státu, kterému jsou prostřednictvím srážek a odvodů alespoň částečně kompenzovány náklady spojené s výkonem trestu daného vězně. 

Konečně ze zaměstnávání vězňů benefitují i samotní zaměstnavatelé, a to jak v soukromém sektoru, tak v sektoru státním. Nikdy se totiž nestane, že by vězeň na poslední chvíli čerpal dovolenou a v případě jeho pracovní neschopnosti vězeňská služba pohotově vypraví jinou vhodnou osobu. Pakliže zaměstnavatel zrovna nemá práci, vězeňská služba pošle vězňů méně, či dokonce žádné. V takovém případě však zaměstnavatel není povinen poskytovat náhradu mzdy. Z hlediska docházky a nákladů se proto zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody jeví jako ideální. 

Možnost pracovat mimo věznici také představuje určitý motivační nástroj k zajištění lepšího chování a řádné disciplíny mezi vězni. K výkonu práce jsou vybírání pouze ti vězni, kteří nejenže mají potřebnou kvalifikaci, ale jejich chování je dlouhodobě vhodné a jsou spolehliví. Na práce mimo režim věznice jsou však vybírání pouze ti vězni, kteří nejsou nebezpeční pro své okolí. 

Možné nevýhody tohoto systému spočívají v menší kontrole nad vězni, která se může projevit například pokusy o útěk, rizikem pašování zboží do věznice a následným nelegálním obchodem s ním, či navazováním nedovolených kontaktů a vztahů mezi vězni a civilisty. 

Dle statistik Vězeňské služby České republiky (dále jen “VSČR”) došlo v posledních letech k výraznému zvýšení počtu zaměstnaných osob ve výkonu trestu, a to až o 11%. Ke konci roku 2012 evidovala VSČR celkem 6 377 zaměstnaných vězňů, ke konci roku 2018 až 8 858 vězňů. Do statistik jsou však zahrnuti jen ti vězni, kteří pracují za finanční odměnu. Vězni pracující v rámci věznice a vězni účastnící se školících a vzdělávacích programů nebo brigád ve statistice zahrnuti nejsou. 

Zaměstnávání vězňů tak i do budoucna představuje možné řešení reintegrace vězňů do společnosti a nízkonákladové a flexibilní obsazení některých pracovních míst. 

Zdroj: ​​https://www.vscr.cz/sekce/zamestnavani-odsouzenych

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek