9. 12. 2022

Určování výše škody podle trestního zákoníku

Odborný článek

Autor: Mgr. Veronika Vítková

Pojem škody je jedním ze stěžejních pojmů trestního práva. U mnoha trestných činů nalezneme ve skutkových podstatách ať již obligatorní (pro stanovení trestnosti) či fakultativní (u kvalifikovaných skutkových podstat) znak způsobení škody. Správné určení její výše je proto pro přesnou kvalifikaci klíčové. 

V trestním zákoníku nalezneme úpravu určování výše škody ve výkladovém ustanovení § 138 TrZ. Předmětné ustanovení stanovuje 3 kritéria, podle kterých lze při určení výše škody postupovat. Za tato kritéria lze považovat:

 1. cena, za kterou se věc v době a v místě činu obvykle prodává, subsidiárně pak 
 2. účelně vynaložené náklady na obstarání stejné nebo obdobné věci, nebo 
 3. náklady na uvedení v předešlý stav. 

Orgány činné v trestním řízení jsou vázány jejich zákonnou posloupností a nemohou si samy zvolit, podle jakého kritéria budou postupovat (např. kvůli vhodnosti v konkrétní věci). To tedy znamená, že primárně je třeba určit cenu věci, za kterou se věc v době a v místě činu obvykle prodává a v případě, že není možné podle uvedeného hlediska postupovat, musí orgány činné v trestním řízení postupovat podle jednoho z následujících kritérií.

 Tento vztah subsidiarity plyne z jazykového výkladu ustanovení § 137 TrZ, když z dikce znění: „nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z…“ Rovněž i odborná literatura uvádí, že se nejedná o alternativy, ze kterých by si mohly orgány činné v trestním řízení libovolně vybírat, kterou z variant upřednostní.1 Konečně pak tato hierarchie byla potvrzena také judikaturou, kdy Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 14. prosince 2016, sp. zn. 7 Tdo 1073/2016, konstatoval, že je třeba důsledně respektovat postup stanovený ustanovením § 137 TrZ.

Z hlediska systematického výkladu je třeba poznamenat, že uvedené ustanovení je řazeno pod hlavu osmou, která obsahuje výkladová ustanovení. Ta jsou přitom společná a závazná zásadně pro všechny trestné činy, proto můžeme říci, že § 137 TrZ je obecným ustanovením, podle kterého se bude určovat škoda všude tam, kde je způsobení škody znakem trestného činu. 

V případě prvního kritéria je třeba odkázat na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku včetně jejich prováděcích vyhlášek. Co se týká podmínky ceny v místě obvyklé, podle komentářové lieratury se jím rozumí obec, ve které došlo k trestnému činu, a která je stanovena pro maloobchodní prodej.2 K tomu lze odkázat také na judikaturu Vrchního soudu v Praze. Ten v rozhodnutí pod sp. zn. 1 To 66/92 dále specifikuje, že cenou, za kterou se věc prodává v době a v místě činu se rozumí cena při legálním prodeji, a nikoliv cena na černém trhu. Rovněž nelze za cenu v místě obvyklou považovat např. cenu ve velkoobchodě nebo cenu v kvalitní či luxusní restauraci. Komentářová literatura pak uvádí příklad s tím, kdy v případě, že bude z luxusní restaurace odcizena láhev vína s mnohonásobnou přirážkou, nepřihlíží se k vyšší ceně, ale vychází se z ceny, za kterou by bylo možné koupit láhev v běžné prodejně.3 Rovněž není možné do prodejní ceny zahrnout hodnotu neposkytnuté nebo neprovedené služby vyjádřenou v penězích. Pokud cena odcizené věci zahrnuje i daň z přidané hodnoty, pak obvyklou cenou se rozumí cena, za kterou věc kupuje spotřebitel, tedy včetně DPH. 4 

Rozhodující je přitom hodnota, o kterou byl majetek poškozeného zmenšen, nikoliv obohacení pachatele.5 Tato formulace je v zásadě logická a v souladu s pojetím škody z civilního hlediska, neboť škoda se negativně projevuje v majetkové sféře poškozeného a nemusí tak automaticky znamenat, že způsobením škody dochází zároveň i k obohacení pachatele, byť k tomu v mnoha případech bude docházet.    

Pokud je předmětem útoku věc starší či opotřebená, je nutné zohlednit snížení její hodnoty oproti bezvadnému stavu.6 V praxi se bude cena opotřebené věci nejčastěji zjišťovat na základě znaleckého posudku či odborného vyjádření, případně podle toho, za jakou cenu se na trhu opotřebená věc obvykle prodává (typicky v bazarech, autobazarech, zastavárnách atd.). 

V případě, že škodu není možné tímto způsobem určit, nastupují další hlediska. První z nich chápe škodu jako účelně vynaložené náklady na obstarání stejné nebo obdobné věci. V praxi bude tento postup přicházet v úvahu zejména tehdy, pokud je z okolností zřejmé, že výše způsobené škody je ve značném nepoměru k celkové ceně poškozené věci nebo jde o poškození části většího funkčního celku, které se neprojeví na jeho prodejní ceně (např. drobné poškození karoserie motorového vozidla, rozbití jeho oken či světlometů, poškození vstupních dveří domu, rozbití jeho oken.7

Pokud přichází v úvahu věc opravit, restaurovat či jinak uvést do původního stavu, je možné vycházet z účelně vynaložených nákladů na uvedení věci v předešlý stav. Jde v zásadě o alternativu k nákladům na obstarání stejné nebo obdobné věci a volba jedné z těchto variant závisí na posouzení orgánů činných v trestním řízení, zejména při zohlednění jejich vhodnosti a nákladnosti. 

V případě, že se cena určuje podle nákladů na uvedení do předchozího stavu, je třeba zajistit, aby nedošlo k znevýhodnění osoby povinné k náhradě škody.  

Pro stanovení výše škody si musí soud opatřit potřebné důkazy, kterými budou zejm. doklady od poškozeného, odborná vyjádření či ve složitějších případech znalecké posudky v odvětví cen a odhadů. 

Autor: Mgr. Veronika Vítková


O autorovi:
Mgr. Vítková působí jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Gřivna Šmerda. V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci s tématem diplomové práce Úplatkářské trestné činy a možnost dočasného odložení trestního stíhání. V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti svobodě, majetkové trestné činy, hospodářské trestné činy, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a zastupování poškozených v trestním řízení, řízení proti právnickým osobám.


Zdroje:

1 Ščerba, Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, str. 1223.
2 Ščerba, Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, str. 1224.
3 Šámal, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 1409.
4 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.12. 2003, sp.zn. 4 Tz 152/2003.
5 Šámal, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 1410.
6 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 1966, sp. zn. 1 Tz 62/66.
7 Šámal, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 1411.

Diskuze (189) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Charlossaf napsal:

  Very good facts. Cheers! https://definitionessays.com/ improve essay writing

 2. Abrahamstore napsal:

  You said it terrifically! writing an illustration essay paper writer paper writer

 3. AlvenBrigo napsal:

  Terrific data. Thank you! thesis help online can i pay someone to write my essay

 4. BruceZerce napsal:

  You actually said this exceptionally well.
  discount pharmacies canadian pharmaceuticals online best online pharmacies canada

 5. Alvinhig napsal:

  Amazing lots of amazing knowledge.
  write good essay https://homeworkcourseworkhelps.com/ press release writing services

 6. Alvinhig napsal:

  Well expressed without a doubt. !
  how to write compare contrast essay stephen king essay on writing essay online writer

 7. Alvinhig napsal:

  Regards, I value this.
  compare and contrast essay high school and college https://essaywriting4you.com/ ghostwriting services

 8. BruceZerce napsal:

  Thanks, Lots of info.
  canada drugs pharmacy online canada drugs pharmacy national pharmacies

 9. Alvinhig napsal:

  Very good material. Cheers!
  help on essay https://freshappshere.com/ research proposal writing service

 10. Wendellmon napsal:

  Superb postings. Thank you.
  buy medication without an rx buy prescription drugs online canadian pharmacy no prescription needed

 11. Alvinhig napsal:

  Nicely put, With thanks!
  writing narrative essay help me to write an essay write my summary for me

 12. BruceZerce napsal:

  You actually said it very well.
  northwest pharmaceuticals canada buy drugs online canadian family pharmacy

 13. Wendellmon napsal:

  You actually reported this fantastically.
  viagra generic canadian pharmacy best canadian online pharmacy 24 hour pharmacy

 14. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Thank you.
  essay writing service law school https://agbsl.pro/ fast essay writing service

 15. Alvinhig napsal:

  You actually said this effectively.
  how to write a essay for college https://englishessayhelp.com/ website that writes essays for you

 16. BruceZerce napsal:

  Terrific facts. Thanks!
  pharmacy prescription buy cialis pharmacy drugstore online

 17. Wendellmon napsal:

  With thanks! I appreciate it!
  canadadrugsonline 24 hour pharmacy canadian prescription drugs

 18. Alvinhig napsal:

  With thanks! Valuable stuff.
  essay help toronto help with scholarship essays affordable ghostwriters

 19. Alvinhig napsal:

  Valuable posts. Kudos!
  college essay on diversity essay writing service writer for hire

 20. Alvinhig napsal:

  Good facts. With thanks!
  how to write a college admission essay good college essay write my report online

 21. Alvinhig napsal:

  Nicely put. With thanks.
  essay writing technique essays writing service all ivy writing services

 22. Wendellmon napsal:

  This is nicely said. .
  best online canadian pharcharmy canada drugs online online pharmacies of canada

 23. Alvinhig napsal:

  Thank you, A lot of info.
  buy an essay paper college essay custom report writing

 24. BruceZerce napsal:

  You definitely made the point.
  best canadian pharmacies canadian family pharmacy pharmacy discount

 25. Alvinhig napsal:

  Fantastic write ups. Kudos.
  write a conclusion for an essay essay writer best online essay writing service

 26. Alvinhig napsal:

  This is nicely expressed. !
  how to write academic essay essay writings essay writing services review

 27. Alvinhig napsal:

  You actually explained it effectively!
  writing a college essay how to write an argument essay what is the website that writes essays for you

 28. Alvinhig napsal:

  Wow many of beneficial tips.
  what to write an essay about essays writing services best resume writing services nj

 29. Wendellmon napsal:

  Thanks, Quite a lot of information!
  best canadian prescription prices canadian pharmacy viagra pain meds online without doctor prescription

 30. Alvinhig napsal:

  Kudos! Plenty of material!
  best mba essay writing service essay writings professional case study writers

 31. Alvinhig napsal:

  Wow lots of awesome tips.
  high school versus college essay argumentative essay us writing services

 32. Alvinhig napsal:

  Valuable knowledge. Thank you!
  college essay heading https://homeworkcourseworkhelps.com/ law school personal statement writing service

 33. Wendellmon napsal:

  Truly a lot of superb info.
  pharmacies shipping to usa north west pharmacy canada canada medication pharmacy

 34. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Thanks a lot.
  writing a good college essay https://dissertationwritingtops.com/ custom essay writing services reviews

 35. Alvinhig napsal:

  You said that wonderfully.
  how to write a college entrance essay essay writing service pay for freelance writers

 36. BruceZerce napsal:

  Position nicely applied!.
  national pharmacies online drug prices comparison legal canadian prescription drugs online

 37. Alvinhig napsal:

  Incredible plenty of fantastic data!
  essay writers needed how to head a college essay cv writing services

 38. Wendellmon napsal:

  Regards! Great stuff.
  online pharmacies legitimate canadian pharmacy review doctor prescription

 39. Alvinhig napsal:

  Factor nicely used.!
  how to write an essay introduction paragraph higher english critical essay help master thesis writing service

 40. BruceZerce napsal:

  Great tips. Cheers.
  cheap viagra online canadian pharmacy canadian pharmaceuticals online reviews international pharmacies that ship to the usa

 41. Wendellmon napsal:

  Cheers, Helpful information.
  online pharmacy without a prescription drug prices comparison canadianpharmacyusa24h

 42. Alvinhig napsal:

  Helpful posts. Thanks.
  buying essays online safe essay writer online professional resume writing services

 43. Alvinhig napsal:

  Incredible tons of helpful information!
  help write an essay online online essay editing service free writing help

 44. BruceZerce napsal:

  Thanks. Terrific stuff.
  shoppers drug mart pharmacy prescription drugs canada online medicine shopping

 45. Alvinhig napsal:

  With thanks! Very good stuff.
  creative writing essay what to include in college essay english writing help

 46. Alvinhig napsal:

  You stated it fantastically.
  google essay writer https://essaywriting4you.com/ best assignment writing service

 47. BruceZerce napsal:

  Amazing a good deal of good information.
  prescription drugs online without canadian pharcharmy online canada pharmacies online pharmacy

 48. Alvinhig napsal:

  You explained it adequately.
  essay writing checker write my essay write my dissertation for me

 49. Wendellmon napsal:

  Cheers, I like this.
  canadadrugsonline best canadian prescription prices discount canadian drugs

 50. Alvinhig napsal:

  You actually revealed this really well!
  how to write conclusion in essay https://agbsl.pro/ who can write my thesis

 51. Alvinhig napsal:

  This is nicely put. !
  essay to write argumentative essay article writers needed

 52. BruceZerce napsal:

  Whoa a lot of beneficial info!
  prescription drug assistance canadian pharmaceuticals global pharmacy canada

 53. Alvinhig napsal:

  You actually expressed this well.
  i need help with my college essay https://orangepornhub.com/ cv writing services

 54. Wendellmon napsal:

  Effectively voiced indeed! .
  cheap drugs canadian discount pharmacy canada medication pharmacy

 55. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot, I enjoy this.
  buy custom essay argumentative essay topics business writing services company

 56. Alvinhig napsal:

  Thanks! Great stuff.
  how to write a conclusion to a persuasive essay https://topswritingservices.com/ cheap writing services

 57. Alvinhig napsal:

  Cheers! Plenty of stuff!
  humorous college essays freedom writers essay introduction executive resume writing services chicago

 58. Wendellmon napsal:

  Whoa a good deal of terrific data.
  canadian government approved pharmacies prescription drugs from canada walgreens online pharmacy

 59. Alvinhig napsal:

  With thanks! I enjoy this.
  essay writing prompts for high school https://topswritingservices.com/ professional personal statement writing services

 60. Alvinhig napsal:

  Cheers. Numerous posts.
  custom essay writing service essay typer company report writing

 61. Alvinhig napsal:

  Really tons of beneficial facts.
  custom essays cheap college essays professional custom writing service

 62. Wendellmon napsal:

  Kudos, Very good information.
  online pharmacies canada pharmacies/account canadadrugstore365

 63. Alvinhig napsal:

  Very well spoken genuinely! !
  how to write a good essay in college essays on writing help me write a thesis

 64. Wendellmon napsal:

  You actually said that exceptionally well.
  trusted online pharmacy reviews prescription cost comparison pharmacie

 65. Alvinhig napsal:

  Truly plenty of wonderful material!
  custom essay writing service org essays writer essay help websites

 66. Alvinhig napsal:

  You actually said this adequately.
  high school vs college essay compare and contrast essay writing service cover letter writing service

 67. Wendellmon napsal:

  Incredible all kinds of awesome advice.
  best online pharmacy canadian pharmacies shipping to usa discount pharmaceuticals

 68. Alvinhig napsal:

  You reported this exceptionally well.
  value of college education essay argumentative essay website analysis essay

 69. Alvinhig napsal:

  Amazing a lot of wonderful information.
  essay on going to college https://dissertationwritingtops.com/ cheap custom writing

 70. Alvinhig napsal:

  Very good info. Kudos.
  write me an essay essays service write essay service

 71. BruceZerce napsal:

  With thanks, Loads of data.
  canadadrugs pharmacy canadadrugstore365 safeway pharmacy

 72. Alvinhig napsal:

  Factor very well utilized.!
  essay writing for kids essays writers writing services canada

 73. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Thanks.
  essay help online argumentative essay custom writers

 74. BruceZerce napsal:

  With thanks, Valuable information!
  canadian pharma companies buy prescription drugs canada online pharmacies

 75. Wendellmon napsal:

  Thanks a lot. I enjoy this.
  pharmacy intern pharmacy online drugstore drugstore online

 76. Alvinhig napsal:

  Awesome forum posts, Appreciate it!
  how to write an analysis essay on a short story how to write personal essay for college writing help for college students

 77. Alvinhig napsal:

  Regards, I value it!
  college essay checker https://theessayswriters.com/ newsletter writing service

 78. Alvinhig napsal:

  Very well voiced indeed. .
  write essays for me https://flowleadsua.com/ personal statement writing services

 79. BruceZerce napsal:

  Fantastic postings, Cheers.
  online pharmacies pharmacy cost comparison pharmacies shipping to usa

 80. Wendellmon napsal:

  With thanks, Quite a lot of content.
  cialis online online pharmacies of canada indian pharmacy

 81. Alvinhig napsal:

  You actually reported that adequately!
  best essay custom essay UK urgent essay writing service

 82. Alvinhig napsal:

  Many thanks. Loads of info!
  cheap custom essays online essay article ghostwriter

 83. Alvinhig napsal:

  Many thanks. I like it.
  premium essay writing service essays writers web content writers

 84. BruceZerce napsal:

  You suggested that fantastically!
  no prior prescription required pharmacy canadian drug online pharmacy

 85. Wendellmon napsal:

  Cheers. Good stuff!
  canadian pharmacy without prescription drugs without prescription canadian drugs online pharmacies

 86. Alvinhig napsal:

  Very good posts, Kudos!
  buy persuasive essay https://englishessayhelp.com/ help writing personal statement

 87. Alvinhig napsal:

  Many thanks. Ample information!
  writing literature essays essay rewriter consumer reports resume writing services

 88. BruceZerce napsal:

  You stated that perfectly!
  shoppers drug mart pharmacy medicine online order viagra pharmacy 100mg

 89. Alvinhig napsal:

  Very well spoken genuinely. .
  how to write short essay https://homeworkcourseworkhelps.com/ seo writing service

 90. Alvinhig napsal:

  Appreciate it, Loads of knowledge.
  write better essays write my essay custom writing cheap

 91. Alvinhig napsal:

  With thanks, Numerous write ups.
  learning to write an essay https://topswritingservices.com/ help with writing personal statement

 92. Alvinhig napsal:

  Terrific stuff, Many thanks.
  how to write a critique essay on an article essays writer help with academic writing

 93. Wendellmon napsal:

  You actually revealed it terrifically!
  best online international pharmacies pharmacy in canada generic viagra online

 94. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Thanks a lot!
  sat essay writing help https://essaypromaster.com/ resume writing services

 95. Alvinhig napsal:

  You actually reported this really well.
  compare and contrast essay college level essaytyper cheap custom essay writing services

 96. BruceZerce napsal:

  Tips well taken..
  drugs from canada canada prescription plus pharmacy northwestpharmacy

 97. Alvinhig napsal:

  You have made your point pretty nicely..
  freedom writers review essay scholarships for writing essays academic writers needed

 98. Wendellmon napsal:

  You actually expressed this really well.
  canada prescriptions drugs canadian pharmacy certified canada pharmacy online online pharmacy viagra

 99. Alvinhig napsal:

  Regards. I appreciate it.
  write a persuasive essay https://altertraff.com/ professional cv writing service

 100. Alvinhig napsal:

  Amazing advice. Thanks a lot!
  review of essay writing services write my essays coursework writing service

 101. BruceZerce napsal:

  Lovely info, Regards.
  canadian rx medical pharmacy fda approved canadian online pharmacies

 102. Wendellmon napsal:

  Awesome advice. Many thanks!
  navarro pharmacy canada rx online pharmacy

 103. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks a lot!
  write an expository essay essay writing services seo writing services

 104. Alvinhig napsal:

  You definitely made the point!
  college student essay best essay services mba thesis writers

 105. BruceZerce napsal:

  You reported this really well!
  northwest pharmaceuticals canada cheap prescription drugs online pharmacies

 106. Alvinhig napsal:

  This is nicely said. .
  how to write a personal biography essay essays writer essays website

 107. Wendellmon napsal:

  Awesome write ups, Thanks.
  viagra generic online pharmacy best online pharmacies canada publix pharmacy online ordering

 108. Alvinhig napsal:

  Cheers! Great information!
  essay competitions for college students https://writingthesistops.com/ cheap essay writing services

 109. BruceZerce napsal:

  Great posts. Kudos.
  trusted overseas pharmacies online pharmacy canadian drugs online pharmacies

 110. Alvinhig napsal:

  Perfectly voiced genuinely! !
  the essay writer college essays custom writing help

 111. KeithBip napsal:

  You revealed that superbly.
  no prescription canadian pharmacies reliable rx pharmacy coupon code best online pharmacies

 112. Renaldoenala napsal:

  Info effectively taken.!

 113. JamesClinc napsal:

  Incredible all kinds of very good material.
  thai pharmacy online canadian pharmacy meds reviews is it legal to buy drugs from canada online

 114. KeithBip napsal:

  Awesome tips. Regards.
  drugs without a prescription ralphs pharmacy online pharmacy paypal

 115. Wilfordben napsal:

  You said this superbly!
  pre pharmacy courses online pharmacy tech course online stop canadian pharmacy emails

 116. Antoniocrilm napsal:

  You actually expressed that exceptionally well.
  canadian pharmacies for cialis costco pharmacy online erectile dysfunction drug

 117. KeithBip napsal:

  Thanks a lot. Great information.
  pharmacy in vancouver canada licensed online canadian pharmacies ca board of pharmacy

 118. Antoniocrilm napsal:

  Useful data. Thanks a lot!
  allmed rx specialty pharmacy best online international pharmacies jobs at cvs pharmacy store

 119. Richardsaish napsal:

  Fine information. Thank you.
  express rx pharmacy los angeles publix pharmacy online ordering online pharmacy store

 120. Stanleyelumn napsal:

  Nicely put, Many thanks!
  canada pharma limited llc discount prescriptions us pharmacy no prior prescription

 121. KeithBip napsal:

  Information very well utilized!.
  reliable rx pharmacy coupon code vons pharmacy perform rx specialty pharmacy

 122. Stanleyelumn napsal:

  Truly all kinds of terrific information.
  magellan rx pharmacy network erectile pills without a doctor prescription vipps canadian pharmacy

 123. Davidnum napsal:

  Truly plenty of wonderful knowledge.
  walmart pharmacy store locator online pharmacy pain family pharmacy online

 124. KeithBip napsal:

  Wow many of wonderful data.
  northwest pharmacy canada bsc pharmacy in canada canadian drug pharmacy promo code

 125. Davidnum napsal:

  Superb write ups. Appreciate it!
  walmart store locator pharmacy canadian pharmacies drug prices pet drugs canada

 126. KeithBip napsal:

  Regards, I enjoy this!
  compare rx prices canadian pharmacies regulated by health canada my canadian pharmacy coupon code

 127. KeithBip napsal:

  Cheers. Plenty of postings.
  lorazepam online pharmacy canadianpharmacymeds com pharmacy store in canada

 128. KeithBip napsal:

  Kudos. Very good information.
  no 1 canadian pharmacy sam’s club pharmacy pharmacy order online

 129. RichardCit napsal:

  You suggested that effectively!
  online pharmacies cvs pharmacy update insurance online turkish pharmacy online

 130. RichardCit napsal:

  You made the point!
  walmart pharmacy online internet pharmacy list canadian pharmacy online ship to usa

 131. KeithBip napsal:

  Incredible quite a lot of wonderful facts.
  canadian pharmacy testosterone canadian pharmacy vyvanse aarp canadian pharmacies

 132. Williamkeymn napsal:

  Point well considered..
  canadian pharmacy tramadol 300 er canada drugs spring hill florida prescription drugs info

 133. Lesterdoomy napsal:

  You reported it adequately!
  prescription meds without the prescription cvs drugstore trusted canadian online pharmacy

 134. KeithBip napsal:

  Very good knowledge. Regards!
  identifying prescription drugs rx software pharmacy pharmacy cost comparison

 135. Williamkeymn napsal:

  Great info, Thanks!
  good canadian pharmacies canada prescriptions online canadian pharmacy viagara

 136. Scottsix napsal:

  Cheers. Quite a lot of write ups.
  buy generic viagra online spanish pharmacy online hot canadian pharmacy

 137. KeithBip napsal:

  You actually revealed it terrifically.
  buy pain pills online pharmacy onlinecanadianpharmacy com online pharmacy courses canada

 138. WilliamLuppy napsal:

  Thanks a lot, Terrific stuff.
  help rx pharmacy discount card canadia online pharmacy erfa thyroid canadian pharmacy

 139. Scottsix napsal:

  You actually reported this effectively.
  mobile rx pharmacy sky pharmacy purchase drugs from canada

 140. WilliamLuppy napsal:

  Appreciate it. Lots of material!
  buy phentermine online canadian pharmacy best mail order canadian pharmacy mail order pharmacy india

 141. Josephabace napsal:

  This is nicely said! !
  canadian meds prices low cost prescription drugs buying drugs online from canada

 142. Petereveva napsal:

  Appreciate it! Plenty of posts!
  european online pharmacy prescription drugs pharmacy tech certification online cipa certified canadian pharmacy

 143. Josephabace napsal:

  Nicely put, Appreciate it.
  pharmacies withour prescriptions 1 canadian pharmacy online international pharmacy

 144. Thomasrot napsal:

  Thanks. Great information!
  legit canadian online pharmacies what is rx in pharmacy mail pharmacy

 145. Petereveva napsal:

  With thanks! I value this.
  can you buy drugs from canada legally tijuana pharmacy online rx care pharmacy zephyrhills fl

 146. Renaldoenala napsal:

  Point very well regarded!!
  overseas online pharmacy canadian pharmacy residency canadian pharmacy online legit

 147. KeithBip napsal:

  Position nicely taken..
  buy drugs from canada legal non prescription drugs how to dispose of prescription drugs walgreens

 148. RichardNus napsal:

  Thank you. Very good information!
  brooks pharmacy store canadian pharmacy no prescription needed why are drugs cheaper in canada

 149. KeithBip napsal:

  Cheers! I appreciate it.
  free prescription drugs for low income online pharmacy store in india drugs canada

 150. Justinediva napsal:

  Regards! I enjoy it!
  us pharmacy no prior prescription can canadian pharmacies fill us prescriptions how to stop calls from canadian pharmacy

 151. KeithBip napsal:

  Kudos, Ample information.
  perscription drugs in canada prescription drugs facts steroids online pharmacy

 152. RobertRully napsal:

  Really lots of terrific data.
  canadian pharmacy clomid black market prescription drugs canadian medicine

 153. Justinediva napsal:

  Seriously lots of useful knowledge.
  bachelor of pharmacy online canadian pharmacy in tampa fl rx choice pharmacy

 154. KeithBip napsal:

  You actually suggested this exceptionally well.
  viagra brand canadian pharmacy drug stores canada 15 rx pharmacy san antonio

 155. RobertRully napsal:

  With thanks, A lot of info!
  kaiser pharmacy rite aid pharmacy store number best drug store foundation

 156. DouglasCreax napsal:

  You actually revealed it wonderfully.
  naturxheal family pharmacy & health store-doral buying prescription drugs online canada pharmacy continuing education online

 157. KeithBip napsal:

  Many thanks, I enjoy it.
  canadian pharmacy overnight delivery registered canadian pharmacies side effects of prescription drugs

 158. DavidItapY napsal:

  Superb stuff, Thank you!
  drugs from canada best drugstore liquid eyeliner online international pharmacy

 159. KeithBip napsal:

  Kudos. A lot of posts!
  buy growth hormone online pharmacy pharmacy stuff store pharmacy prescription

 160. KeithBip napsal:

  Kudos. I enjoy this.
  international pharmacy the drug store pharmacy cheapest canadian pharmacy for viagra

 161. BrandonAlits napsal:

  Cheers. I enjoy this.
  global online pharmacy legal drugs in canada pharmacies in canada

 162. BrandonAlits napsal:

  Good tips. Appreciate it!
  legitimate canadian pharmacies online order pharmacy online egypt prescription drugs to speed up metabolism

 163. Aaronsaind napsal:

  Very good postings. Thank you!
  buying prescription drugs online canada amazon prescription drugs otc drugs in canada

 164. Claudeblems napsal:

  Whoa lots of useful facts.
  student store pharmacy hours priligy online pharmacy sildenafil citrate online pharmacy

 165. Claudeblems napsal:

  You actually said this exceptionally well.
  new canadian pharmacy express canada pharmacy canadian online pharmacy for dogs

 166. MichaelNutty napsal:

  Amazing lots of useful data.
  canada prescriptions online pharmacy schools online safe canadian pharmacy online

 167. MichaelNutty napsal:

  Information effectively taken..
  eckerd pharmacy store locator legit non prescription pharmacies your discount pharmacy

 168. Jamesorema napsal:

  Kudos! I like this.
  prescription weight loss drugs global pharmacy canada order form latisse online pharmacy

 169. Ernestgex napsal:

  Kudos. I like this!
  pharmacy technician jobs in canada rx prices become a pharmacy technician online

 170. Ernestgex napsal:

  You actually revealed that very well!
  pharmacy technician online legitscript canadian pharmacy enterprise rx pharmacy system

 171. CharlesEcold napsal:

  You definitely made the point!
  order medicine online canada pharmacy no prescription express pharmacy online

 172. Thomasrot napsal:

  Whoa plenty of terrific tips.
  best canadian online pharmacy viagra mail pharmacy canadian pharmacy online no prescription needed

 173. Thomasrot napsal:

  Kudos! A good amount of stuff.
  canadian discount mail order pharmacies compound pharmacy cvs pharmacy store manager salary

 174. ChrisJaH napsal:

  You’ve made your position extremely clearly!.
  indian pharmacy online shopping safe canadian online pharmacies canadian pharmacy without prescription

 175. JosephPaync napsal:

  Helpful info. Many thanks.
  cheap drugs online canada drugs without a doctor s prescription north west pharmacy canada

 176. Josephbem napsal:

  Wow a good deal of valuable info!
  canadian internet pharmacy stokes pharmacy can americans order pregabalin from canadian pharmacies

 177. ThomasAxiof napsal:

  Amazing loads of helpful information.
  best erectile pills king canadian pharmacy review rx pharmacy coupon

 178. JamesClinc napsal:

  You actually suggested this fantastically!
  is canadian pharmacy world legit cialis from canada israel online pharmacy

 179. Ramiroriz napsal:

  You reported this exceptionally well.
  uk online pharmacy who voted against cheaper drugs from canada generic viagra online

 180. Antoniocrilm napsal:

  You actually reported it well.
  prescription drugs pictures brooks pharmacy store locator canadian pharmacy us

 181. Antoniocrilm napsal:

  Amazing plenty of terrific facts.
  no prescription required pharmacy pharmacy technician continuing education free online cvs pharmacy technician

 182. Dwaynedob napsal:

  Incredible tons of good facts.
  online canada pharmacy canadian pharmacy vicodin online pre pharmacy programs

 183. Dwaynedob napsal:

  Awesome content. Appreciate it.
  vipps pharmacy in canada canadian pharmacy discount code best rx pharmacy software

 184. Richardsaish napsal:

  You made your point.
  best canadian pharmacies for cialis canadian pharmacy scam canadian pharmacy oxycodone

 185. Stanleyelumn napsal:

  Thanks a lot. I appreciate this.
  online pharmacy for prescription drugs cvs pharmacy drug store canada cvs pharmacy cvs pharmacy store locator usa

 186. Davidnum napsal:

  Well expressed without a doubt. .
  canada 77 pharmacy canada pharmacy, 800-15355 24 ave, surrey, bc v4a 2h9, canada pharmacy drugstore online

 187. MichaelMogix napsal:

  This is nicely expressed. .
  online pharmacy review top online pharmacy india canadapharmacyonline com

 188. MichaelMogix napsal:

  Cheers! I appreciate it!
  costco online pharmacy sumatriptan canada pharmacy neurontin canadian pharmacy