26. 3. 2023

Volba zmocněnce k vykonávání úkonů za poškozenou právnickou osobu v trestním řízení

(foto: Aleš Ležatka)

Ústavní soud, Brno, TZ 44/2022

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesením státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s právem na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

V rámci prověřování podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, kterého se měla dopustit starostka stěžovatelky, požádal policejní orgán o ustanovení opatrovníka stěžovatelky coby poškozené s odůvodněním, že stěžovatelka je právnickou osobou a nemá osobu způsobilou činit úkony v trestním řízení, neboť starostka i místostarosta stěžovatelky byli jak v době spáchání prověřované věci, tak i v době podání daného návrhu zastupiteli stěžovatelky. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Břeclavi usnesením ze dne 2. 12. 2021 podle § 45 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen tr. ř.), ustanovil na základě návrhu policejního orgánu stěžovatelce k výkonu jejích práv v předmětném trestním řízení opatrovníka (advokáta) s tím, že je nebezpečí z prodlení a stěžovatelka nemá osobu způsobilou činit úkony v řízení. Ke stížnosti starostky stěžovatelky státní zástupce krajského státního zastupitelství usnesením podle § 149 odst. 1 tr. ř. usnesení státního zástupce okresního státního zastupitelství zrušil a podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. znovu podle § 45 odst. 2 tr. ř. za splnění podmínek § 45 odst. 1 tr. ř. ustanovil stěžovatelce opatrovníka – advokáta. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že starostka stěžovatelky v rámci podání vysvětlení sdělila, že jednání, které je předmětem prověřování, považuje za zákonné, a že ze strany stěžovatelky nedošlo k připojení se s nárokem na náhradu škody. Na základě toho uzavřel, že je zřejmé, že zájmy osob (starostka a místostarosta), které jsou oprávněny jednat za poškozenou stěžovatelku v trestním řízení, jsou v reálné kolizi se zájmy stěžovatelky coby poškozené v trestním řízení.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti zejména namítala, že výše uvedený postup orgánů činných v trestním řízení je protiústavním zásahem do jejího práva na samosprávu, neboť jako jednotka územní samosprávy nesouhlasí s tím, aby za ni rozhodovala státním zástupcem určená fyzická osoba místo osoby, která by byla jako zástupce řádně pověřena orgány obce.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná.

Institut opatrovníka poškozené právnické osoby v trestním řízení podle § § 45 odst. 1, věta třetí, odst. 2 tr. ř., je subsidiární povahy a mělo by jej být využíváno jen jako krajního prostředku, neboť vždy představuje zásah do práva právnické osoby na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, když právnická osoba musí mít co nejširší možnost zvolit si zmocněnce podle § 50 odst. 1 tr. ř., jako osobu nejen kvalifikovanou, ale také informovanou o rozhodných skutečnostech vztahujících se k poškození právnické osoby, která se těší její důvěře.

Je-li osoba oprávněná činit za poškozenou právnickou osobu právní úkony (např. starostka obce) současně podezřelou ze spáchání trestného činu vůči ní, a proto se jeví její zájmy v kolizi se zájmy právnické osoby, není možno ji automaticky považovat za vyloučenou z volby zmocněnce podle § 50 odst. 1 tr. ř., byť je při takové volbě z logiky věci limitována svým postavením podezřelé osoby v trestním řízení. Vůči takové podezřelé oprávněné osobě stále platí presumpce neviny podle čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a nelze tedy bez dalšího jen pro její status podezřelého předpokládat, že jsou i v této konkrétní otázce volby zmocněnce poškozené právnické osobě důvodné obavy z kolize zájmů.

Ustanoví-li za této situace orgány činné v přípravném řízení trestním podle § 45 odst. 1, věta třetí, odst. 2 tr. ř. poškozené právnické osobě pro trestní řízení opatrovníka, aniž by oprávněnou osobu poučily podle § 50 odst. 1, věta za středníkem, tr. ř. o možnosti dát se zastupovat zmocněncem a umožnily tak poškozené právnické osobě zvolit si zmocněnce, poruší tím právo poškozené právnické osoby na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s právem na právní pomoc podle  čl. 37 odst. 2  Listiny základních práv a svobod.

Orgány činné v trestním řízení mohou volbu zmocněnce poškozené právnické osobě podezřelou oprávněnou osobou považovat za neúčinnou pouze tehdy, je-li z konkrétních okolností zřejmé, že jde o zjevné zneužití práva (např. volba zmocněnce, který nebude náležitě zastupovat obec jako právnickou osobu a bude upřednostňovat zájmy podezřelé osoby, doručuje se mu na adresu v zahraničí, kde je nedostupný atd.). Jen v takových případech je možné právnické osobě přesto, že jí byl zvolen zmocněnec, ustanovit opatrovníka.

Státní zástupce krajského státního zastupitelství tak musí při respektování právních názorů Ústavního soudu, vyslovených v tomto nálezu, znovu rozhodnout o stížnosti starostky obce podané proti usnesení státního zástupce okresního státního zastupitelství ze dne 2. 12. 2021.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 618/22 je dostupný  zde 

(zdroj: usoud.cz)

Diskuze (4) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Awesome ranking of https://casino-affiliate-programs-review.com/ affiliate programs in casino and sports betting, Awesome affiliate programs only we have, review, rating

 2. NodsDeels napsal:

  how to buy cialis For viral forms of conjunctivitis, do not forget to instruct the patient regarding the contagious nature of the disease and the importance of hand washing and use of separate towels and pillows for 10 days after the onset of symptoms

 3. Shelby napsal:

  Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told
  was once a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!

  By the way, how could we keep up a correspondence?

  Also visit my webpage Personalized styling recommendations

 4. Chiquita napsal:

  how to supplement retirement income as a physician
  passive income for doctors in the uk best investments
  for passive income in canada for doctors
  online passive income ideas for doctors in the usa

  Look at my page :: passive income for medical professionals