6. 6. 2023

Nejvyšší soud potvrdil vinu muže, který navazoval nedovolené kontakty s dítětem

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání o dovolání obviněného proti usnesení Městského soudu v Praze jakožto soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6. Obviněnému byl uložen trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců a jeho výkon byl odložen na zkušební dobu 12 měsíců.

Obviněný se trestného činu dopustil tím, že kontaktoval nezletilou dívkou prostřednictvím sociální sítě Facebook a aplikace Messenger, kde s ní vedl konverzaci, činil jí sexuální návrhy a nabízel osobní setkání za účelem jejich realizace. Osobní setkání nezletilé a obviněného proběhlo o několik dní později, během schůzky mezi nimi ale nedošlo k intimnímu kontaktu. V následujících dnech se obviněný pokusil domluvit další schůzku, nezletilá ji ale odmítla. 

Proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 z roku 2019 podal obviněný odvolání, odvolací soud ale potvrdil názor prvoinstančního soudu a odvolání zamítl. Obviněný se následně dovolal k Nejvyššímu soudu. Ten se v tomto případě zabýval zejména otázkou, zda mohl být obviněnému znám věk poškozené a zda byly splněny podmínky pro rozhodnutí soudu o uložení ochranného opatření ve formě povinnosti podrobit se vhodnému programu psychologického poradenství. 

Ačkoli nezletilá neměla dostatečný věk na to, aby si vůbec mohla založit na zmíněné sociální síti profil, svůj věk opakovaně sdělila obviněnému v průběhu konverzace a obviněný tak neměl důvod domnívat se, že mu dívka sděluje nižší než skutečný věk. Námitky obviněného proti nesprávným skutkovým zjištěním tak soud vyvrátil a konstatoval, že byla naplněna jak objektivní, tak i subjektivní stránka přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem. 

V závěru soud dodal, že napadená soudní rozhodnutí netrpí vytýkanými vadami, tedy nemožnost ověřit věk nezletilé v průběhu komunikace na sociální síti nezabránila v naplnění subjektivní stránky přečinu, a zcela se ztotožnil s právními závěry nižších soudů. Dovolání proto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné. Odsuzující rozsudek tedy zůstává nadále pravomocným. 

Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete zde.

Právní věta
Přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b tr. zákoníku je předčasně dokonaným deliktem. Proto je trestně postižitelný již samotný návrh na setkání, který pachatel učinil dítěti mladšímu patnácti let za účelem dopustit se na něm některého ze sexuálně motivovaných trestných činů, jejichž výčet v tomto ustanovení je demonstrativní.

Návrh na takové setkání může být učiněn jakýmkoliv způsobem, např. prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií, v listinné podobě či ústně.

Provedeným dokazováním je třeba objasnit, který z trestných činů, na něž je v této skutkové podstatě odkazováno, pachatel v době učinění návrhu na setkání zamýšlel spáchat.

Diskuze (13) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Idswwphlzj napsal:

  Вам 105 643 p  
  Подробнее по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/cv6zl15uhizlvf7ndssh/success/?AAAAAtrestonline.czBBBBB

 2. Bonny napsal:

  Hi there,

  Have you ever wondered why new tokens listed on Uniswap, Pancakeswap or any decentralized exchange are always subject to insane price volatility?

  Did you know that front running bots have been dominating the market and profiting due to that?

  Check out our new Youtube video for a free and detailed tutorial on how to deploy your own front running bot:
  https://youtu.be/SQHFveYdjV8

  Kind Regards,
  Bonny

 3. Id4uwja7rr napsal:

  Департамент выплат. Запрос# 45925

  Подробнее: https://forms.yandex.ru/u/AAAAAtrestonline.czBBBBB/success/

 4. Klaus napsal:

  Hi, my name is Klaus from TopDataList.com

  We are ceasing operations on TopDataList.com and have made our leads available at a discounted price.

  Visit us on TopDataList.com
  Regards,
  Klaus

 5. Idqn81y8sg napsal:

  Выплaта 202 313 р
  Подробнее: https://forms.yandex.ru/u/AAAAAtrestonline.czBBBBB/success/

 6. Gabriella napsal:

  Hi there,

  Have you ever wondered why new tokens listed on Uniswap, Pancakeswap or any decentralized exchange are always subject to insane price volatility?

  Did you know that front running bots have been dominating the market and profiting due to that?

  Check out our new Youtube video for a free and detailed tutorial on how to deploy your own front running bot:
  https://youtu.be/SQHFveYdjV8

  Kind Regards,
  Gabriella

 7. Felicity napsal:

  Hi there,

  Guest Posts are one of the most powerful backlinks you can get for trestonline.cz.

  Our list contains over 6,500 handpicked websites that accept guest posts, with each site’s SEO metrics and contact details, allowing you to contact them all directly and save thousands on paying overpriced agency fees. You can also sell the list on for a profit!

  If you’d like more information, you can reply to this email or visit: https://bit.ly/3Pew9k2

  Kind Regards,
  Felicity

 8. Ido4jqq7qk napsal:

  Aктивaция счeтa
  Подробнее: https://docs.google.com/document/d/AAAtrestonline.czBBB/view

 9. Margret napsal:

  Hi,

  Have you ever wondered how the big influencers on Instagram make so much money? If the answer is „yes“, then this eBook is exactly what you’ve been looking for. We go over everything you need to know about gaining real followers and earning real money.

  With over 200 pages of strategies, growth methods and secrets – it’s an Instagram goldmine! We have helped thousands of people to radically grow their profiles, businesses and income.

  Want to know more? Visit: https://bit.ly/3c9M062

  Regards,
  Margret

 10. Idljxvulf0 napsal:

  Прихoд 102 533 р
  Подробнее: AAAtrestonline.czBBB

 11. Ricky napsal:

  Hey,

  If you create content that lacks ranking on Top 10 result of Google then It’s Your fault.

  With the arrival ChatGPT lot’s of blogger & webmasters are jumping into the Free content that ChatGPT is generating for them

  BUT

  Most of them fail to rank their pages on Google.

  This Tool (Available as Life Time Deal at 1 Time price) have helped us optimizing our content that are now ranking and bragging us top 10 spots on google for most of our websites.

  Have a sneak peak how this thing works >>> https://bit.ly/neuronwriterx

  I would definately recommend this deal because it’s #1 Swiss knife for onpage optmization for any content that ranks on top 3 spot.

  Cheers

  Willi B
  87 Rocky Street, MI
  97887
  =====
  Click here to Unsubscribe

 12. Minna napsal:

  Hey,

  Everyone is using ChatGPT nowadays…
  It’s taking over the internet…

  But what if there is a way to capitalize on it and make a killing using it?

  Imagine if you let a powerful AI app, write, design and sell eBooks for you in any niche…
  All you have to do is pick the niche, and then collect the profit…
  Everything in between is done by This New System

  Click here to watch demo >>> https://bit.ly/inkai4

  And today, you have the chance to get access to it at an incredibly early-bird discount…

  Here, Let me show you how it works

  Step 1 Login: Login to Ink AI Cloud-Based Dashboard
  Step 2 Create: Enter One Keyword And Instantly Generate a Fully Designed eBook, Reports, Flipbook, PDF, Lead Magnet, And More…
  Step 3: Syndicate: With One Click, Let AI Syndicate Your eBook Across Millions Of Buyers In Any Niche…

  Step 4: Profit – Yup that’s it.

  I don’t think it gets easier than this…

  It’s just 1 Click away:

  ► No Writing
  ► No proofreading
  ► No designing
  ► No publishing
  ► No marketing

  All of that is done for you

  The technology behind this all IS rocket science..
  But setting this up is as easy as popping a meal in a microwave…
  You just press a few buttons and kapoosh, you’re done!

  To begin extracting profit from the 107 million users of ChatGPT, go here to get started while the one-time pricing is still available.

  Enjoy!

  Williams B
  Manhatten, OT
  46234
  ======
  Click here to unsubscribe

 13. Megan napsal:

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any ‚bots‘.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you’d like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

  Kind Regards,
  Megan