9. 12. 2022

Právní věta: Padělání a pozměnění peněz

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo právní větu:

Trestný čin padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 2 alinea 2 tr. zákoníku je dokonán, pokud pachatel udá padělané nebo pozměněné peníze jako pravé nebo platné, anebo jako peníze vyšší hodnoty, tedy jestliže je druhá strana, jíž jsou určeny k úhradě zboží nebo služby, přijme (akceptuje je), protože teprve tehdy dojde k jejich úspěšnému uvedení do oběhu. Nepřijme-li je druhá strana z důvodu podezření, že jde o padělané nebo pozměněné peníze, dopustí se pachatel pokusu uvedeného trestného činu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud zamítl dovolání obviněného, který byl uznán vinným zločinem padělání a pozměnění peněz, za který mu byl uložen souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 3 let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. 

Podle skutkových zjištění se obviněný trestné činnosti dopustil tím, že na návštěvě u svědkyně bez jejího vědomí a souhlasu odcizil z kuchyňské linky natržený padělek bankovky nominální hodnoty 2 000 Kč hodnocený stupněm nebezpečnosti 4 (tedy jako méně zdařilý), přičemž obviněný od svědkyně věděl, že se jednalo o padělek. Tento padělek se obviněný následně pokusil třikrát uvést do oběhu jako pravou bankovku. Poprvé tak učinil na benzínové čerpací stanici, kde bankovku předal svému známému a požádal jej, aby natankoval naftu v hodnotě 100 Kč a uhradil ji padělanou bankovkou. Známý obviněného sice nevěděl, že se jedná o padělek, domníval se však, že na benzínové čerpací stanici natrženou bankovku nepřijmou. Rozhodl se tedy nenatankovat, ale pokusil se bankovkou uhradit nákup cigaret. Bankovka však pro její natržení přijata nebyla, proto si ji vzal zpět a ve vozidle ji vrátil obviněnému.
Ve druhém případě  se obviněný pokusil padělkem zaplatit prodavačce na benzínové stanici 2 karty paysafecard (v hodnotách 1 000 Kč a 100 Kč) a cigarety značky Camel, vše v hodnotě asi 1 200 Kč. Poté, co prodavačka padělanou bankovku do tržby nepřijala, vzal si obviněný padělanou bankovku zpět a opustil s ní prostor benzínové čerpací stanice.
Třetí pokus o udání padělané bankovky do oběhu proběhl v prostorách budovy nádraží Českých drah, kde se obviněný pokusil u pokladny padělkem zaplatit jízdenku v hodnotě asi 20 Kč. Poté, co pokladní rozpoznala, že jde o padělek bankovky, na což obviněného upozornila, obviněný z místa odešel a padělek zanechal na pokladně. Pokladní následně zavolala Policii ČR.  

O odvolání rozhodl odvolací soud tak, že rozsudek soudu prvního stupně zrušil a uznal obviněného vinným toliko pokusem zločinu padělání a pozměnění peněz, za který mu uložil stejný trest jako soud prvního stupně. 

Obviněný následně podal dovolání, ve kterém namítal, že padělaná bankovka nebyla způsobilá ke spáchání trestného činu. Ani v jednom případě nedošlo k dokonání trestného činu, trestnost případného pokusu zanikla z důvodu dobrovolného upuštění obviněného od dokonání činu. Obviněný vyjádřil své přesvědčení, že když dobrovolně upustil od dokonání trestného činu, odstranil nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu z podniknutého pokusu. Šlo tedy dle jeho názoru o beztrestný pokus. 

Nejvyšší soud k tomuto uvádí, že úvahy jsou v tomto případě na místě v otázce, zda se jedná dokonaný trestný čin, či jen jeho pokus. S argumentací obviněného se Nejvyšší soud neztotožnil především proto, že jím užitá bankovka byla způsobilým předmětem pro naplnění znaků uvedeného trestného činu. Obviněný totiž neužil nějaký tvarově či barevně přizpůsobený kus papíru, ale padělek bankovky, který jistě nejméně za určité situace byl způsobilý plnit funkci oběživa. O tomto ostatně vypovídá i skutečnost, že v prvních dvou případech prodavačka vůbec nepoznala, že se nejedná o pravou bankovku, ale o padělek, a nepřijala ji jen proto, že byla natržená.  Dokonce i třetí svědkyně (pokladní v budově nádraží Českých drah) bankovku původně přijala a již chtěla tisknout lístek, až pak se jí zdála divná, necítila vodoznak, a proto ji zkontrolovala pod UV lampou a poznala, že jde o padělek. I z uvedeného vyplývá, že za určitých okolností bankovka nepochybně byla způsobilá k uvedení do oběhu a na první pohled o padělek nešlo, jak nezávisle na sobě potvrdilo několik svědků. V tomto směru tak lze souhlasit se státním zástupcem i soudy nižších stupňů, že obviněným užitou bankovku lze označit za padělané peníze.

Pro interpretaci naplnění znaku „udání“ padělaných peněz poukázal v bodě 22 rozhodnutí Nejvyšší soud na rozsáhlou literaturu a judikaturu a uzavřel, že “udáním” je míněno jakékoli pachatelovo odevzdání padělaných peněz jiné osobě jako pravých a platných (nebo jako peněz vyšší hodnoty). Jedná se tedy o jakýkoliv způsob uvedení takových padělků do oběhu nebo pozměněných pravých peněz, aniž by je sám pachatel padělal nebo pozměnil. 

Nejvyšší soud se ztotožnil se závěry soudu odvolacího a uzavřel, že odvolací soud posoudil případ obviněného správně, pokud dospěl k závěru, že zločin padělání a pozměnění peněz nebyl dokonán, ale že se o něj obviněný jen pokusil, neboť nebyl naplněn znak udání, protože nedošlo k akceptaci bankovky jako pravého a platného platidla.

Nejvyšší soud uzavírá, že jednání obviněného dozajista lze označit za společensky škodlivé, tím spíše z důvodu, že k udání bankovky do oběhu nedošlo pouze proto, že bankovka nebyla přijata. Lze se tedy domnívat, že pokud by bankovka přijata byla, trestný čin by byl dokonán a obviněný by jeho dokonání nezabránil. 

Z výše uvedených důvodu Nejvyšší soud dovolání obviněného zamítl. 

Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete zde

Diskuze (6) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Vmohjj napsal:

  generic levofloxacin 250mg order levaquin 250mg pills

 2. Phelsz napsal:

  order spironolactone 25mg spironolactone 25mg tablet order generic diflucan

 3. Mmicrz napsal:

  buy ampicillin 250mg online cheap order bactrim 960mg online erythromycin 250mg for sale

 4. Fuqbbw napsal:

  sildenafil pill robaxin medication order robaxin online cheap

 5. Qofcya napsal:

  oral sildenafil estradiol 2mg cheap purchase estradiol generic

 6. Kspppb napsal:

  generic lamotrigine order prazosin online tretinoin cream cost