27. 9. 2023

K odpovědnosti státu za zásahy do života jednotlivce vzniklé v trestním řízení

Ústavní soud, Brno, TZ 4/2022

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil v nálezu specifikované výroky usnesení Nejvyššího soudu a rozsudků Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu ve spojení s právem na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci.

Stěžovatel byl trestně stíhán od června roku 2005 do června roku 2007, kdy bylo trestní řízení skončeno usnesením Okresního soudu v Znojmě, a věc byla předána Městskému úřadu ve Znojmě, neboť se nejednalo o trestný čin, ale pouze o možný přestupek. Předmětného jednání se měl stěžovatel dopustit tím, že dne 23. 10. 2004 předal konkrétní osobě, která není držitelem příslušného povolení k držení a nošení zbraní a střeliva, 14 000 ks střeliva typu Luger Snail za účelem volného prodeje osobám v kriminálním prostředí. Správní orgán následně rozhodl o odložení přestupku, protože odpovědnost za přestupek zanikla. Stěžovatel se v souvislosti s nezákonným trestním stíháním domáhal proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti (vedlejší účastnice řízení) podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem náhrady majetkové i nemajetkové újmy; v předmětné žalobě tvrdil, že mu v příčinné souvislosti s nezákonným trestním stíháním vznikla majetková škoda ve výši 35 364 343,70 Kč a nemajetková újma ve výši 100 000 000 Kč.


Nemajetková újma měla stěžovateli vzniknout  v souvislosti s úmrtím jeho manželky, která spáchala sebevraždu během trestního řízení; trestní stíhání dále mělo stěžovateli způsobit výrazné zhoršení zdravotního stavu a ztrátu dobré pověsti. Ve věci rozhodující Obvodní soud pro Prahu 2 nejprve žalobu v celém rozsahu zamítl, neboť neshledal příčinnou souvislost mezi usnesením o zahájení trestního stíhání a stěžovatelem tvrzenou majetkovou škodou; ohledně práva na přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu nalézací soud shledal důvodnou námitku promlčení, kterou vznesla vedlejší účastnice.

Odvolací i dovolací soud toto rozhodnutí potvrdily. Všechna tři rozhodnutí však zrušil Ústavní soud svým nálezem sp. zn. I. ÚS 3391/15 ze dne 14. 11. 2017 (tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/3nsqfRn ), neboť dospěl k závěru, že námitka promlčení měla být posouzena optikou dobrých mravů. V dalším řízení pak obvodní soud přiznal stěžovateli jako náhradu za nemajetkovou újmu částku 130 000 Kč s příslušenstvím a ve zbytku žalobu zamítl. Ohledně intenzity nemajetkové újmy nalézací soud dospěl k závěru, že manželka stěžovatele, která spáchala sebevraždu, nemohla zemřít v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím, jelikož bylo vydáno až po její smrti. Soud obdobně neshledal příčinnou souvislost mezi zhoršením zdravotního stavu stěžovatele a vedením nezákonného trestního stíhání. Městský soud v Praze toto rozhodnutí potvrdil. Podle odvolacího soudu kroky činěné policií před vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání nelze považovat za fázi trestního stíhání, na kterou by se vztahoval zákon o odpovědnosti státu za škodu. Nejvyšší soud následné dovolání stěžovatele odmítl jako nepřípustné.

Stěžovatel se poté obrátil na Ústavní soud. Ve své ústavní stížnosti zejména namítal, že obecné soudy nerespektovaly závěry Ústavního soudu vyjádřené v dříve vydaném nálezu v jeho věci.  Domnívá se, že obecné soudy porušily jeho základní práva, neboť mu nepřiznaly přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku sebevraždy manželky a poškození jeho zdraví před vydáním rozhodnutí o zahájení trestního stíhání.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná.

Ústavní soud dospěl k závěru, že kasační závaznost nálezu sp. zn. I. ÚS 3391/15 porušena nebyla, neboť z něj nevyplývá autoritativní konstatování příčinné souvislosti mezi trestním řízením, sebevraždou manželky a zhoršením zdravotního stavu stěžovatele. Ústavní soud však zrušil napadená rozhodnutí z jiných důvodů.

Obecné soudy v projednávané věci uzavřely, že se jakékoli kroky orgánů činných v trestním řízení před vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání nemohly negativně projevit v osobní sféře stěžovatele a nemůže k nim být při posuzování odpovědnosti státu za vadný výkon veřejné moci přihlíženo. Rozhodný okamžik v této souvislosti spojují až se zahájením trestního stíhání, což je sice významný milník trestního řízení, se kterým jsou spojeny příslušné právní následky, avšak samotné usnesení o zahájení trestního stíhání nelze posuzovat izolovaně bez okolností, jež k jeho vydání vedly. Je třeba vzít v úvahu, že jde o vyústění předchozího prověřování a v něm prováděných úkonů orgánů činných v trestním řízení, které se také mohly negativně projevit ve stěžovatelově životě (v životě jeho rodiny).

Spojují-li obecné soudy odpovědnost státu za újmu způsobenou jednotlivci v trestním řízení striktně s vydáním usnesení o zahájení trestní stíhání, aniž by s ohledem na specifické okolnosti věci zohlednily negativní následky způsobené mu v přípravné fázi trestního řízení, postupují v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod příliš formalisticky a nesouladně se smyslem a účelem odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Stát nelze a priori zbavit jeho odpovědnosti strohým konstatováním, že v době, kdy nastaly negativní události v životě stěžovatele, ještě nebylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání; tím spíše, jestliže nastaly těsně před formálním zahájením trestního stíhání dne 30. 6. 2005 (manželka stěžovatele spáchala sebevraždu 26. 6. 2005, tj. pouhé čtyři dny před zahájením trestního stíhání; stěžovatel byl hospitalizován dne 29. 4. 2005, tedy pouhé dva měsíce před zahájením).

Ústavní soud považuje náhradu za škodu (či přiznání přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu) vzniklou před zahájením trestního stíhání za výjimku z obecného (judikaturně dovozeného) pravidla, podle kterého se nahrazuje újma vzniklá až po zahájení trestního stíhání. Jinými slovy, k možnosti tvrzení a prokázání škody vzniklé před zahájením trestního stíhání (a s tím souvisejícímu otevření prostoru pro zjišťování skutkového stavu věci) je nezbytné přistupovat restriktivním způsobem, pouze při existenci konkrétních – výjimečných – okolností. Takové okolnosti však v předmětné kauze nastaly a obecné soudy měly dát stěžovateli šanci prokázat, že mu v příčinné souvislosti s trestním řízením jako celkem vznikla újma.

Ústavnímu soudu nepřísluší, aby sám stanovoval finanční částku, která má být stěžovateli poskytnuta jako zadostiučinění za nezákonné trestní stíhání, eventuálně též za nesprávný úřední postup. Stejně tak není úkolem Ústavního soudu, aby obecným soudům dával podrobný návod pro výpočet této částky. Obecné soudy však musí dostatečným způsobem zohlednit veškeré klíčové a jedinečné okolnosti tohoto případu. Věc se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 2, který bude při svém dalším rozhodování vázán právním názorem Ústavního soudu, vysloveným v tomto nálezu.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1029/21 je dostupný  zde.

Diskuze (77) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. seabeve napsal:

  It is the last active stage of an ovarian follicle s lifecycle buying cialis online usa Acupuncture can be an invaluable tool to help promote healthy conception and a healthy early pregnancy

 2. seabeve napsal:

  buy stromectol usa This means that although the above mentioned data support the presence and importance of hormonal imprinting and transgenerational imprinting in man new and thorough investigations are needed for mapping it

 3. Valentina napsal:

  Buy Glimepiride Online without a Doctor’s Prescription Look no further than these
  top-notch online pharmacies for all your diabetes medication needs
  Buy diabetes meds from shady Canadian pharmacies best place to score diabetes meds
  online

  Take a look at my web-site: Is there a way to bypass the prescription requirement and get Metformin delivered to my door?

 4. Nannette napsal:

  Spot on with this write-up, I truly believe this website needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more,
  thanks for the info!

  Feel free to visit my homepage Order your TOLOCO Massage Gun today

 5. buh napsal:

  Wizard of Oz Slots Free Credits: With a free 60 MILLION coin welcome bonus, there has never been a better time to start spinning, so play Hit it Rich free online slots today! 01. Collect 500,000+ Free Credits 02. Collect 500,000+ Free Credits 03. Collect 500,000+ Free Credits It looks like you are using an outdated browser version. Head over to your browser’s official site to download the newest version. Take Westeros by storm in one of the most epic, free slot machine games ever made! Download Game of Thrones Slots Casino NOW! Wizard of Oz Slots Free Credits: It looks like you are using an outdated browser version. Head over to your browser’s official site to download the newest version. Get more coins when you purchase from the Zynga Store.
  http://www.gabiz.kr/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20222
  Basically, when it comes to slot machines, strategy boils down to this: Know the rules, your probability of winning, and the expected payouts; dispel any myths; and quit while you’re ahead. If you win $100, cash out $50 and play with the rest, for example. After you lose a certain amount (determined by you in advance), don’t hesitate to quit. Go to the all-you-can-eat buffet and try your luck with the casino food; odds are it’s pretty good. You can also start a live chat with a Bidspotter Support Representative by selecting Live Chat at the top of Bidspotter.com. More information on our chat system can be found by clicking here.  Copyright var date = new Date(); document.write(date.getFullYear()); IN THE NEW AGE. All Rights Reserved. by IN THE NEW AGE. Must be 21 years or older. Management reserves the right to cancel or change offer at any time. FREEPLAY® prizes awarded are valid for 30 days. FREEPLAY® cannot be converted into cash. Unused FREEPLAY® cannot be cashed out. Borgata is not responsible for abandoned FREEPLAY®. FREEPLAY® will be played before any other credits. Nontransferable. Participants may not be part of any exclusionary list.

 6. Fut napsal:

  CBS Sports is a registered trademark of CBS Broadcasting Inc. Commissioner.com is a registered trademark of CBS Interactive Inc. 15.6K views|nhạc nền – world.cup.2022 Sports events are among the most in-demand globally, as world-known championships attract the attention of millions or even billions. Sport is variable enough, and there are fans of different disciplines: football, ice hockey, volleyball, etc. © 2023 777score.co.uk This app is not just limited to soccer, bringing results from matches in other sports such as basketball, volleyball, and tennis. According to the app’s page, FlashScore tracks and updates its users in around 6,000 different competitions. Want to bet on a match today? Check out the list of today match fixtures.
  https://uniform-wiki.win/index.php?title=Chelsea_fc_tr
  EZ2 or 2D lotto is drawn everyday, three times a day. Each 2D lotto ticket costs 10 pesos. To play the EZ2 lotto, a player must choose two (2) numbers from 1 to 31. If he wants a system-generated numbers, a lucky pick (LP) is also available. The player wins the game when he got the combination in exact order. EZ2 Lotto draws are conducted daily except during major holidays. The EZ2 result history, 2D lotto summary for the year 2022 as well as the EZ results today are available at this website for everyone’s consumption. The results of the EZ2 hearing are courtesy of the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO). 2D/EZ2 Lotto is one of the popular games of PCSO. The ticket is worth P10 pesos inclusive of the documentary stamp tax. These are the PCSO draws slated for today: 2D Lotto (EZ2), 3D Lotto (Swertres), STL, 6D Lotto, Lotto 6/42, Super Lotto 6/49, and Ultra Lotto 6/58.

 7. Preandata napsal:

  Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967 91 generic cialis online europe Congestive heart failure is the most common indication for hospitalization among adults over 65 years of age, 1 and the rate of admission to treat this condition has increased progressively over the past two decades

 8. Dub napsal:

  Все комментарии, не касающиеся продукта, будут удалены! Объем (мл). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 При звонке – ведите последние 4 цифры входящего номера +0-000-XX-XX До бесплатной доставки от Хакаскосметики осталось 500 q Стоимость курьерской доставки до 5 км. от МКАД – 350 руб. При заказе от 2 000 руб. – доставка БЕСПЛАТНО Используйте данную форму для того, чтобы оставить отзыв о товаре или задать вопрос. и участвуйте в закрытых акциях, конкурсах и распродажах! Подводка для глаз особенно подходит для тех, кто предпочитает яркие и четкие линии насыщенного черного цвета. EYELINER DIP Подводка жидкая с супер-тонкой кистью Черная Стойкий гелевый карандаш дает возможность создать макияж стойкостью до 24-х часов. Его мягкая текстура плавно ложится на кожу век, не растекается, не скатывается. Пигмент равномерно распределяется по линии нанесения и остается неизменным до момента снятия макияжа. Тонкий красящий грифель позволяет создать линию любой толщины и изгиба, прорисовать штрихи.
  http://lx22gp.kr/server/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=192259
  Во избежание недоразумений при использовании подводки специалисты рекомендуют приобретать универсальные гибкие шланги, которые подходят для подключения воды любой температуры. Универсальные подводки отличаются наличием в оплетке нитей обоих цветов. В сюжете – Гибкая подводка, на что обратить внимание при выборе Лучше покупать рукава большего размера. Этого позволит иметь запас длины и выбирать любое удобное место для установки оборудования. В итоге упрощает монтаж рукава и отсутствует опасное нарушением герметичности натяжение. Сильфонная подводка не отличается высокой гибкостью, но зато держит приданную ей форму без дополнительных крепежей Качественная гибкая подводка для воды должна изготавливаться со шлангом из нетоксичной резины. Дешёвые экземпляры состоят из технической резины.  Гибкая подводка для воды из нержавеющей стали 2 1/2 дюйма 65 мм

 9. pet napsal:

  The answer to this question depends on your preferences. If you’re betting on a budget, it’s best to resort to free bets no deposit. But free bets without a deposit are subject to a higher number of events and minimum odds, making them harder to complete. These bonuses are subject to a maximum winning limit. If it’s a question of funds, you may want to check out our top low-deposit betting sites instead. The best is about to get BETTER! Bonus BetsHow do I receive a Bonus Bet?DraftKings will advertise promotions or offers where Bonus Bets will be rewarded based on a specific activity or behavior that is undertaken. You can find these promotions by visiting the DraftKings Sportsbook promotions page. Upon completing the required activity as set out in the Bonus Bet promotion, the Bonus Bet will appear in your account for use as specified in the promotional offering.
  https://israelrfsh219754.tokka-blog.com/10900702/par-a-dice-casino-poker-tournaments
  CrazyAshwin Affiliates Bonus Policy Privacy Policy Responsible Gambling Terms & Conditions Spin and win with the babies of fortune, longevity, happiness, and luck! The Fu Babies™ are back and bringing good fortune to players in Dancing Drums® Slot Machine. This five-reel, three-row game brings the luck with exciting Wild, Jackpot and Free Spins features. Activist investors often push for change at the companies they invest in. Hence, the term “activist,” and those alterations can, and do, include mergers and acquisitions. Music, fun and excitement. That’s the vibe behind Parlay Lounge, The Island’s hottest venue for free entertainment. Enjoy music from Minnesota’s top local bands and monthly drink specials. Monopoly Slot Machine For Sale

 10. rok napsal:

  Para se registrar no Fresh Casino, o usuário precisar acessar o site oficial da marca e clicar em “Registrar-se”, no canto superior direito da tela. Quando a página de cadastro abrir, você deve: É importante não esquecer que um bónus é um presente (ainda que com algumas contrapartidas) e, por isso, os casinos têm vindo, cada vez mais, a promover a atribuição de rodadas grátis nas suas campanhas, em particular: Mega Casino é um site genuinamente agradável para qualquer jogador passar o tempo, e está desenvolvendo seguidores dedicados entre mais de 2.000.000 jogadores online. Mega Casino é um site aprovado pela eCOGRA e é licenciado pela Autoridade de Jogos e Loterias de Malta. Qualquer pessoa que jogue Mega Casino pode ter certeza de que está obtendo uma das melhores e mais seguras experiências de jogo disponíveis em qualquer lugar. Se você está procurando ofertas para usar ao jogar Mega Casino, você veio ao lugar certo. Aqui no LoveCoupons.br, oferecemos ótimos cupons que você pode usar ao jogar online.
  http://www.hsmns.com/g/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33
  “Eu fui praticamente intimado pelo Akkari, e por outros amigos do pôquer, a participar do torneio” diz Piragibe, em tom de brincadeira, sobre sua participação no torneio. É dele a frase sobre Neymar estar se tornando bom no jogo. “Ele é um moleque inteligente, como dá para perceber dentro de campo, tem um bom ´coaching` (treinamento), quer dizer, tem tudo para melhorar muito no pôquer”, acredita o empresário. Não é por acaso que foi comparado ao xadrez. Ambas as disciplinas exigem uma tomada de decisão estratégica em tempo real e uma previsão do jogo do adversário, sendo fundamental não revelar a sua posição e tentar distrair o adversário. Não é algo que se conquista da noite para o dia, e quem se dedica profissionalmente sabe disso. Esses jogadores consideram isso um trabalho e se dedicam totalmente a ele, realizando inúmeras horas de prática. A afirmação é de Raúl Mestre, o primeiro campeão mundial de pôquer no torneio mundial da Federação Internacional de Poker em 2011.

 11. DEP napsal:

  GENEVA, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ITERAM Capital won the „Best Alternative Fund Manager“ award at the 10th edition of the WealthBriefing Swiss Awards 2023 held in Geneva on February 9, 2023. In light of its long-standing experience and specialized teams in alternative investments, ITERAM Capital offers investors innovative investment solutions that encompass the entire alternative spectrum through its investment platform. The investment universe ranges from various hedge fund strategies, AQRU offers a quick and easy way to start earning interest on your crypto investments. Our fast funding process allows us to complete most transfers in as little as an hour so that you can benefit from returns right away. With both fiat transfers and crypto-to-crypto transfers available, getting started with AQRU is simple. Some deposits can take up to 24 hours.
  https://www.idaedong.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=151184
  If you share our vision, or are building on top of Matrix, please consider donating. See our current Elliptic supporters! The Federal Bureau of Investigation has determined that 270 addresses are responsible all cryptocurrency money laundering activities. There are over 583 deposit addresses that have been used to successfully receive funds delivered to these accounts. 45 of these were the recipients of 24% of the funds that were received via illegal accounts. These findings have the potential to make it more difficult for criminals to turn cryptocurrency into cash. The Antinalysis site runs on Tor, an anonymized web browser. The platform charges US$3 per bitcoin wallet address scanned, and as per Robinson, “claims to offer highly accurate results.” It was created by one of the developers of Incognito Market, a darknet marketplace originally focused on the sale of narcotics.

 12. ror napsal:

  Porsche plans to build a total of 2,500 911 Dakars. Dino,It’s a Porsche dude! Of course, it’s fantastic! And it’s German. My favorite Porsche is the 2016 GT3. $200,000 is alot but if you’ve got it, get it! Drove a GT3 in Vegas. Unreal! Don’t wreck it! latest articles Thankfully, all the critical 911 signifiers and qualities that make the 911 an icon remain in place. If you’re expecting a revolutionary new experience behind the wheel of the 2022 911 GTS, you might be disappointed. That’s not to say it’s a retro experience in the manner of certain muscle cars. Think rather of it as the latest and greatest version of a highly successful and evolving formula. Porsche engineers seem to agree, one referring to the GTS Coupe as the “core model” of the current 911 lineup.
  http://www.bmie.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=35439
  Top 10 SUVs with largest boot space under Rs 20 lakh: Citroen C3 Aircross to Hyundai Creta The W223 S-Class is based on the second-generation Modular Rear Architecture (MRA) platform and uses a four-link front suspension and multi-link independent rear suspension. Air suspension is standard and can automatically lower by 20 mm (0.79 in) at 160 km h (99 mph) to increase stability. The same Mercedes-Benz 4.0-liter, twin-turbocharged V-8 engine powers all S 580 S-Class sedans, and this benefits from Mild Hybrid Drive. Electrification is via an integrated starter-generator (ISG) that provides boost of up to 21 hp, optimizing efficiency that’s noticeable through a “gliding” sensation when driving at constant speed. Straight-line performance is impressive, and the output of 496 hp at 5,500 rpm is supported by 516 ft lbs of torque in a sweet-spot powerband of 2,000 to 4,000 rpm. As for acceleration, the car covers zero to 60 mph in 4.7 seconds. And a nine-speed automatic transmission and all-wheel drive come standard.

 13. penly napsal:

  相手のポーカーハンドは「J」の「ワンペア」、こちらのポーカーハンドは「2」の「スリーオブアカインド(スリーカード)」となり、勝利することができました。全てのラウンドで溜まったポット金額(プレイヤーの賭け金)2,015ドルが賞金となります。
  https://www.adirs-bookmarks.win/kyasshu-gemu-poka
  IDでもっと便利に新規取得 LUCK ROCK オンラインクレーンゲーム(ラックロック) IDでもっと便利に新規取得 プレイステーションVita ログイン 現在JavaScriptが無効になっています コメント IDでもっと便利に新規取得 ⭐基本的にオンラインクレーンゲーム自体リセマラはないです。 携帯型ゲーム全般 【伊黒小芭内】鬼滅の刃 金平糖スーパージャンボBANK(シール入) クレーンゲーム GetLive! オンライン・クレーンゲーム IDでもっと便利に新規取得 ニンテンドーDS プレイステーションVita ネッチ クレーンゲームをオンラインで これらも確率機であり、設定額に達するまではルーレットの針がズレて目標の点数に達しません。ポケットリフターはビデオ屋などに置いている事が多く、高額景品が投入されている事が多いです。

 14. 730522 533029Official NFL jerseys, NHL jerseys, Pro and replica jerseys customized with Any Name / Number in Pro-Stitched Tackle Twill. All NHL teams, full range of styles and apparel. Signed NFL NHL player jerseys and custom team hockey and football uniforms 79128

 15. bonanza178 napsal:

  390627 202185Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design . „Audacity, far more audacity and always audacity.“ by Georges Jacques Danton. 380615

 16. Hip napsal:

  Bob Levy started Antique Slot Machines, which he claims to be one of the largest dealers of antique slot machines in the United States. Levy deals exclusively with vintage machines from the 1920s, 1930s, 1940s and a few from the 1950s, and for $50, you can get an official written appraisal for your antique slot machine from Levy. Here you can also view Bob Levy’s private collection of vintage slot machines or look for one to purchase yourself. Used slot machines for sale. Wholesale slot machine distributor. The same goes for the 3-reel slots of the 50s, 60s, and 70s. Slot machines in the 40s and 50s were only able to accept one coin at a time, and consequently were only able to pay out a certain maximum jackpot. These gorgeous classics were rendered obsolete by the 1970s, when multiple-coin machines with automatic hoppers were able to increase the potential jackpots, along with the casino’s potential take, ten-fold.
  https://www.random-bookmarks.win/poker-deposit-10
  Pasti banyak para pemain slot online yang hanya memainkan paling banyak 3 – 5 game slot saja. Tetapi dengan adanya RTP Live slot ini akan memberikan anda berbagai variasi game slot lainnya yang dapat anda coba. Karena seluruh game slot tentu saja memiliki peluang untuk memberikan kemenangan yang besar, jadi jangan berpatokan hanya beberapa game saja. © 2022 Pragmatic Slot Demo. All Rights Reserved. Dalam taruhan permainan judi slot online berlaku fee taruhan dalam setiap game slot yang dimainkan. Sama halnya di slot casino offline, dimana setiap permainan yang dibuat memiliki nilai RTP dan tingkat volatilitas yang berbeda sesuai dengan jenis game slot tersebut. Payments: If you play free Mega Joker slot machine, your payments will be charged for the combinations of identical symbols got on the active lines of the slot. These similar icons should drop out right next to each other starting from the first left reel. In case you want to know the amount of your payment you should multiply the bet made per line by the combination index (the maximal is x2000).

 17. mejaqq napsal:

  999491 383079I visited a great deal of site but I  believe this one contains something extra in it in it 15166

 18. cQVddPj napsal:

  buy cialis 5mg 4, elevated BMI increased risk of severe disease as well

 19. Lot napsal:

  Cryptocurrency was invented by Satoshi Nakamoto, which is the pseudonym used by the inventor of Bitcoin. Even though digital currency concepts existed before Bitcoin, Satoshi Nakamoto was the first to create a peer-to-peer digital currency that reliably solved the issues facing previous digital money projects. Bitcoin was initially proposed in 2008 and launched in early 2009. Following the invention of Bitcoin, thousands of projects have attempted to imitate Bitcoin’s success or improve upon the original Bitcoin design by leveraging new technologies. Within a very short timeframe, the majority of the cryptocurrency market has taken a massive turn for the worse, losing as much as $50 billion to its market capitalization in one hour as the news of possible adverse implications for the sector continued to arrive one after the other.
  https://bitcoinbulls.world/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=680664
  However, I do not recommend buying such a small amount of Bitcoin because exchange platforms charge fees for buying, selling and transferring cryptocurrencies. These fees will kill your investment quickly if you decide to go for the minimum investment.. With demand and utility of crypto sectors like smart contracts, decentralized finance applications and NFTs on a steady rise, cryptocurrency is no longer on the fringes of finance. As more businesses accept cryptocurrency and the blockchain technology that facilitates its operation, you may inevitably have to learn the dynamics of the crypto world and even consider investing in it. Coinbase’s direct listing in April represented the first time a digital exchange went public in the U.S. Its market capitalization, which currently exceeds $59 billion (as of 9 30 2021), underscores the disruptive potential of such platforms and illustrates investor appetite for the space. Investing directly in bitcoin through cryptocurrency exchanges provides investors with the purest form of ownership among the aforementioned mechanisms.

 20. aksara178 napsal:

  539513 869936Does your web site have a contact page? Im having trouble locating it but, Id like to send you an email. Ive got some suggestions for your weblog you might be interested in hearing. Either way, fantastic weblog and I look forward to seeing it develop over time. 518444

 21. 40fakes.com napsal:

  788517 967173Hi there, just became alert to your weblog through Google, and identified that it is truly informative. Im gonna watch out for brussels. Ill be grateful should you continue this in future. A great deal of men and women is going to be benefited from your writing. Cheers! 500294

 22. Aaron napsal:

  I want to to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed every bit
  of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new things
  you post…

  Also visit my webpage – prix du plavix 25 sur ordonnance

 23. Nelly napsal:

  Your means of telling all in this piece of writing is in fact nice, all be able to simply be aware of it, Thanks a lot.

  Review my homepage – où acheter minocycline en toute sécurité

 24. Gloria napsal:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that „perfect balance“ between user friendliness and appearance.
  I must say you have done a great job with this. Also, the blog loads super fast for me on Chrome.
  Exceptional Blog!

  Here is my site; precio de delidose sin receta en México

 25. Marita napsal:

  Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your
  work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Also visit my website … ¿dónde comprar ansitec de forma segura?

 26. Sadye napsal:

  If you are going for best contents like myself, only go to
  see this website all the time since it gives quality contents, thanks

  my webpage zyban disponible sin receta en farmacia de Bogotá

 27. Shawn napsal:

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed zeclar verkrijgbaar in apotheek van België Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 28. Jimmymug napsal:

  prednisone cost us: http://prednisone1st.store/# 40 mg daily prednisone

 29. Darylcic napsal:

  https://cheapestedpills.com/# best ed pills non prescription

 30. ClaudeNub napsal:

  where to buy generic mobic no prescription: where to get mobic pills – can i buy generic mobic without insurance

 31. BrentUnift napsal:

  generic propecia without insurance cost propecia prices

 32. CharlesLab napsal:

  All trends of medicament.
  canadian discount pharmacy canadian king pharmacy
  Read information now.

 33. ScottBof napsal:

  cost of propecia get propecia price

 34. ClaudeNub napsal:

  treatment for ed: medicine for impotence – new ed drugs

 35. LarryEurom napsal:

  ed drugs compared buy ed pills best over the counter ed pills

 36. Darylcic napsal:

  https://propecia1st.science/# order propecia for sale

 37. togel hongkong napsal:

  845578 877288I really appreciate your piece of function, Excellent post. 484191

 38. ClaudeNub napsal:

  best ed treatment: best ed pills – natural ed medications

 39. LarryEurom napsal:

  can i purchase mobic price where can i buy generic mobic price buy cheap mobic without dr prescription

 40. Concetta napsal:

  Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending
  some time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending
  way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

  Feel free to surf to my blog post … Preis für venlafaxine 37.5 mg in München

 41. EdwardTet napsal:

  https://mexpharmacy.sbs/# mexican online pharmacies prescription drugs

 42. Robertsib napsal:

  https://mexpharmacy.sbs/# mexico drug stores pharmacies

 43. Albertkaf napsal:

  escrow pharmacy canada: global pharmacy canada – canadian pharmacy drugs online

 44. FreddyRooni napsal:

  indian pharmacy paypal: buy medicines online in india – india pharmacy mail order

 45. EdwardTet napsal:

  http://mexpharmacy.sbs/# mexico drug stores pharmacies

 46. FreddyRooni napsal:

  reputable indian online pharmacy: indian pharmacy – Online medicine home delivery

 47. EdwardTet napsal:

  http://certifiedcanadapharm.store/# online canadian pharmacy

 48. Albertkaf napsal:

  mail order pharmacy india: top 10 online pharmacy in india – top 10 online pharmacy in india

 49. FreddyRooni napsal:

  buying prescription drugs in mexico: reputable mexican pharmacies online – reputable mexican pharmacies online

 50. Robertsib napsal:

  http://mexpharmacy.sbs/# mexico pharmacies prescription drugs

 51. Roxanne napsal:

  constantly i used to read smaller posts that as well clear their motive,
  and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

  Also visit my site: selgian zonder voorschrift verkrijgbaar in Nederland

 52. EdwardTet napsal:

  https://indiamedicine.world/# indian pharmacy online

 53. Albertkaf napsal:

  buying prescription drugs in mexico online: buying prescription drugs in mexico online – best online pharmacies in mexico

 54. EdwardTet napsal:

  https://indiamedicine.world/# reputable indian pharmacies

 55. Robertsib napsal:

  https://mexpharmacy.sbs/# pharmacies in mexico that ship to usa

 56. Lavina napsal:

  I do accept as true with all the ideas you have introduced in your post.

  They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for starters.
  Could you please prolong them a bit from next time? Thanks
  for the post.

  Stop by my page :: indicación de venta de chibroxol en Ecuador

 57. MichaelDef napsal:

  can i buy neurontin over the counter order neurontin over the counter neurontin price india

 58. BarryMef napsal:

  http://gabapentin.pro/# neurontin prescription medication

 59. PG napsal:

  524844 415681Pretty! This was a truly amazing post. Thank you for your provided details. cool desktop 389243

 60. JeffreyFloof napsal:

  http://gabapentin.pro/# generic neurontin cost

 61. BarryMef napsal:

  https://azithromycin.men/# zithromax

 62. RobertLadly napsal:

  paxlovid buy: paxlovid covid – paxlovid buy

 63. WilliamArrob napsal:

  paxlovid pill: Paxlovid over the counter – paxlovid for sale

 64. Rachele napsal:

  Simply want to say your article is as astonishing.
  The clarity chemiofurin in Europa kaufen your post
  is simply excellent and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 65. GeorgeSkiva napsal:

  https://lipitor.pro/# lipitor prices compare

 66. GeorgeSkiva napsal:

  https://lipitor.pro/# lipitor 5mg

 67. RobertApoff napsal:

  mexican mail order pharmacies: mexico drug stores pharmacies – medicine in mexico pharmacies

 68. Fredrick napsal:

  It’s remarkable to pay a visit this site and reading the views of all friends regarding this paragraph, while I am also zealous
  of getting knowledge.

  Here is my blog – Juliann

 69. Mittie napsal:

  all the time i used to read smaller content which as well clear their motive, and
  that is also happening with this post which I am reading at this time.

  Here is my web site; Buford

 70. Omar napsal:

  Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  my site – zyntabac 150 mg zu verkaufen in einer Apotheke in Frankreich

 71. Francisboack napsal:

  is canadian pharmacy legit: best canadian online pharmacy – best canadian pharmacy

 72. Francisboack napsal:

  pharmacy website india: Medical Store in India – cheapest online pharmacy india

 73. Lonnie napsal:

  Helpful info. Fortunate me I found your website by chance, and
  I am stunned why this accident didn’t happened in advance!
  I bookmarked it.

  My site … ivexterm pedido en España

 74. DennisMar napsal:

  best india pharmacy: world pharmacy india – online pharmacy india

 75. JefferyCluct napsal:

  anadian pharmacy best canadian online pharmacy online pharmacy no rx

 76. Danielzoorn napsal:

  http://interpharm.pro/# anadian pharmacy
  your canada drug store – interpharm.pro I appreciate the range of payment options they offer.

 77. ArchieJut napsal:

  http://farmaciaonline.men/# acquistare farmaci senza ricetta