7. 12. 2022

Ústavní soud poskytl ochranu ve věci počítání lhůty pro podání stížnosti proti obvinění

Stěžovatel byl usnesením Policie ČR obviněn v trestní věci přečinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaných ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel stížnost, kterou následně okresní státní zastupitelství ve výroku II. zamítlo pro opožděnost. Stěžovatel se proto obrátil na Ústavní soud s tím, že ve skutečnosti podal stížnost včas a tímto postupem došlo k porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatel v ústavní stížnosti konkrétně namítl, že podal prostřednictvím své obhájkyně opravný prostředek v zákonné lhůtě tří dnů od doručení usnesení o zahájení trestního stíhání. Jelikož konec lhůty pro podání stížnosti připadal na víkend, mělo být posledním dnem pro podání opravného prostředku pondělí. Odmítnutím stížnosti pro opožděnost a jejím neprojednáním došlo podle stěžovatele k porušení jeho ústavně zaručených práv.

Ústavní soud v tomto dal stěžovateli za pravdu a usnesení státního zastupitelství zrušil. Podle Ústavního soudu i mylný výpočet lhůty pro podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání dosahuje intenzity porušení práv jednotlivce na spravedlivý proces garantovaný Listinou, neboť tak dochází k odepření věcného přezkumu důvodů pro zahájení trestního stíhání. 

Na okraj Ústavní soud poznamenal, že rozhodování velkého množství trestních kauz vyžaduje nepochybně pečlivost a svědomitost státního zastupitelství, aby nedocházelo k nežádoucím zásahům do práv obviněných. V konečném důsledku je ale i tento systém vykonáván jednotlivými osobami, člověk není stroj a mylný výpočet lhůty v projednávané věci nebyl ničím jiným, než přehlédnutím, které se v konečném důsledku podařilo v krátkém časovém úseku zvrátit a šetřit procesní práva obviněného, která mu náleží.

Celé usnesení naleznete zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/II._US_3330_20_an.pdf

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek