26. 3. 2023

ROZHOVOR: Nejen o podmíněném propuštění s Jakubem Drápalem, vědeckým pracovníkem

V nedávné době byla Ústavním soudem vydána právní věta, která se zabývala otázkou, jak na podmíněné propuštění. A právě ta je tématem dnešního rozhovoru s JUDr. Jakubem Drápalem , M.Phil., Ph.D.

Pan doktor je vědecký pracovník Univerzity Karlovy a Akademie věd, specializuje se na kriminologii a penologii. V minulosti pracoval jako asistent ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové, zároveň je spoluzakladatelem webu jaktrestame.cz

Rozhovor je možné si pustit i ve formě podcastu (k nalezení také na Podcasts a Spotify)


Už jsem nastínila důvod dnešního rozhovoru a tím i nedávné vydání právní věty Ústavního soudu. Celé rozhodnutí najdete i spolu s podcastem zde, nicméně mohl byste nám daný případ představit, o co tam šlo? A proč se právě otázka, jak na podmíněné propuštění, stala klíčovou?

Je to jeden z nálezu Ústavního soudu. Jeden z mnoha, které Ústavní soud v několika posledních letech vydal v souvislosti s podmíněným propuštěním a jedná se o zajímavý případ relativně nezvyklý, kdy odsouzený vykonával delší několikaletý trest a předtím, než byl podmíněně propuštěn obvodním soudem, tak o jedno období dříve nebyl podmíněně propuštěn obvodním soudem. Zároveň v tom dřívějším zamítavém rozhodnutí mu obvodní soud naznačil, co všechno by měl na svém jednání změnit.

Skutečně na sobě zapracoval a všechno zohlednil tak, že jeho kázeňské hodnocení bylo vynikající. Pohyboval se mimo věznici, zajistil si dopředu zaměstnání se zaměstnavatelem, který mu měl poskytnout peníze do první výplaty, bezplatné ubytování, odtrhl se od svého minulého života a od závadového prostředí. Ústavní soud to poté hodnotil jako zcela ojedinělý a nadprůměrný případ podmíněného propuštění. Skutečně něco, čím se soudce běžně nesetkává.

Obvodní soud rozhodl o podmíněném propuštění, nicméně vzhledem k stížnosti státního zastupitelství o tom rozhodoval městský soud, který rozhodl o tom, že se podmíněným propuštěním ven nedostane, a že by na sobě měl naopak ještě zapracovat, přičemž to odůvodnil primárně jeho rozsáhlou trestní minulostí.

Ústavní soud na to zareagoval vyjádřením, že pokud městský soud takto zasáhl, měl to detailně odůvodnit a nemohl pouze obecně odkázat trestnou činnosti páchanou v minulosti, protože to se pak blíží k tomu, že odsouzení s určitou trestní minulostí, i když na sobě velmi silně pracují, by nemohly být takřka nikdy propuštění.

Přijde Vám v této souvislosti systém dostatečně předvídatelný?

Plně ne, protože je založen na tom, že budeme zkoumat nápravu odsouzeného, což je dobrá myšlenka. Nicméně u části odsouzených to plně zkoumat nemůžeme.

Pokud část odsouzených vykonává relativně krátké tresty, třeba okolo jednoho roku, tak si skutečně myslíme, že je někdo schopen napravit se za několik měsíců, zásadně změnit svoji životní trajektorii, začít činit životní výrazně jiná rozhodnutí? To asi úplně ne.

Principy, na kterých máme dneska vystavěné podmíněné propuštění nejsou úplně vhodné pro jednu část vězeňské populace a naopak ta druhá část vězeňské populace, kterou tvoří často recidivisté opakovaně páchající trestnou činnost může být zklamaná tím, že i když na sobě jednotlivci pracují jako tento zcela ojedinělý pachatel, tak jim přesto bude podmíněné propuštění zamítnuto.

Myslím, že zakročení Ústavního soudu zde bylo podstatné, protože právě proto, aby to bylo předvídatelné je potřeba, aby i případné zamítnuté rozhodnutí Městský soud řádně odůvodnil. Je možné, že Městský soud na svém názoru setrvá a přijde s dostatečně odůvodněnými argumenty, kvůli kterým bude muset odsouzený počkat dalších 6 měsíců, než bude moci opětovně požádat nebo podat návrh a být propuštěn podmíněně.

Pokud se nepletu, principy pro podmíněné propuštění jsou 3. Přijde Vám, že jsou tyto podmínky stanovené zákonem dostačující?

Nejnáročnější kritérium je právě očekávání vedení řádného života, takže to, že se pachatel napravil a že bude vést nový život. To je relativně hodně obecné kritérium a pokud by ho někdo detailněji nespecifikoval, tak by to byl dle mého problém.
Tak, jak ho Ústavní soud upřesnil ve velkém nálezu ÚS 428/18, je myslím dostatečné a tím, že na něj navázalo větší množství nálezů, tak se z rozhodnutí stala již relativně silně ustálená judikatura. Podmínky, tak jak jsou interpretované Ústavním soudem, jsou dnes dostatečně jasnější.

Nicméně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jedna studentka, se kterou jsem spolupracoval, na toto téma napsala diplomovou práci, ve které zkoumala, zda se obecné soudy řídily nálezem 428/18 a dvěma dalšími nálezy, které následovaly velmi krátce potom na otázky podmíněného propuštění a zjistila, že rok poté soudy rozhodovaly takřka stejně jako těsně před vydáním tohoto nálezu. Minimálně tedy rok poté judikatura Ústavního soudu ještě obecné soudy nepřesvědčila. Je otázka, zda se tomu děje nyní, protože vidíme, že Ústavní soud přibližně co 4 měsíce vydává nález o podmíněném propuštění, kde opět kritizuje ty samé věci, které už byly kritizované dříve. Je také otázka, zda Ústavní soud v tomto tempu vydrží, nebo zda se obecné soudy přizpůsobí této judikatuře, či zda se potkají někde uprostřed.

Ono to je ale i náročné. Rád bych uvedl, že soudcům není poskytována pomoc při předvídání nápravy, nebo očekávání vedení reálného života. Tedy zjednodušeně, že se nebude dál páchat trestná činnost. V zahraničí to přitom funguje relativně dlouho. Existují programy, které ukazují, s jakou pravděpodobností daný odsouzený bude v určitém období páchat trestnou činnost. Myslím, že Institut pro kriminologii a sociální prevenci zvažuje práci na nějakém podobném programu, ale rozhodně ještě není nasazený.

Tedy je škoda, že soudce nemá dostatek informací. Projekt, který se to trošku snažil změnit byl projekt Křehká šance 2, který šel výrazněji více do detailu. Po tom, co skončilo financování z norských fondů, skončil i projekt.

Když to shrnu, hlavní mezery současného stavu vidíte v tom, že by byla potřeba lepší definice předvídatelnosti odsouzeného a potažmo pomoc soudům, která by pomohla vyhodnotit, zda je možná náprava a jak si odsouzený vlastně vede?

Jednou z věcí je, že by se mělo soudcům poskytovat více informací a v jasnější podobě.

Myslím, že další podmínky jsou relativně dobře stanovené i judikaturou Ústavního soudu nebo upřesněné, ale jednou z mezer je právě to, že nediferencujeme mezi různými skupinami pachatelů. Tedy pokud se budeme snažit rozhodovat na základě nápravy u někoho, kdo je ve vězení několik měsíců, tak to prostě nestihneme. Bylo by férovější si říct, pojďme si jasně stanovit pravidla.

Pokud se podíváme do zahraničí, tak vidíme někdy možnosti poloautomatického podmíněného propuštění odsouzených s krátkými tresty.

Další možnost je třeba radikálnější zkrácení trestu, které jsou ukládané a zase výraznější omezení možností podmíněného propuštění. Ve Švýcarsku a v několika dalších zemích např. v Nizozemsku, nebo ve Švédsku je možnost ukládat částečně odložené tresty odnětí svobody, takže soudce už dopředu rozhoduje, jaká část trestu bude vykonávána ve vězení a jaká část pak na svobodě. Takových konceptů je hodně a mnoho z nich má spolu spojené různé problémy stejně jako ten náš, který máme teď.

Existuje v zahraniční fungující systém, od kterého bychom se mohli inspirovat?

Myslím, že i v zahraničí o tom víme strašně málo, stejně tak jako toho víme málo o tom našem. Jak to reálně funguje, na základě čeho soudci rozhodují a proč. Belgický systém má myslím možnost poloautomatického propuštění, ale neopovážím se říct, že je to někde v zahraničí lepší. Čistě teoreticky by ale právě zmíněná Belgie mohla být určitým způsobem inspirací.

Máte pocit, že současný systém dostatečně motivuje odsouzené k nápravě? 

Začal bych motivací na podmíněné propuštění, což se označuje za jednu z hlavních. Pro odsouzeného je to plně pochopitelné, kdo má možnost jít ven dřív, tak toho velmi rád využije a má to tak velká většina odsouzených. Ale problém nastává, pokud systém není dostatečně předvídatelný a pokud tak přibližně nevím, co bych měl dělat a co bych měl splnit.

Pokud různí soudci rozhodují odlišně, pokud různé soudy rozhodují odlišně pokud mi dostatečně nedají návod, co by se mělo dělat. V onom konkrétním případě byl odsouzenému dán návod, on podle něj jednal, ale stejně nakonec podmíněně propuštěn nebyl, i když byl tím zcela ojedinělým a nadprůměrným. Taak to je něco, co pak samozřejmě nebude vědět nejen on, ale nebudou to vědět ani ostatní na Ruzyni a zase to bude do určité míry odrazovat ostatní, aby se skutečně snažili.

Nezastírejme si ale ani to, že to odsouzení často jen tak nezkoušejí, a že na sobě opravdu pracují, často to tak není. Ale jsou to v něčem provázané nádoby. Pokud na sobě odsouzení nebudou pracovat, tak soudci nebudou mít potřebu jim vyhovovat a rozhodovat takovým způsobem, kterým by se odsouzeným líbilo. Takřka vždycky by měl být první stát, který s nimi začne pracovat a řekne, co od nich chce a pak už je na nich, aby se ukázali.

Zároveň bych ještě dodal, že ne vždycky existují možnosti pro odsouzené, aby na sobě pracovali, ne vždycky třeba máte ve vězení možnost projet programem, který by reagoval na vaše rizika a potřeby. Pokud se připravujete na propuštění, tak zase máme takřka nefungující postpenitenciární péči, takže je těžké získat ubytování, práci a tím pádem překlenout období, které se právě v tomto případě překlenout podařilo, ale není to běžné.

Tohle všechno odsouzené motivuje o něco méně. Myslím si, že by v ruku v ruce mělo jít jasně stanovit pravidla, podat jim nataženou ruku, a poté bychom mohli být do určité míry přísní a tvrdí, protože už bychom věděli, že z naší strany jsme udělali to, co bylo potřeba a pak ho už by to bylo pouze na odsouzených.

Působí to trošku jako začarovaný kruh…

Ano, mnoho z trestních věcí takto je, což znamená, že někdo musí vzít meč a to klubko provazu rozseknout.

Už jste nastínil, že jste zkoumal ukládání trestů vybraných trestných činů jednotlivými soudy. K jakému jste dospěl závěru? Trestají soudy trestné činy srovnatelně? 

Koukali jsme se na různé případy a došli jsme k tomu, že často soudy rozhodují o stejných případech odlišně.

Podívali jsme se třeba na to, když jsou případy náhodně přiřazovány jednotlivým soudcům nebo kvazi náhodně jednotlivým soudcům v rámci specializace. Použili jsme náročnější statistické metody a charakteristiky případů odsouzených, abychom se podívali, jak velké rozdíly jsou mezi soudy. To úplně nejjednodušší, co jsme udělali bylo, že jsme dali stejné případy různým soudcům a státním zástupcům, a poté jsme počítali, jak odlišně rozhodovali.

Pak jsme třeba dali stejné případy nebo velmi podobné případy, které se lišily v nějaké drobnosti různým skupinám soudců a státním zástupcům.

A pak jsme koukali na to, jak velkou roli hrála, nebo nehrála třeba drobná změna ve výši škody, když se tím následně jednání přehouplo z jednoho odstavce do druhého. Možností, jak to zkoumat, je spousta a spoustu z nich jsme udělali.

V zásadě takřka všechny nám ukazují na to, že rozdíly mezi soudci jsou a že jsou významné. Stejně i v té diplomové práci na podmíněné propuštění, kterou jsem zmiňoval, také bylo dojito k závěru, že v případech, které byly velmi podobné, byl jeden propuštěn a druhý nikoliv.

Čím to podle Vás je?

Mnoho z toho je způsobeno dáváním soudcům vysokou míru diskrece uvážení bez toho, abychom jim dali dostatečné množství vodítek.

Možná pro ty čtenáře, kteří si myslí: „Tak on chce omezit diskrece soudců, chce zavést počítačové rozhodování“, tak já rovnou dopředu říkám, že určitě ne. Měli bychom mít ale jasnější principy, na základě kterých tresty ukládáme. Měli bychom třeba mít jasnější, jak moc velkou tzv. slevu dáme za to, když obviněný uzavře dohodu o vině a trestu v různých typech případů o tom, jak posuzovat různé typy trestní minulosti atd.

Tohle všechno je něco, co bychom měli mít stanovené, co by měla rozebrat jak akademie, tak odvolací případně dovolací soud. Měli by být připravené nějaké referenční případy a tresty dalšími institucemi v České republice. Ale nic z toho nemáme, takže soudci dneska dáváme ohromnou možnost, aby ukládal tresty, kterému přijdou vhodné a neříkáme mu, jak se uvnitř té široké diskrece pohybovat, nebo mu dáváme instrukce velmi nejasné. To si myslím, že stojí za odlišném rozhodování soudců.

Vrátím se ještě k výzkumu. Dalo by se říct, kde byla největší rozdílnost mezi soudy?

Rozdílů je mnoho. Jsou jak mezi soudy, tak mezi soudci a velmi pravděpodobně bude rozdíl mezi jedním soudcem v průběhu několika třeba i dní.

Výzkumníci z Izraele provedli velmi známou studii, kde ukázali, že když soudce rozhoduje o podmíněném propuštění a je odpočinutý a najedený propustí 65% odsouzených, zatímco když už je hodně unavený a nenajedený, tak nepropustí takřka nikoho. A to jsou ti samí soudci. Systém v Izraeli byl nastaven tak, že rozhodovali myslím 4 hodiny v kuse.

Možné řešení je zase nemít takovéto styly jednání a mít to trošku více strukturované a reagovat na to, že soudci jsou jako každý z nás lidi. A že jednají v mnohém stejně. Ale abychom dokázali identifikovat, kde v tom systému je úplně nejvíc rozdílů, jestli je to na úrovni soudů, soudců, uvnitř jednoho soudce, natož odvolacích soudů, tak tak daleko ještě nejsme.

Dělal jste výzkum i na různé vlivy, které mohou ovlivňovat ukládání trestů, ať je to jejich výše nebo druh. Je tam i něco jiného kromě toho, kdy je soudce už vyčerpaný, hladový, bez nálady, a to pak v závěru může ovlivnit, jak se rozhoduje?

Těch aspektů je tam určitě několik takových.

Soudce neuvažuje jenom o tom, co je napsáno v obecné části trestního zákoníku o principech ukládání trestů, ale samozřejmě přemýšlí třeba i o tom, jak rychle musí vyřídit jednotlivé případy, takže ho tlačí rychlost.

V některých výzkumech jsme ukázali, že soudci jsou ochotní rozhodovat více trestním příkazem, tedy zjednodušenou procedurou a výměnou za to ukládat méně nepodmíněných trestů, protože trestním příkazem nelze uložit nepodmíněný trest.

Podobně soudci dávali anekdotální evidenci o tom, že dokud byly vykonávací řízení u alternativních trestů jednodušší, byli ochotni spíš je ukládat, ale jakmile se ztížilo rozhodování o výkonu peněžitého trestu, nebo jakmile se ztížila možnost uložit trest obecně prospěšných prací, tak najednou ty tresty začali ukládat méně.

Určitě třeba tento proces hraje velkou roli a když píšeme zákony, měli bychom přemýšlet o tom, jakým směrem toho, kdo podle nich jedná nasměrováváme a aby i ty nejjednodušší cesty, jak projít systémem, byly ty, které skutečně chceme, aby se jimi procházelo. A to dneska tak úplně není.

Jak vnímáte ukládání trestu pro prvotrestané? 

V kriminologické literatuře je velká bouřlivá debata, jak by se měly trestat pachatelé s různou trestní minulostí. Existuje spíše malá skupina těch, kteří říkají, že k trestní minulosti by se nemělo přihlížet vůbec a že by se měla zohledňovat pouze závažnost trestné činnosti.
Ostatní říkají, že by se to nějakým způsobem zohledňovat mělo zejména třeba proto, že se každý velmi jednoduše můžeme dopustit nějakého trestného činu, můžeme uklouznout, může se nám něco stát. A že by tam mělo být určité beneficium pro prvopachatele, ale zároveň by nemělo být tak velké, aby trestní minulost nezačala hrát větší roli, než závažnost trestné činnosti. Protože dnešní systém máme vystavený na tom, že trestáme za trestný čin a nikoliv za to, jak ošklivou osobou jste, tudíž ten trestný čin by měl hrát největší roli.

Tedy pokud spáchá stejný trestný čin prvopachatel a ohromný recidivista, trest by neměl být více jak dvojnásobný. Recidivista by neměl dostat víc jak dvojnásobný rozdíl než prvopachatel. Toho můžeme docílit tak, že budeme ukládat delší tresty prvopachatelům, nebo kratší tresty recidivistům.

Myslím, že dnes jsou recidivisté trestáni příliš, takže by bylo vhodné ukládat nižší tresty recidivistům, ale zároveň třeba vidíme, že v některých případech i prvopachatelům, kteří se dopustí relativně závažné trestné činnosti, jsou uložené tresty, které to tou závažnosti neodrážejí. Možná i v některých případech by bylo namístě ukládat trošku přísnější tresty i prvopachatelům, ale obecně si myslím, že bychom ty nůžky mezi trestáním těchto dvou skupin měli zužovat.

Diskuze (186) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Iinkiz napsal:

  levofloxacin 500mg cheap levaquin 250mg drug

 2. Sbqpcy napsal:

  oral avodart 0.5mg buy celebrex 200mg sale ondansetron without prescription

 3. Ltoxqh napsal:

  buy lamotrigine generic vermox medication brand retin cream

 4. Cimoga napsal:

  tadalafil 10mg for sale avanafil over the counter oral diclofenac 100mg

 5. Xzdlua napsal:

  order accutane 10mg pill accutane 40mg sale buy zithromax 500mg generic

 6. Abdwwp napsal:

  purchase indocin pill trimox 500mg usa amoxicillin ca

 7. Mgodlu napsal:

  cialis tablets Buy branded viagra cheap sildenafil generic

 8. Jkwsqs napsal:

  cost anastrozole brand viagra 100mg online 50mg viagra

 9. Pivbcq napsal:

  acheter 5mg tadalafil en ligne cialis 20mg comprimГ© sildenafil 100mg pas cher

 10. Wrrupk napsal:

  buy accutane 20mg pills stromectol 6mg pill ivermectin human

 11. Higfys napsal:

  modafinil 200mg pill order modafinil generic brand diamox

 12. Fbjhab napsal:

  order doxycycline 100mg for sale doxycycline 200mg drug order lasix 100mg without prescription

 13. Xxvpau napsal:

  altace 5mg cheap oral astelin astelin 10 ml sale

 14. Crqodn napsal:

  clonidine cheap buy minocin 50mg cheap spiriva 9 mcg

 15. Zittqv napsal:

  buy fosamax 35mg online buy ibuprofen 400mg generic famotidine cheap

 16. Qmoxag napsal:

  order olmesartan for sale buy acetazolamide 250 mg cheap diamox 250mg

 17. Fbzsqp napsal:

  buy isosorbide 40mg pills telmisartan 20mg ca buy telmisartan sale

 18. Gmlyxv napsal:

  purchase zyban pills order quetiapine 50mg sale quetiapine 50mg canada

 19. Nvtpuq napsal:

  generic molnunat buy molnunat 200mg online cheap prevacid 15mg us

 20. Flakfk napsal:

  order zoloft 50mg for sale lexapro canada order viagra pills

 21. Rsdwjk napsal:

  buy imuran 100mcg online cheap protonix 40mg cheap viagra sildenafil 25mg

 22. Rreort napsal:

  buy tadalafil 5mg can i buy viagra with paypal sildenafil 100mg for sale

 23. Wsvcxx napsal:

  order revia 50 mg sale order letrozole 2.5 mg for sale order abilify 30mg online cheap

 24. Bfeyzd napsal:

  order dapsone sale nifedipine order online perindopril 8mg uk

 25. Mpcpqs napsal:

  buy medroxyprogesterone 10mg pills buy hydrochlorothiazide pill cyproheptadine buy online

 26. Wirxcd napsal:

  order modafinil 200mg generic legit canadian pharmacy ivermectin covid

 27. Ixsnpe napsal:

  order nootropil 800mg pills purchase viagra online cheap buy sildenafil pills

 28. Jktsln napsal:

  azithromycin 250mg uk buy zithromax 500mg for sale gabapentin 100mg cost

 29. Yuhgzk napsal:

  buy cialis 5mg pill purchase tadalafil sale order viagra 50mg

 30. Cvxcqs napsal:

  buy furosemide buy lasix 40mg order hydroxychloroquine 200mg

 31. Grfopl napsal:

  order sporanox 100mg pills order tinidazole pills tindamax over the counter

 32. Ktkjep napsal:

  order metformin 500mg online cheap cialis 10mg usa cialis discount

 33. Zcgbbh napsal:

  viagra 50 mg cheap viagra online lisinopril 10mg cost

 34. Telert napsal:

  zyvox without prescription best casino slots online best online poker sites for real money

 35. Jvskil napsal:

  prilosec online academia writing gambling casino online

 36. Uonvpy napsal:

  order metoprolol sale levitra 10mg brand vardenafil 10mg pills

 37. Pjwqvs napsal:

  term papers for sale online online casino usa free welcome spins no deposit

 38. Rmgldu napsal:

  levitra pills order generic lyrica 150mg medrol 8 mg tablets

 39. Jkuals napsal:

  help with my assignment paper assistance viagra sildenafil 100mg

 40. Fbnbyl napsal:

  order clomid for sale order clomiphene generic free roulette online

 41. Flynzz napsal:

  buy cialis 5mg online cheap viagra pills 50mg viagra cheap

 42. Wcbtxk napsal:

  aristocort 4mg price buy claritin generic desloratadine 5mg without prescription

 43. Ffizxp napsal:

  dapoxetine 90mg uk synthroid 100mcg pill cost synthroid 75mcg

 44. Lapojk napsal:

  cialis prices brand tadalafil 40mg oral viagra 50mg

 45. Fqymzu napsal:

  orlistat cost purchase diltiazem acyclovir 800mg cost

 46. Gjdehe napsal:

  generic cialis india buy propranolol for sale plavix 150mg cost

 47. Ksxnsp napsal:

  purchase zyloprim pills crestor us oral zetia 10mg

 48. Ykgixv napsal:

  buy methotrexate 10mg without prescription order warfarin 5mg pill order reglan sale

 49. Wmrqwm napsal:

  order losartan 50mg pill esomeprazole 20mg pill purchase topiramate sale

 50. Aeplsp napsal:

  purchase ozobax sale ketorolac us order toradol without prescription

 51. Aypxxj napsal:

  brand imitrex 25mg imitrex 25mg pills buy avodart

 52. Dcdrnm napsal:

  buy colchicine sale free slots casino games slots casino

 53. Plupzm napsal:

  ranitidine 300mg cheap purchase zantac online purchase celebrex for sale

 54. Mnpvmb napsal:

  tamsulosin 0.4mg cost spironolactone for sale aldactone 100mg canada

 55. Kbzpjs napsal:

  tadalafil 20mg oral acillin over the counter oral cipro 500mg

 56. Mwvscc napsal:

  zocor for sale online valacyclovir uk cheap proscar

 57. Mhltnm napsal:

  metronidazole 200mg over the counter order augmentin for sale bactrim medication

 58. Davidswino napsal:

  https://drugsoverthecounter.shop/# silvadene cream over the counter

 59. Xcifzf napsal:

  order diflucan 200mg for sale viagra 100mg cost viagra for sale online

 60. Fyiimt napsal:

  buy cephalexin online buy erythromycin 250mg buy erythromycin 250mg generic

 61. Pbfrvh napsal:

  tadalafil 20mg us purchase tadalafil online purchase viagra online cheap

 62. Berniepeata napsal:

  https://over-the-counter-drug.com/# over the counter eye drops for pink eye

 63. Kdargv napsal:

  viagra 50mg pill order cialis 20mg sale buy cialis canada

 64. RichardKeM napsal:

  over the counter anti inflammatories muscle relaxer over the counter

 65. Otebir napsal:

  cash poker online play slots cialis usa

 66. LarryFup napsal:

  over the counter water pills over the counter flu medicine

 67. Cluwcg napsal:

  trazodone online order oral aurogra buy sildenafil 50mg generic

 68. RichardKeM napsal:

  what can you give a dog for pain relief over the counter? best over the counter cough medicine

 69. Falvgf napsal:

  writing essays for money pre written essays for sale where to buy stromectol

 70. DupAssugh napsal:

  Therefore those media outlets have an incentive to protect the names of the drugs, the names of the drug companies, the names of the prescribing MDs and the names of the clinics and hospitals that could, in a truly just and democratic world, otherwise be linked to the crimes cialis tablets for sale

 71. Nbkdlr napsal:

  buy prednisone 5mg online cheap accutane medication amoxicillin 250mg brand

 72. Hbpsao napsal:

  free roulette order tadalafil 10mg for sale cialis next day

 73. Oylanl napsal:

  purchase azithromycin buy generic zithromax 500mg neurontin price

 74. ThomasBlisy napsal:

  https://amoxil.science/# amoxicillin buy no prescription

 75. Qbonft napsal:

  slots casino games order stromectol 3mg sale provigil 200mg pill

 76. DupAssugh napsal:

  002, lubrication P 0 tadalafil generic vs cialis

 77. Vzahlh napsal:

  furosemide drug purchase hydroxychloroquine generic order plaquenil 200mg online cheap

 78. Ronaldtauri napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Drug information.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 1% cream generic
  Definitive journal of drugs and therapeutics. safe and effective drugs are available.

 79. JamesFleve napsal:

  Read here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  stromectol uk
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. earch our drug database.

 80. ZacharyWen napsal:

  Drugs information sheet. Read information now.
  https://stromectolst.com/# buy ivermectin uk
  п»їMedicament prescribing information. drug information and news for professionals and consumers.

 81. Hciyri napsal:

  deltasone 40mg ca mebendazole 100mg usa oral vermox

 82. Ronaldtauri napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Commonly Used Drugs Charts.
  stromectol 3 mg
  п»їMedicament prescribing information. Generic Name.

 83. KevinTet napsal:

  earch our drug database. Read information now.
  stromectol cream
  Definitive journal of drugs and therapeutics. safe and effective drugs are available.

 84. ZacharyWen napsal:

  Long-Term Effects. Get information now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin lotion cost
  Read now. Get warning information here.

 85. Cvhucd napsal:

  retin cream for sale buy tadalafil pill order generic avanafil 200mg

 86. KevinTet napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Cautions.
  ivermectin ebay
  Read information now. Drug information.

 87. Jesseorexy napsal:

  Everything what you want to know about pills. Commonly Used Drugs Charts.
  buy ivermectin
  Top 100 Searched Drugs. Everything about medicine.

 88. ZacharyWen napsal:

  Read information now. Medscape Drugs & Diseases.
  https://stromectolst.com/# purchase oral ivermectin
  Get information now. Long-Term Effects.

 89. KevinTet napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Drug information.
  ivermectin brand
  What side effects can this medication cause? Everything about medicine.

 90. Necxeo napsal:

  order lamisil online buy lamisil without prescription buy amoxicillin 250mg for sale

 91. DavidChulk napsal:

  All trends of medicament. Drugs information sheet.
  https://nexium.top/# can i buy nexium without prescription
  Drug information. Everything about medicine.

 92. JamesRibia napsal:

  Best and news about drug. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  how can i get generic levaquin
  Read information now. Long-Term Effects.

 93. WillieBeR napsal:

  Everything what you want to know about pills. Read information now.
  where to buy cheap mobic without rx
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get here.

 94. Donaldswofe napsal:

  Everything about medicine. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  zestril canada
  Read now. Everything what you want to know about pills.

 95. JamesPraib napsal:

  Generic Name. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://levaquin.science/# where buy levaquin without dr prescription
  safe and effective drugs are available. drug information and news for professionals and consumers.

 96. Ekdlnp napsal:

  buy generic clarithromycin 500mg cheap clarithromycin 500mg buy generic antivert 25mg

 97. DavidChulk napsal:

  Read information now. Everything what you want to know about pills.
  how can i get generic levaquin without prescription
  Drug information. drug information and news for professionals and consumers.

 98. Mornyj napsal:

  naprosyn pill lansoprazole canada order lansoprazole 15mg without prescription

 99. Donaldswofe napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Generic Name.
  where can i buy levaquin without a prescription
  drug information and news for professionals and consumers. Generic Name.

 100. JamesRibia napsal:

  Read information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  lisinopril pill 5 mg
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Some trends of drugs.

 101. DavidChulk napsal:

  Long-Term Effects. Cautions.
  zestril no prescription
  Read now. Long-Term Effects.

 102. JamesPraib napsal:

  Actual trends of drug. Actual trends of drug.
  how to get nexium online
  What side effects can this medication cause? Drug information.

 103. WillieBeR napsal:

  Drug information. Everything about medicine.
  can i get generic nexium
  Actual trends of drug. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 104. Tqcuvm napsal:

  buy actos 15mg online cheap buy pioglitazone sale viagra 100mg sale

 105. Donaldescox napsal:

  Everything about medicine. Some trends of drugs. amoxicillin 500mg capsule
  Top 100 Searched Drugs. earch our drug database.

 106. Aaronwak napsal:

  Best and news about drug. п»їMedicament prescribing information.
  where buy cheap propecia for sale
  Read information now. Cautions.

 107. Wcfvgf napsal:

  order singulair 5mg online cheap sildenafil 50mg generic buy sildenafil online cheap

 108. DavidRhiff napsal:

  Everything information about medication. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://finasteridest.com/ can you get generic propecia without insurance
  What side effects can this medication cause? Actual trends of drug.

 109. Jameswidly napsal:

  earch our drug database. Read information now.
  generic zithromax over the counter
  earch our drug database. earch our drug database.

 110. Cezgmv napsal:

  buy cialis 20mg online Viagra or cialis real money slot machines

 111. Jameswidly napsal:

  Long-Term Effects. earch our drug database. https://amoxicillins.com/ amoxicillin 500mg cost
  п»їMedicament prescribing information. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 112. Nicfgr napsal:

  cheap tadalafil 10mg cheap erectile dysfunction pill cheap cialis 20mg

 113. Aaronwak napsal:

  Everything about medicine. Generic Name. buy amoxicillin 500mg usa
  Medscape Drugs & Diseases. Drug information.

 114. DennisTrutt napsal:

  All trends of medicament. п»їMedicament prescribing information. https://amoxicillins.online/ amoxicillin no prescription
  Some trends of drugs. Drugs information sheet.

 115. DavidRhiff napsal:

  Get here. Actual trends of drug. amoxicillin online without prescription
  Commonly Used Drugs Charts. Actual trends of drug.

 116. Donaldescox napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Read now.
  https://clomiphenes.com can you buy cheap clomid now
  Everything what you want to know about pills. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 117. Ukvwmb napsal:

  best play money poker sites online casino gambling addiction

 118. Jameswidly napsal:

  Generic Name. п»їMedicament prescribing information. where can i buy amoxicillin online
  Drug information. Top 100 Searched Drugs.

 119. DavidRhiff napsal:

  Best and news about drug. drug information and news for professionals and consumers.
  https://azithromycins.online/ zithromax without prescription
  safe and effective drugs are available. Best and news about drug.

 120. DennisTrutt napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Medscape Drugs & Diseases.
  can i order propecia tablets
  Everything about medicine. Some trends of drugs.

 121. Emansn napsal:

  ivermectin 400 mg buy generic stromectol 12mg buy avlosulfon for sale

 122. Jameswidly napsal:

  Generic Name. What side effects can this medication cause?
  https://clomiphenes.com buying clomid without prescription
  Drugs information sheet. Get information now.

 123. Wxhygr napsal:

  free slot games no download best online casinos poker online for money

 124. Donaldescox napsal:

  Read information now. Read information now.
  can i get clomid without dr prescription
  Get here. Actual trends of drug.

 125. Mortonriz napsal:

  Best and news about drug. All trends of medicament.
  https://edonlinefast.com ed pill
  Everything information about medication. Get warning information here.

 126. PhilipMUG napsal:

  Read here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://edonlinefast.com ed pills
  Top 100 Searched Drugs. Some trends of drugs.

 127. Efrendep napsal:

  Some trends of drugs. Get information now.
  best drug for ed
  Some trends of drugs. Everything information about medication.

 128. Robertbax napsal:

  All trends of medicament. Get information now.
  ed meds
  What side effects can this medication cause? safe and effective drugs are available.

 129. Mortonriz napsal:

  п»їMedicament prescribing information. Everything what you want to know about pills.
  https://edonlinefast.com best erection pills
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Read now.

 130. Deruyw napsal:

  online gambling money sports gambling assignment writing services order essays online

 131. PhilipMUG napsal:

  Generic Name. Read information now.
  https://edonlinefast.com top ed pills
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Long-Term Effects.

 132. Efzvjj napsal:

  ramipril 10mg cost etoricoxib 60mg generic order generic etoricoxib 60mg

 133. Edgarwek napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  canadianpharmacyworld com
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything information about medication.

 134. Victoremupt napsal:

  Actual trends of drug. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  certified canadian pharmacy
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 135. JeffreyUnfor napsal:

  Some trends of drugs. Long-Term Effects.
  canadian pharmacy for viagra
  п»їMedicament prescribing information. Get information now.

 136. Gsreux napsal:

  cheap custom essays order azulfidine generic buy sulfasalazine 500mg

 137. Robertbax napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Generic Name.
  escrow pharmacy canada
  Definitive journal of drugs and therapeutics. drug information and news for professionals and consumers.

 138. Uwzliw napsal:

  doxycycline 100mg over the counter cleocin order cleocin 150mg cost

 139. MichaelHable napsal:

  Drugs information sheet. п»їMedicament prescribing information.
  canadian pharmacy tampa
  Top 100 Searched Drugs. Read here.

 140. Victoremupt napsal:

  All trends of medicament. Get warning information here.
  buy prescription drugs online without
  Read information now. Everything what you want to know about pills.

 141. Edgarwek napsal:

  All trends of medicament. Get warning information here.
  canadian pharmacy online ship to usa
  Read here. Read information now.

 142. JeffreyUnfor napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://canadianfast.online/# pain meds online without doctor prescription
  Best and news about drug. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 143. Robertbax napsal:

  Cautions. Some trends of drugs.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs without prior prescription
  Get here. Get warning information here.

 144. Ytabvb napsal:

  benicar 10mg generic divalproex drug order depakote 500mg generic

 145. Vatipe napsal:

  order diamox 250 mg online imdur 40mg pills order azathioprine 25mg pill

 146. Chdsgk napsal:

  purchase clobetasol online clobetasol canada buy amiodarone online cheap

 147. Bradleysoafe napsal:

  Get information now. Read here.
  buy generic sildenafil uk
  Read information now. earch our drug database.

 148. CharlesAricy napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  cialis & viagra
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. What side effects can this medication cause?

 149. Bradleysoafe napsal:

  Everything about medicine. Medscape Drugs & Diseases.
  sildenafil 100mg discount
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Everything what you want to know about pills.

 150. SammyCharl napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Generic Name.
  https://viagrapillsild.online/# sildenafil 25 mg price
  Read now. Cautions.

 151. Jsreht napsal:

  order generic carvedilol coreg 6.25mg without prescription amitriptyline buy online

 152. Ekcxxv napsal:

  amoxicillin 500mg uk buy amoxicillin tablets oral stromectol cost

 153. AlbertTug napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Top 100 Searched Drugs.
  https://tadalafil1st.com/# tadalafil price in india
  Best and news about drug. Generic Name.

 154. RobertKak napsal:

  Actual trends of drug. Get warning information here.
  tadalafil without prescription
  Top 100 Searched Drugs. All trends of medicament.

 155. SammyCharl napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Some trends of drugs.
  generic tadalafil in canada
  Actual trends of drug. Some trends of drugs.

 156. Pjethc napsal:

  order generic fosamax 70mg buy ibuprofen 600mg pill ibuprofen 600mg pills

 157. Gaxrat napsal:

  order dapoxetine 90mg without prescription domperidone brand order domperidone 10mg online cheap

 158. WillisLok napsal:

  What side effects can this medication cause? Read here.
  india pharmacy online tadalafil
  Drugs information sheet. Some trends of drugs.

 159. RobertKak napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Read now.
  tadalafil 20 mg best price
  Long-Term Effects. Generic Name.

 160. Tgzquq napsal:

  order pamelor 25mg for sale pamelor 25 mg cost paxil 20mg usa

 161. Huovla napsal:

  indocin 75mg capsule buy cenforce 100mg generic buy cenforce 50mg online cheap

 162. SammyCharl napsal:

  Read now. Top 100 Searched Drugs.
  https://tadalafil1st.online/# discount tadalafil 20mg
  п»їMedicament prescribing information. Read here.

 163. RobertKak napsal:

  Read here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://tadalafil1st.online/# generic tadalafil india
  Get information now. Everything information about medication.

 164. WillisLok napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Best and news about drug.
  tadalafil 2.5 mg price
  All trends of medicament. Top 100 Searched Drugs.

 165. AlbertTug napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Medscape Drugs & Diseases.
  online pharmacy cialis cheap
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Some trends of drugs.

 166. Lbrzbx napsal:

  order famotidine for sale generic remeron 15mg remeron cheap

 167. Imhiua napsal:

  doxycycline price aralen 250mg brand medrol without a doctor prescription

 168. pharmacies withour prescriptions napsal:

  drug stores canada

 169. Michaelbow napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. safe and effective drugs are available.

  https://propeciaf.store/ how can i get cheap propecia without rx
  Everything about medicine. Best and news about drug.

 170. Sooacr napsal:

  tadacip 20mg brand buy amoxicillin for sale amoxicillin 500mg canada

 171. Iofnog napsal:

  buy generic cialis 5mg Buy cialis discount cost sildenafil 50mg

 172. Rqkznb napsal:

  minocin cost neurontin 800mg cost order terazosin 5mg sale

 173. Oaadxu napsal:

  tadalafil 40mg generic sales viagra best ed medications

 174. Amfspr napsal:

  buy glucophage generic tamoxifen 10mg drug order generic nolvadex 20mg

 175. Spuoyk napsal:

  buy provigil without prescription modafinil cheap purchase promethazine pills

 176. Pyjccb napsal:

  generic accutane 10mg accutane generic brand ampicillin

 177. Advfxp napsal:

  fildena 100mg sale buy fildena 100mg pill propecia 5mg price

 178. Gjpado napsal:

  stromectol buy uk order deltasone 40mg online order deltasone sale

 179. Wkiafs napsal:

  ondansetron 4mg drug buy zofran 8mg generic bactrim usa

 180. Lkadkm napsal:

  buy accutane online cheap buy accutane 20mg generic azithromycin 500mg sale

 181. Rwtulo napsal:

  purchase ventolin pills ventolin 2mg brand cheap augmentin 625mg

 182. Hxpspt napsal:

  oral provigil 200mg generic lopressor 100mg purchase lopressor

 183. Nrhhmz napsal:

  prednisolone pills order neurontin 100mg pills generic furosemide

 184. Yfjgqn napsal:

  avodart over the counter purchase avodart pill buy orlistat without prescription

 185. Ffxspu napsal:

  doxycycline 100mg canada monodox online order acyclovir uk

 186. Zlzeau napsal:

  imuran price cheap micardis 80mg naprosyn order online