7. 12. 2021

MS předložilo návrh novely, který reaguje na záchyty nových látek, které bývají zneužívány k dopingu

Novela nařízení vlády č. 454/2012 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh novely, kterou se mění nařízení vlády č. 454/2012 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účel trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2021 Sb.

Cílem novely je zajištění včasné reakce na nově se objevující látky, které bývají užívány k dopingu či mají jiný anabolický a hormonální účinek. Nová formální úprava promítnutá v návrhu dále zlepšuje jeho přehlednost a orientaci v něm. 

Změny spočívají zejména v aktualizaci přílohy nařízení, které obsahuje seznam anabolických látek, hormonů a příbuzných látek včetně antagonistů modulátorů hormonů. Nový aktualizovaný seznam zahrnuje i kategorie anabolik, jako jsou například peptidové hormony, růstové faktory a hormonové či metabolické modulátory. 

Druhá část přílohy se věnuje ostatním metodám s dopingovým účinkem, kam lze zařadit například zvyšování přenosu kyslíku či genový doping. 

Aktualizované znění je k dispozici zde.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek