7. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změny ve výkonu trestu domácího vězení

Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo do komisí legislativní rady vlády návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení.

Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu potřeby zajistit soulad prováděcího právního předpisu se změnami obsaženými v návrhu zákona, který je veden Poslaneckou sněmovnou jako tisk 624.

Vyhláška má upravovat mimo jiné například i to, že nově bude možné k zajištění účinnější nápravy odsouzeného uložit pachateli po dobu výkonu trestu domácího vězení také dohled probačního úředníka. Dále se návrh snaží výslovně stanovit povinnost odsouzeného vést po dobu výkonu trestu domácího vězení řádný život.  

Nově mají být některé úkony v rámci kontroly výkonu trestu domácího vězení činěny i jinými zaměstnanci Probační a mediační služby než pouze probačními úředníky. Těmito zaměstnanci by nově měli být mj. pracovníci operačního střediska, kteří již dnes operativně řeší případy hlášení poruchy zařízení (základové stanice, náramku aj.). Stejně tak tito zaměstnanci již dnes sami řeší některé další incidenty, např. když kontaktují odsouzeného s cílem zjistit, co se děje, přitom v některých případech mohou i jiným způsobem ověřit přítomnost odsouzeného v místě výkonu trestu domácího vězení.

Celá vyhláška k nalezení zde:

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBYBK9UOU

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek