9. 12. 2022

Právní věta: Přerušení trestního stíhání

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo právní větu:

Podá-li státní zástupce obžalobu na obviněného, který je cizím státním příslušníkem a na území České republiky se nezdržuje, soud prvního stupně nemůže z důvodu uvedeného v § 173 odst. 1 písm. a) trestního řádu přerušit jeho trestní stíhání, hodlá-li předat trestní řízení do ciziny podle § 105 a násl. zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních („ZMJS“). V takovém případě rozhodne podle § 108 ZMJS o dočasném upuštění od některých úkonů trestního řízení za současného předložení žádosti Ministerstvu spravedlnosti o převzetí trestního řízení (§ 106 odst. 1 ZMJS), popřípadě zaslání takové žádosti přímo příslušnému cizozemskému orgánu (§ 106 odst. 3 ZMJS).

Okresní soud přerušil trestní stíhání obviněného z důvodu jeho nepřítomnosti, jež způsobuje nemožnost věc náležitě objasnit (§ 173 odst. 1 písm. a) trestního řádu). Obvinění, poškozený i navrhovaný svědek jsou cizími státními příslušníky, kteří se v době projednávání věci nezdržovali na adrese v České republice, a proto okresní soud došel k závěru, že připadá v úvahu předání trestního stíhání do ciziny, a to z důvodu, že podmínkou pro předání trestního stíhání do ciziny je přerušení tuzemského trestního stíhání. 

Státní zástupce proti tomuto usnesení podal stížnost, ve které vytkl, že okresní soud nevyužil speciální úpravu ZMSJ, který předání k trestnímu stíhání upravuje komplexně a subsidiarita trestního řádu nepřipadá v úvahu.     

Krajský soud v Českých Budějovicích dospěl k závěru, že usnesení okresního soudu netrpělo žádnými vadami a soud věc řádně projednal. Krajský soud však dal státnímu zástupci za pravdu, že přerušení trestního stíhání bylo úkonem nadbytečným a nepotřebným k realizaci návrhu na předání do ciziny k trestnímu řízení. 

Okresní soud tak dle závěru Krajského soudu neměl trestní stíhání obviněných přerušovat, ale mohl činit kroky směřující k předání trestního řízení do ciziny podle § 105 ZMJS. Okresní soud měl místo přerušení trestního stíhání rozhodnout o dočasném upuštění od některých úkonů trestního řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil usnesení okresního soudu a uložil mu, aby o věci znovu jednal a rozhodl. 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 3. 2021, sp. zn. 4 To 112/2021, ECLI:CZ: KSCB:2021:4.TO.112.2021.1

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek