27. 10. 2021

Právní věta: jednočinný souběh ve věci zneužívání dětí a tvorby pornografie

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo právní větu:

Jednočinný souběh přečinů výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 3 alinea první tr. zákoníku a zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku není vyloučen.

———

Obviněný byl rozsudky nižších soudů uznán vinným zločinem pohlavního zneužití, pokračujícím zločinem znásilnění a pokračujícím přečinem zneužití dítěte k výrobě pornografie. Obviněný byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na 8 let, dále mu byl uložen trest zákazu činnosti v trvání 10 let (výkonu jeho dosavadního povolání jako vedoucí fyzioterapeut v ambulanci dětské rehabilitace), trest zabrání věci (stolního počítače) a rovněž mu bylo uloženo ochranné opatření ve formě ústavního sexuologického léčení. 

Obviněný se zločinu dopustil tím, že přesně nezjištěného dne využil okamžiku, kdy byl sám doma s nezletilou dcerou své partnerky, přišel za ní do postele a dotýkal se jejích genitálií nejprve přes spodní prádlo, poté bez něj. Nezletilá po prvotním šoku projevila nesouhlas a utekla do jiné místnosti. Obviněný v této situaci zcela zneužil důvěry, které jakožto druh matky nezletilé požíval. 

Obviněný dále zneužíval nezletilé osoby, jež k němu docházely na fyzioterapii. Tyto trpěly různými stupni psychomotorické retardace, která jim zcela znemožňovala jakoukoli obranu proti jeho jednání, ale také výrazně poznamenala možnost vůbec posoudit nesprávnost jeho jednání. Následně obviněný pořizoval obrazové snímky nezletilých z průběhu sexuálních aktivit, které uchovával ve svém osobním telefonu, pracovním počítači a na online úložišti.  

Státní zástupce podal proti rozhodnutí Vrchního soudu dovolání k Nejvyššímu soudu. Argumentoval především tím, že došlo k nesprávné právní kvalifikací, která měla vycházet z nesprávného posouzení souběhu přečinů. “Jedná se v podstatě o totožnou činnost a přednost získává kvalifikace přísnější, tedy podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku, avšak pokud obviněný s vyrobením pornografickým dílem dále nakládal tak, že jej přechovával, pak jde o souběh přečinů podle § 192 odst. 1 a § 193 odst. 1 tr. zákoníku.”

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda je možný jednočinný souběh přečinů výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie podle. 

“Základním smyslem jednočinného souběhu trestných činů je vystihnout povahu a závažnost trestné činnosti pachatele. Vícečinný souběh předpokládá více skutků (samostatných útoků) a každý z nich se posuzuje jako samostatný trestný čin. Naproti tomu při jednočinném souběhu jde o skutek jediný. 

Podstatu skutku tvoří jednání. Jednání jako projev vůle ve vnějším světě může záležet jak v jednání omisivním, tak komisivním a může být spácháno úmyslně i z nedbalosti. Rámec aktů zahrnutých do jednání je však určen trestněprávně konkrétním následkem, jehož musí být jednání příčinou. Jedná se o následek, který je znakem některého jednotlivého trestného činu. Následek ve své konkrétní podobě spojuje dílčí útoky, akty do jednoho skutku a zároveň umožňuje dělit chování člověka na různé skutky. “

Z uvedeného srovnání obou trestných činů je zřejmé, že se neshodují jejich objekty a nejsou shodné ani v objektivní stránce, protože (až na alternativu „kořistění“) jednání, jímž se lze uvedených trestných činů dopustit, je rozdílné.

Nejvyšší soud z uvedených důvodů uzavřel, že jednočinný souběh přečinů výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 3 alinea první tr. zákoníku a zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku není vyloučen.

Dovolání tedy označil za důvodné s tím, že se ale nejedná o vadu, pro níž by bylo nutné přezkoumávané rozhodnutí rušit, neboť by nemělo faktický dopad na změnu celkového postavení obviněného.

ODKAZ NA ROZHODNUTÍ

Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete zde.

DEFINICE SKUTKU: 

  • § 192 odst. 3 Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo kdo kořistí z takového pornografického díla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
  • § 193 odst. 1 Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek