5. 12. 2022

Právní věta: NS jednal v otázce, zda jde o poškození cizí věci i v případě, kdy danou věc původně zakoupil odsouzený

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo právní větu:

Předmětem útoku u trestného činu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku mohou být i vstupní dveře domu, jehož vlastníkem není pachatel tohoto trestného činu, byť by je sám opatřil z vlastních prostředků a instaloval do domu. Vstupní dveře jsou součástí takového domu, a tedy pro pachatele cizí věcí. Při stanovení výše škody podle § 137 tr. zákoníku ji není možné vyjádřit jako rozdíl mezi cenou nepoškozených dveří a cenou poškozených dveří, nýbrž je třeba vycházet z nákladů účelně vynaložených na uvedení poškozeného domu v předešlý stav.

Okresní soud v Semilech odsoudil obviněného za přečin porušování domovní svobody a poškození cizí věci k úhrnnému peněžitému trestu ve výměře 40 denních sazeb po 500 Kč, celkem tedy 20.000 Kč. Obviněnému byl pro případ nezaplacení peněžitého trestu stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců.

Dále bylo rozhodnuto, že je obviněný povinen nahradit škodu způsobenou trestným činem ve výši 14.300 Kč.

Obviněný v den spáchání trestného činu zazvonil na domovní zvonek a vstupní dveře domu otevřel jeho syn, který když zjistil, že zvonil on, chtěl vstupní dveře do domu ihned zavřít a do domu ho nevpustit. Obviněný proto nejprve rychle strčil nohu do vstupních dveří, aby je syn nemohl zavřít, a začal se s ním o tyto dveře přetlačovat, čímž došlo k jejich vyvrácení z kovových závěsů, přičemž nebylo možné jejich další zavření. Následně vnikl do domu, který patří jeho bývalé partnerce, a v tomto domě setrvával, ačkoli byl synem opakovaně vyzván, aby dům opustil. Poškozením vstupních dveří způsobil majitelce domu škodu ve výši nejméně 14.300 Kč.

Proti rozhodnutí Okresního soudu podal obviněný odvolání, které bylo usnesením Krajského soudu zamítnuto jako nedůvodné. 

Obviněný se proto odvolal k Nejvyššímu soudu. 

Jako důvod uvedl, že skutek byl soudem nesprávně posouzen jako trestný čin, ačkoli o žádný trestný čin nešlo. Ve vztahu k přečinu poškození cizí věci poukázal mimo jiné na nesprávně zjištěnou výši škody. 

Dále u tohoto přečinu obviněný namítal, že nedošlo k poškození věci cizí, ale věci vlastní. Obviněný měl za to, že bylo prokázáno, že poškozené dveře jsou jeho vlastnictvím. Tyto dveře do nemovitosti namontoval v roce 2007, proto byl toho názoru, že dveře se nestaly součásti nemovitosti, jelikož se nejednalo o dveře na míru, jednalo se o obyčejné, interiérové dveře.

Trestnímu kolegiu Nejvyššího soudu byla ke schválení předložena právní věta, která se týkala toho, zda došlo nebo nedošlo k poškození cizí věci, když vstupní dveře koupil obviněný. 

Nejvyšší soud se po přezkoumání věci s námitkou obviněného neztotožnil. Podle Nejvyššího soudu je dle zákona součástí věcí vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Je zřejmé, že k rodinnému domu podle jeho povahy náleží vstupní dveře, a že jejich oddělením by došlo ke znehodnocení domu, neboť by se tak stal prakticky volně přístupným neoprávněným osobám a nebylo by zaručeno soukromí osob v něm oprávněně bydlících. Vstupní dveře tedy byly jako součást domu ve vlastnictví vlastníka domu a nikoli obviněného.

Z hlediska trestního práva přitom není relevantní, kdo dveře koupil, ale zda jsou či nejsou majetkem obviněného, tedy zda v době činu pro něj byly věcí cizí. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud nepřisvědčil námitce obviněného.

Stejně tak nepřisvědčil po přezkoumání ani ostatním důvodům, na kterých obviněný založil své dovolání. 

Nejvyšší soud se závěry a argumentací soudů tedy zcela ztotožnil a dovolací důvody shledal neopodstatněnými. Odvolání proto jako nedůvodné odmítl. Odsuzující rozhodnutí tedy zůstává nadále pravomocné. 

Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete zde.

Diskuze (3) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

  1. Hsskaj napsal:

    levaquin 250mg sale buy levaquin 250mg online cheap

  2. Xkdyal napsal:

    purchase dutasteride pill buy flomax 0.2mg generic order zofran 4mg online cheap

  3. Mvfuzp napsal:

    buy spironolactone 100mg pills order spironolactone online cheap order diflucan 200mg pills