25. 3. 2023

Právní věta: návod

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo právní větu:

Podstatou návodu ve smyslu § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku je jednání, jímž návodce úmyslně vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin, o který se hlavní pachatel alespoň pokusil, přičemž návod musí směřovat k individuálně určené osobě a k individuálně určenému trestnému činu. Zákon blíže nevymezuje konkrétní formy návodu, může tedy jít např. o příkaz, přemlouvání, poučení atd., přičemž trestný čin, k němuž směřuje, musí být vyjádřen alespoň v hrubých rysech, ale nevyžaduje se, aby návodce podrobně instruoval hlavního pachatele. Individuální určitost trestného činu nespočívá v absolutní totožnosti skutkových okolností trestného činu tak, jak je vymezil návodce, a okolností, za kterých následně došlo ke spáchání trestného činu hlavním pachatelem. Mezi návodem k trestnému činu a samotným trestným činem mohou existovat odchylky, pokud nedosáhnou zjevného excesu hlavního pachatele z návodného jednání.

Obviněný opakovaně a bezúspěšně na úřadě žádal vydání rozhodnutí ve správním řízení, načež vystavil plnou moc k nahlížení do spisu spoluobviněnému, u něhož znal jeho kriminální minulost a musel předpokládat i jeho případné agresivnější chování při osobním jednání na úřadě.  Plnou moc obviněný vystavil spoluobviněnému, přestože  měl sám možnost do spisu nahlédnout o dva dny dříve, přičemž jediným účelem plné moci bylo, aby se spoluobviněný snadněji dostal do kanceláře poškozeného. Následně spoluobviněný při “nahlížení” do spisu spáchal trestný čin vydírání.

Obviněný byl uznán vinným návodem k přečinu vydírání. Za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 20 měsíců. Soud obviněnému dále uložil peněžitý trest ve výši 30 000 Kč. Stejný trest byl uložen i spoluobviněnému – pachateli přečinu vydírání. 

Obviněný se následně odvolal ke Krajskému soudu, který jeho odvolání zamítl. Obrátil se proto na Nejvyšší soud. 

Obviněný mimo jiné napadal správnost právní kvalifikace jeho jednání jako návodu, a to z důvodu údajného excesu spoluobviněného z toho, co po něm obviněný požadoval. 

Nejvyšší soud k tomu připomněl, že podstatou návodu je jednání, jímž návodce úmyslně vzbudí v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin, o který se navedený alespoň pokusil, přičemž návod musí směřovat k individuálně určené osobě a k individuálně určenému trestnému činu, ale nevyžaduje se, aby návodce podrobně instruoval hlavního pachatele. Individuální určitost trestného činu tedy nespočívá v absolutní totožnosti skutkových okolností týkajících se účastníka (v tomto případě návodce) a okolností, ke kterým skutečně došlo při spáchání trestného činu hlavním pachatelem. Pokud nedosáhnou zcela zřejmého excesu hlavního pachatele z návodného jednání účastníka, mohou mezi návodem k trestnému činu a samotným trestným činem existovat odchylky. Podmínkou účastenství je také příčinný vztah mezi činem účastníka a trestným činem jiné osoby, tj. hlavního pachatele.

Nejvyšší soud pak vyhodnotil námitku obviněného poukazující na údajný „exces z účastenství“ v projednávané věci za nedůvodnou. Plná moc ze dne 15. 7. 2020 měla spoluobviněnému sloužit k nahlížení do spisu a archivních materiálů, přestože do tohoto spisu měl možnost nahlédnout sám dovolatel o dva dny dříve, když se dne 13. 7. 2020 na Úřadu sešel se svědkyní. Z toho lze usuzovat, že obviněný byl dobře informován o stavu daného řízení a neexistoval objektivní důvod k tomu, aby o pouhé dva dny později posílal někoho dalšího nahlédnout do spisu. Argumentace obviněného, podle níž úkony správního řízení jsou prováděny průběžně, a proto měl zájem na zjištění aktuálních informací, je tedy zjevně účelová. Spoluobviněný se navíc u poškozeného ani nedomáhal nahlédnutí do spisu, pouze opakovaně žádal vydání rozhodnutí, stejně jako obviněný dne 8. 7. 2020. 

Proto se Nejvyšší soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že jediným účelem plné moci bylo, aby se spoluobviněný snadněji dostal do kanceláře poškozeného. Při zohlednění všech souvislostí případu nejde podle Nejvyššího soudu o žádný „exces z účastenství“, jak se mylně domnívá obviněný. V daném případě totiž spoluobviněný nemohl nijak vybočit z udělené plné moci, která byla vydána toliko účelově a fakticky nepředstavovala pokyny dovolatele, jak má tento obviněný postupovat na Úřadu.

Dále obviněný namítl nenaplnění znaků subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu, přičemž podle obviněného nezjistil soud prvního stupně přesnou formu zavinění, když ve svém rozhodnutí konstatoval, že obviněný „jednal minimálně v úmyslu nepřímém“. Proto je rozhodnutí podle obviněného nepřezkoumatelné.

Podle názoru Nejvyššího soudu nelze z formulace „minimálně v nepřímém úmyslu“ dovozovat, že nebyly naplněny znaky subjektivní stránky návodu k trestnému činu, neboť obviněný v tomto smyslu jednal alespoň v úmyslu nepřímém, který zde zcela postačuje. Zmíněná formulace ovšem nabízí závěr o možném přímém úmyslu, nikoli o vědomé nedbalosti, jak v dovolání naznačuje obviněný. 

Z provedeného dokazování před soudy nižších stupňů jasně vyplynulo, že dovolatel se dobře zná se spoluobviněným a dovolatel rovněž věděl o jeho kriminální minulosti a musel předpokládat i jeho případné agresivnější chování při jednání na Úřadu dne 15. 7. 2020. Jestliže dovolatel nijak konkrétněji neinstruoval spoluobviněného o jednání na Úřadu a dovolatel mu nestanovil jasné „mantinely“, kam až může tento obviněný zajít, lze dovodit kladný postoj dovolatele jak k možnosti, že chováním spoluobviněného na Úřadu dojde k ohrožení či porušení zájmu chráněného trestním zákoníkem, a tím i k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání, tak k možnosti, že k ohrožení či porušení těchto zájmů vůbec nedojde. Dovolatel nadto nepočítal se žádnou konkrétní okolností, která by mohla zabránit trestněprávně relevantnímu jednání ze strany spoluobviněného.

Lze proto uzavřít, že v projednávaném případě šlo o tzv. nepravou lhostejnost dovolatele. Zavinění obviněného tedy bylo shledáno ve formě nepřímého úmyslu a námitku obviněného Nejvyšší soud proto nevyhodnotil jako důvodnou.

Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete zde

Diskuze (172) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Mia napsal:

  %%

  Feel free to visit my page seo service uk (Wilfred)

 2. Jayme napsal:

  %%

  Also visit my web site sbobet

 3. Seth napsal:

  %%

  My homepage Lottery online

 4. Alton napsal:

  %%

  Also visit my page: Lottery Online

 5. Fannie napsal:

  %%

  Also visit my website: sportsbook

 6. Jocelyn napsal:

  %%

  my web page :: sportsbook

 7. Carrie napsal:

  %%

  Here is my web-site lottery Online

 8. Valarie napsal:

  %%

  Feel free to visit my site; Lottery hongkong

 9. Archer napsal:

  %%

  Also visit my web page … Mesothelioma Lawsuit In Waverly

 10. Eddy napsal:

  %%

  Also visit my site – lottery online (Demetria)

 11. Chang napsal:

  %%

  Here is my website :: Slot Online

 12. Jane napsal:

  %%

  Here is my site – Lottery online

 13. Geneva napsal:

  %%

  Here is my website; cbd cat treats for sale

 14. Latashia napsal:

  %%

  My webpage … idn poker

 15. Matilda napsal:

  %%

  My page … Demo Slot

 16. Kathie napsal:

  %%

  My homepage … mesothelioma lawyer (Nikole)

 17. Marylyn napsal:

  %%

  My web blog … replacements

 18. Katherina napsal:

  %%

  Review my webpage :: handyman near me ilford (Temeka)

 19. Jerry napsal:

  %%

  my website Upvc Door Lock Replacement – Coffeeandsnow.Com,

 20. Lino napsal:

  %%

  Feel free to visit my blog; Glazing

 21. Mathias napsal:

  %%

  Feel free to visit my webpage; bifold doors ilford (Evie)

 22. Shona napsal:

  %%

  Here is my site: mesothelioma compensation (Ima)

 23. Kent napsal:

  %%

  Here is my web page … double glazing glass replacement – Jeanne,

 24. Beth napsal:

  %%

  My blog :: upvc door panel; Jimmy,

 25. Houston napsal:

  %%

  Also visit my website: replace door (Josette)

 26. Guy napsal:

  %%

  My homepage … replacement

 27. Alexandria napsal:

  %%

  Here is my webpage … mesothelioma lawyer (Jacques)

 28. Lucile napsal:

  %%

  Stop by my website: lottery (https://cafe-bar-pasta.com)

 29. Naomi napsal:

  %%

  My web-site idn poker

 30. Milan napsal:

  %%

  Feel free to visit my website mesothelioma legal (Everette)

 31. Robbie napsal:

  %%

  Check out my homepage; double glazing window repairs (Shad)

 32. Eleanore napsal:

  %%

  Look into my web-site – Sexdoll Sale

 33. Palma napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web page: double glazing ilford; Dwain,

 34. Eden napsal:

  %%

  my web-site – sex Toys sold near Me

 35. Joanna napsal:

  %%

  Also visit my web page :: replacement double glazed glass [Traci]

 36. Derrick napsal:

  %%

  Feel free to visit my page: mesothelioma Claim (http://www.mazafakas.Com)

 37. Bernardo napsal:

  %%

  my webpage – squirting dildos, Harris,

 38. Wesley napsal:

  %%

  my web blog – adult adhd assessment

 39. Tyree napsal:

  %%

  Have a look at my web blog :: Replacement Upvc Door Panels (Hypnotronstudios.Com)

 40. Torsten napsal:

  %%

  Take a look at my web site Mesothelioma lawyer (Bearfinancialsolutions.com)

 41. Christie napsal:

  %%

  my blog post: sexdoll custom [Irwin]

 42. Louella napsal:

  %%

  Also visit my blog: Mesothelioma settlement (https://www.stemcellboard.com)

 43. Bell napsal:

  %%

  Also visit my blog post; Poker

 44. Andrew napsal:

  %%

  My blog; Mesothelioma Litigation

 45. Teresa napsal:

  %%

  Here is my homepage – Sash windows reading – https://alacumba.com/4-Ways-to-reading-double-glazing-better-in-under-30-seconds

 46. Alissa napsal:

  %%

  Feel free to visit my site Order sex toys Online (raovatnailsalon.com)

 47. Doreen napsal:

  %%

  My blog replace glass in window (forum.P-z-p.pl)

 48. Virgil napsal:

  %%

  Here is my website; windows and doors near me (Brodie)

 49. Kennith napsal:

  %%

  Here is my homepage … Replacement Upvc Door Handles (Ttlink.Com)

 50. Caroline napsal:

  %%

  My blog; mesothelioma attorney – Micaela,

 51. Aileen napsal:

  %%

  My blog :: door replacement romford (Thelma)

 52. Cooper napsal:

  %%

  Here is my blog post replacement windows (http://3.www.cowhiterose.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9260)

 53. Octavio napsal:

  %%

  Check out my web-site mesothelioma compensation (Sofia)

 54. Matt napsal:

  %%

  My homepage upvc door locks (Karolyn)

 55. Steffen napsal:

  %%

  Here is my website – upvc door locks (https://mobilegametrades.com/index.php?action=profile;U=76071)

 56. Wilford napsal:

  %%

  Here is my website … mesothelioma Attorneys (http://www.Nowprint.co.Kr/)

 57. Reginald napsal:

  %%

  my blog post … window

 58. Alannah napsal:

  %%

  Also visit my web site; slot demo – Leonel,

 59. Brianna napsal:

  %%

  my website; mesothelioma lawyer [Shawna]

 60. Ashleigh napsal:

  %%

  Look into my homepage double glazing enfield (Elana)

 61. Joann napsal:

  %%

  Here is my webpage: lewisham glass repair (Abdul)

 62. Davida napsal:

  %%

  Feel free to visit my homepage – idn poker (Shella)

 63. Hermine napsal:

  %%

  my page: Mesothelioma legal

 64. Brad napsal:

  %%

  my blog :: lottery

 65. Layne napsal:

  %%

  my web blog :: upvc doors (thecaptivestory.com)

 66. Maude napsal:

  %%

  my web-site: mesothelioma legal (Matthias)

 67. Klaus napsal:

  %%

  Visit my webpage; sex toys for men uk

 68. Tammara napsal:

  %%

  My web blog; Mesothelioma attorneys – bhandakcity.com

 69. Marlys napsal:

  %%

  My web blog; replacement window glass (Andrew)

 70. Isla napsal:

  %%

  Here is my website … reading windows and doors (Irvin)

 71. Lucille napsal:

  %%

  Here is my blog post :: double.glazing repairs, Bernice,

 72. Frank napsal:

  %%

  Visit my page; Mens sex toy sale

 73. Roxanna napsal:

  %%

  my blog post; replacement double glazing glass (https://www.tabletopmusic.com)

 74. Winnie napsal:

  %%

  Here is my blog; lottery

 75. Miranda napsal:

  %%

  Also visit my web site – glass replacement
  (Vivian)

 76. Monique napsal:

  %%

  Here is my page … price

 77. Alton napsal:

  %%

  My page … slot Demo

 78. Doyle napsal:

  %%

  Also visit my site: replace upvc door lock (Darren)

 79. Frederic napsal:

  %%

  my web site double glazed windows replacement – Roseanna,

 80. Evelyne napsal:

  %%

  Here is my homepage – adhd assessments for adults – Peggy,

 81. Roxana napsal:

  %%

  my homepage double glazing repairs romford (http://Www.forum.overbash.com)

 82. Leonore napsal:

  %%

  Check out my website; mesothelioma attorney (Lowell)

 83. Sheila napsal:

  %%

  Feel free to visit my page upvc window repair near me, Felipa,

 84. Darrell napsal:

  %%

  My web page … double glazed windows – Darrel

 85. Milagros napsal:

  %%

  My web site: private Assessment for adhd

 86. Darin napsal:

  %%

  Feel free to visit my site … front doors romford (https://store.shedcustomizer.com/try-army-method-double-glazing-romford-right-way)

 87. Evie napsal:

  %%

  Here is my web site: land rover key fob (Debra)

 88. Sherri napsal:

  %%

  Feel free to visit my web site window glass repair high wycombe;
  https://mykerman.net/do-you-have-what-it-takes-to-windows-companies-high-wycombe-the-new-facebook/,

 89. Dewayne napsal:

  %%

  Review my web site; window repairs reading; Matthias,

 90. Shawnee napsal:

  %%

  Feel free to surf to my website … Sexdoll reviews

 91. Davidswino napsal:

  https://drugsoverthecounter.shop/# humana over the counter

 92. LarryFup napsal:

  instant female arousal pills over the counter best over the counter appetite suppressant

 93. Berniepeata napsal:

  https://over-the-counter-drug.com/# best over the counter hair color

 94. LarryFup napsal:

  antibiotics over the counter over the counter ed meds

 95. Jai napsal:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You obviously know what youre
  talking about, why waste your intelligence on just posting
  videos to your blog when you could be giving us something
  enlightening to read?

  my web blog takipçi satın al

 96. DupAssugh napsal:

  ilosone metoprolol er succinate 25 mg Alicia and Cary should throw down the gauntlet priligy en france

 97. LarryFup napsal:

  over-the-counter drug over the counter pain medication

 98. ThomasBlisy napsal:

  https://zithromax.science/# zithromax buy

 99. ThomasBlisy napsal:

  https://zithromax.science/# zithromax 500

 100. DupAssugh napsal:

  My sis used Met and conceived in about 40 days after starting it what is zithromax used for and Cardiothoracic Surgery E

 101. JamesFleve napsal:

  All trends of medicament. Read information now.
  stromectol drug
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 102. Jesseorexy napsal:

  Generic Name. Drug information.
  price of ivermectin
  Everything what you want to know about pills. drug information and news for professionals and consumers.

 103. DupAssugh napsal:

  Taken together, these data suggest that the functions of ERОІ1 in the absence of ERО± expression may be substantially different clomiphene citrate 50 mg for male

 104. KevinTet napsal:

  Everything about medicine. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://stromectolst.com/# stromectol cost
  Read here. Medicament prescribing information.

 105. Ronaldtauri napsal:

  Cautions. All trends of medicament.
  ivermectin cost
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. All trends of medicament.

 106. ZacharyWen napsal:

  Cautions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  cost of ivermectin pill
  Medscape Drugs & Diseases. Commonly Used Drugs Charts.

 107. KevinTet napsal:

  Get here. Read information now.
  https://stromectolst.com/# stromectol covid 19
  What side effects can this medication cause? Read now.

 108. KevinTet napsal:

  safe and effective drugs are available. earch our drug database.
  https://stromectolst.com/# ivermectin ebay
  Medicament prescribing information. Get here.

 109. ZacharyWen napsal:

  Cautions. drug information and news for professionals and consumers.
  https://stromectolst.com/# buy stromectol online
  What side effects can this medication cause? Cautions.

 110. Jesseorexy napsal:

  Read information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  ivermectin australia
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Cautions.

 111. Ronaldtauri napsal:

  safe and effective drugs are available. Medscape Drugs & Diseases.
  stromectol online canada
  Everything information about medication. Drug information.

 112. KevinTet napsal:

  What side effects can this medication cause? Drug information.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 6mg
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Medscape Drugs & Diseases.

 113. Donaldswofe napsal:

  Read information now. Generic Name.
  how can i get cheap mobic for sale
  Everything what you want to know about pills. Everything information about medication.

 114. WillieBeR napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Top 100 Searched Drugs.
  https://nexium.top/# nexium tablet
  Some trends of drugs. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 115. JamesRibia napsal:

  Get here. What side effects can this medication cause?
  can i get cheap mobic tablets
  Drugs information sheet. Everything information about medication.

 116. DavidChulk napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  how to get generic levaquin tablets
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. What side effects can this medication cause?

 117. Donaldswofe napsal:

  earch our drug database. drug information and news for professionals and consumers.
  buy generic mobic online
  Get information now. Top 100 Searched Drugs.

 118. Donaldswofe napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.
  can i buy nexium tablets
  safe and effective drugs are available. Read here.

 119. JamesRibia napsal:

  Some trends of drugs. Everything about medicine.
  get cheap mobic without rx
  Best and news about drug. Read here.

 120. WillieBeR napsal:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Get here.
  https://levaquin.science/# where to buy levaquin without rx
  Drugs information sheet. Best and news about drug.

 121. DennisTrutt napsal:

  Get warning information here. Get here.
  https://azithromycins.com/ zithromax tablets
  Some trends of drugs. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 122. Donaldescox napsal:

  Get here. Read information now.
  zithromax 250mg
  Drugs information sheet. Read information now.

 123. DavidRhiff napsal:

  Medicament prescribing information. Everything information about medication.
  buying generic propecia
  Best and news about drug. Some trends of drugs.

 124. DennisTrutt napsal:

  Read information now. All trends of medicament.
  where can i get cheap clomid without prescription
  п»їMedicament prescribing information. Read information now.

 125. Jameswidly napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Get information now.
  get generic clomid without rx
  Cautions. drug information and news for professionals and consumers.

 126. Aaronwak napsal:

  Best and news about drug. Everything information about medication.
  buying clomid tablets
  safe and effective drugs are available. п»їMedicament prescribing information.

 127. DavidRhiff napsal:

  Get here. Everything information about medication.
  zithromax antibiotic
  Drugs information sheet. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 128. Jameswidly napsal:

  Drug information. Get here. https://amoxicillins.com/ buy amoxil
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 129. Donaldescox napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. drug information and news for professionals and consumers.
  generic zithromax 500mg
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Cautions.

 130. DavidRhiff napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Generic Name.
  https://azithromycins.com/ can i buy zithromax over the counter in canada
  Read now. Medscape Drugs & Diseases.

 131. DennisTrutt napsal:

  Get information now. What side effects can this medication cause?
  zithromax capsules australia
  drug information and news for professionals and consumers. Best and news about drug.

 132. DavidRhiff napsal:

  Actual trends of drug. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  cost of generic propecia without a prescription
  Read information now. Everything information about medication.

 133. PhilipMUG napsal:

  Drugs information sheet. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  how to cure ed
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Drugs information sheet.

 134. Efrendep napsal:

  Read information now. Read now.
  best ed pills
  Best and news about drug. Drug information.

 135. Donaldescox napsal:

  safe and effective drugs are available. Generic Name.
  buy zithromax without presc
  Drugs information sheet. Everything what you want to know about pills.

 136. Robertbax napsal:

  Actual trends of drug. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  best ed pills non prescription
  Everything information about medication. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 137. Mortonriz napsal:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://edonlinefast.com medicine erectile dysfunction
  earch our drug database. All trends of medicament.

 138. PhilipMUG napsal:

  Best and news about drug. Everything about medicine.
  https://edonlinefast.com top erection pills
  Best and news about drug. Top 100 Searched Drugs.

 139. Robertbax napsal:

  п»їMedicament prescribing information. п»їMedicament prescribing information.
  ed pills gnc
  Get information now. Generic Name.

 140. Edgarwek napsal:

  What side effects can this medication cause? All trends of medicament.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs
  earch our drug database. Top 100 Searched Drugs.

 141. MichaelHable napsal:

  All trends of medicament. Everything about medicine.
  canadian pharmacy for viagra
  Read now. Medscape Drugs & Diseases.

 142. Victoremupt napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Long-Term Effects.
  https://canadianfast.online/# discount prescription drugs
  safe and effective drugs are available. Generic Name.

 143. JeffreyUnfor napsal:

  Actual trends of drug. Medscape Drugs & Diseases.
  https://canadianfast.online/# best ed pills non prescription
  All trends of medicament. Get warning information here.

 144. JeffreyUnfor napsal:

  Actual trends of drug. Read here.
  best canadian pharmacy online
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Everything about medicine.

 145. Victoremupt napsal:

  Read information now. Everything information about medication.
  https://canadianfast.com/# canadian drug
  Best and news about drug. Everything information about medication.

 146. MichaelHable napsal:

  Everything what you want to know about pills. Cautions.
  legitimate canadian online pharmacies
  Cautions. Get here.

 147. JeffreyUnfor napsal:

  п»їMedicament prescribing information. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  buying drugs from canada
  Read information now. Long-Term Effects.

 148. Edgarwek napsal:

  safe and effective drugs are available. Everything what you want to know about pills.
  canada drugs
  Everything information about medication. Read here.

 149. JeffreyUnfor napsal:

  п»їMedicament prescribing information. Top 100 Searched Drugs.
  my canadian pharmacy rx
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Everything about medicine.

 150. Victoremupt napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Cautions.
  https://canadianfast.com/# canadian pharmacy online
  Best and news about drug. Read here.

 151. Esmeralda napsal:

  If some one desires to be updated with most up-to-date technologies then he must be
  pay a visit this web page and be up to date
  every day.

  Here is my web-site Affordable traffic packages

 152. Bradleysoafe napsal:

  Drug information. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  sildenafil tablets 100mg price
  Medscape Drugs & Diseases. Commonly Used Drugs Charts.

 153. BillyPet napsal:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. safe and effective drugs are available.
  https://viagrapillsild.com/# sildenafil 20 mg coupon
  Commonly Used Drugs Charts. Medscape Drugs & Diseases.

 154. SammyCharl napsal:

  Actual trends of drug. Commonly Used Drugs Charts.
  https://viagrapillsild.online/# sildenafil 25 mg tablet price
  Top 100 Searched Drugs. earch our drug database.

 155. Bradleysoafe napsal:

  Read now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://viagrapillsild.com/# viagra 100 mg price
  Everything about medicine. Everything information about medication.

 156. CharlesAricy napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Drug information.
  free trail viagra
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Get information now.

 157. RobertKak napsal:

  Best and news about drug. Cautions.
  cialis В® for daily use
  Everything about medicine. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 158. WillisLok napsal:

  All trends of medicament. Everything information about medication.
  tadalafil best price uk
  Get here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 159. SammyCharl napsal:

  Actual trends of drug. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  receive cialis overnight
  Everything about medicine. Read now.

 160. AlbertTug napsal:

  п»їMedicament prescribing information. Medscape Drugs & Diseases.
  п»їcialis
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Generic Name.

 161. Morrisdralt napsal:

  Drugs information sheet. Get information now.
  cheap 10 mg tadalafil
  Get here. Long-Term Effects.

 162. RobertKak napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  india pharmacy online tadalafil
  Actual trends of drug. Best and news about drug.

 163. WillisLok napsal:

  Generic Name. Read information now.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil price in india
  Cautions. Generic Name.

 164. SammyCharl napsal:

  Get here. Drug information.
  https://tadalafil1st.com/# cialis without persciction
  Drug information. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 165. WillisLok napsal:

  Best and news about drug. Read information now.
  https://tadalafil1st.com/# tadalafil coupon
  earch our drug database. Generic Name.

 166. Morrisdralt napsal:

  Read information now. Everything what you want to know about pills.
  online tadalafil prescription
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 167. Chara napsal:

  I visited multiple sites but the audio feature for audio songs current at this web page is actually superb.

  My blog post natural hair loss treatment

 168. Michaelbow napsal:

  Long-Term Effects. Commonly Used Drugs Charts.

  zithromax prescription in canada
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. safe and effective drugs are available.

 169. NodsDeels napsal:

  They could find the sub optimal solutions in complicated and large problems, and in some cases, they are more accurate and applicable than filter based methods buy cialis online us