13. 8. 2022

Zahájení provozu databáze poskytovatelů pomoci obětem trestných činů v Evropské unii

Počátkem dubna zahájila provoz databáze Find my Victim Support Service poskytující základní kontaktní údaje na subjekty poskytující podporu obětem trestných činů v Evropské unii. Jedná se o projekt pod záštitou Evropské sítě pro práva obětí (ENVR), který má za cíl usnadnit obětem najít vhodnou pomoc v případě, že se staly obětí trestného činu v jiné zemi Evropské unie, než kde se nachází jejich bydliště.

Databázi je možné nalézt na oficiálních stránkách ENVR www.envr.eu pod kolonkou „Find my Victim Support Service“. Vyhledávání funguje na základě specifikace typu spáchaného trestného činu – 1) oběti terorismu, 2) oběti obchodování s lidmi, 3) oběti domácího násilí, 4) dětské oběti 5) oběti sexuálního zneužívání, 6) oběti obecně („základní služby“), a státu, kde byl trestný čin spáchán. V budoucnu se chystá doplnění informací taktéž o možnostech kompenzace pro oběti v jednotlivých státech.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek