9. 12. 2022

Přehled periodik: 2/4 2021

V dnešním článku pro vás máme výběr aktuálních periodik k druhému čtvrtletí roku 2021 s obsahem týkající se trestního práva.

Pokud máte i Vy tip na zajímavé periodikum či článek, který by čtenářům Trestonline neměl uniknout, prosím, zanechte nám na něj odkaz v komentáři. 


Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva / Nejvyšší soud (2/2021)

Pravidelný přehled právních novinek se zaměřením na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a zahraničních nejvyšších soudů. 

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu poskytuje odbornou poradenskou činnost pro soudce Nejvyššího soudu, jakož i pro soudce soudů nižších stupňů, v oblasti evropského práva.

Aktuální číslo se například více zabývá: 

 • Rozsudkem Nejvyššího soudu Spojeného království ze dne 30. 4. 2021, [2021] UKSC 14 Neschopnost státu splnit záruky vůči třetím státům v rámci řízení o evropském zatýkacím rozkazu, které poskytl v minulosti, může být pádným důvodem k nedůvěře, že jeho záruky budou splněny v budoucnosti
 • Rozsudkem ze dne 6. 4. 2021 ve věci Handzhiyski proti Bulharsku, č. 10783/14 Neoprávněné odsouzení a pokuta za přestupek spočívající v umístění doplňků Santa Clause na sochu socialistického vůdce v rámci politického protestu
 • Rozsudkem ze dne 24. 3. 2021 ve věci C-603/20 PPU, MCP Článek 10 nařízení Brusel II bis se nevztahuje na únos dětí do třetích států

K nalezení zde.


Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce (2/2021)

Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce je čtvrtletně vydáván Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s analytickými útvary Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Kanceláře veřejného ochránce práv.

V aktuálním díle se KVZ zabývala těmito otázkami trestní práva:

 • Obchodování s lidmi – podmínky trestního stíhání potenciálních obětí obchodování s lidmi.
 • Dětské domovy – náležitosti účinného vyšetřování stížnosti dětí na sexuální zneužívání v dětském domově. 
 • Sekundární viktimizace – nedostatečná ochrana a pomoc poskytnutá nezletilé oběti sexuálního zneužívání během trestního řízení. 
 • Hate crime – uložení zjevně nepřiměřené sankce za násilný trestný čin z nenávisti a nevyšetření homofobního motivu útoku. 
 • Ochranné léčení – možnost soudu rozhodnout o ochranném léčení na základě posudku psychiatra, který dotyčného osobně nevyšetřil, pokud tento vyšetření odmítá. 
 • Zjednodušené trestné řízení – nevyslechnutí svědků v řízení, kde obvinění požádali o zkrácenou formu trestního procesu. 
 • Výpis z rejstříku trestů – uchovávání záznamů o odsouzení a povinnost předkládání této informace novému zaměstnavateli. 

K nalezení zde.


AEQUITAS / Nejvyšší soud (2/2021)

AEQUITAS – internetový čtvrtletník Nejvyššího soudu.

 • Petr Angyalossy, soudce trestního kolegia: Soudce ročně nastuduje 90 tisíc listů textu, můj nejobsáhlejší spis jich měl 35 tisíc.
 • Exkluzivní rozhovor s předsedou Soudního dvora EU

K nalezení zde.


BULLETIN ADVOKACIE (7/2021)

Vydávaná Českou advokátní komorou v aktuálním čísle nabízí následující témata: 

 • Proč máme Komoru? 
 • Zprávy o činnosti orgánů, regionálních středisek, odborů a oddělení ČAK 
 • Přednášky a semináře pro advokáty a advokátní koncipienty v době pandemie • 
 • Od 1. února 2022 se zkrátí lhůta pro podávání stížností k ESLP

K nalezení zde.


TRESTNĚ PRÁVNÍ REVUE (2/2021)

Trestněprávní revue je časopis s klíčovými informacemi pro trestněprávní teorii a praxi. Advokátům a odborníkům působícím v trestní justici nabízí informace pro trestněprávní teorii a praxi. Samozřejmostí jsou fundované rozbory a výklady vybraných trestněprávních norem a jejich souvislostí s dalšími právními předpisy.

Aktuální obsah:

 • Mučení v kontextu mezinárodního práva trestního
 • Je (trestně)právní ochrana nascitura dostatečná?
 • Vazba mladistvých 
 • Novelizace dohody o vině a trestu a její možné dopady
 • Přítomnost soudce při provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů: kritické zamyšlení de lege lata a de lege ferenda
 • Rozhodování odvolacích soudů v trestním řízení 
 • K omezení výše odměny zvoleného zmocněnce poškozeného
 • Tresty za nouzového stavu: nedořešený problém
 • K novému judikaturnímu vymezení skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu 
 • Trestní politika v názorech pracovníků justice
 • Dôležitosť riadneho odôvodnenia uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody
 • Výběr rozhodnutí Ústavního soudu 

K nalezení zde.


Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek