29. 11. 2022

Na neformálním jednání Rady pro spravedlnost a vnitro členské země diskutovaly uplatňování Listiny základních práv v EU

zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministři spravedlnosti se dnes setkali během již druhé neformální videokonference pod vedením portugalského předsednictví a projednali řadu bodů v působnosti Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

Ministři projednali možnosti postupu při uchovávání údajů elektronické komunikace v souvislosti s několika rozhodnutími Soudního dvora EU, který v návaznosti na zrušení směrnice o uchovávání provozních a lokalizačních údajů v roce 2014 přijal v loňském roce tři navazující rozsudky. Většina ministrů se shodla, že pro zajištění řádného vyšetřování a stíhání závažné trestné činnosti, včetně sexuálního zneužívání dětí či kyberkriminality, je třeba zajistit přijetí nových pravidel. Tato pravidla musí současně zajistit ochranu základních práv, ochranu soukromí, zásadní musí být využití principu proporcionality.

Ministři dále diskutovali s ředitelem Agentury EU pro základní práva Strategii uplatňování Listiny základních práv v EU v návaznosti na přijetí Závěrů Rady o posílení uplatňování této Listiny. Jak ministry informoval náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk, Česká republika považuje přijetí závěrů za jasný signál Rady o podpoře základních práv, právního státu a demokracie. Rovněž uvítal novou Strategii k posílení uplatňování Listiny, která zajistí metodickou i finanční podporu členským státům při zvyšování povědomí o základních právech a jejich prosazování.

Portugalské předsednictví dále ministry informovalo o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů, přijetí závěrů Rady o podpoře vzdělávání justičních pracovníků, boji proti nezákonnému obsahu online v kontextu návrhu zákona o digitálních službách. Komise dále informovala o přípravě nového ročníku zprávy o stavu právního státu v EU a o přípravě na zahájení fungování úřadu evropského veřejného žalobce.

Jednání Rady pro spravedlnost a vnitro pokračuje zítra ve formaci ministrů vnitra. Třetí a poslední jednání ministrů spravedlnosti za portugalského předsednictví je naplánováno na začátek června.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek