27. 5. 2024

Z JUDIKATURY: Spor o data na discích vyhrál advokát

Dne 15. března 2021 byl vyhlášen nález Ústavního soudu, ve kterém Ústavní soud vyhověl stížnosti advokáta o protiústavnosti postupu Městského soudu v Praze při nahrazení souhlasu zástupce ČAK se seznámením se s listinami, které jsou předmětem advokátního tajemství.

Identifikace rozhodnutí: 

SoudTyp rozhodnutíSpisová značkaDatum rozhodnutíDotčená
ustanovení
Ústavní soud České republiky NálezII. ÚS 2007/20 5. března 2021 Čl. 13 Listiny, čl. 26 odst. 1 Listiny, čl. 36 odst. 1 Listiny, čl. 37 odst. 2 Listiny, čl. 38 odst.  2 Listiny, § 85b trestního řádu, § 2 odst. 5 trestního řádu, § 21 zákona o advokacii 

Článek: