20. 7. 2024

Rozhovor: „Genetika je velmi exaktní a přesná“ Dagmar Bystřická, soudní znalec

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.

V dnešní epizodě se budeme zabývat otázkou DNA. Řekneme si například, co se skrz ni dá rozpoznat, jak se využívá v trestním řízením, ale třeba i to, jak velký vzorek je nutné mít k identifikaci DNA k dispozici. 

K tématu s námi pohovoří paní doktorka Dagmar Bystřická, soudní znalec v oboru Zdravotnictví a také Kriminilastika, se specializací na molekulární biologii a genetiku. 

Dozvíte se například:

 1. Více o oboru paní doktorky a tom, jak se může využít v trestním řízení.
 2. Co vše se dá z DNA rozpoznat? Lze i samotná podoba člověka?
 3. Jak tak samotná identifikace pomocí DNA probíhá? Existují nějaké normované postupy, aby zajištění DNA vzorku bylo vlastně správné? 
 4. Jak spolehlivá je identifikace podle DNA? 
 5. Zajímavý případ z praxe
 6. Jak velký vzorek je nutné mít k dispozici, aby z něj šla spolehlivě zjistit DNA? 
 7. Existuje nějaká zvláštní právní úprava týkající se DNA? 
 8. Napadají vás nějaké základní právní problémy právě při nakládání s genetickými informacemi? 
 9. A jak je to s uchováváním DNA? Jsou případy, kdy se konstatuje nepoužitelnost?
 10. Jak je to s DNA u kosterních nálezů?
 11. Jak je to s jednovaječnými dvojčaty? Mají stejnou DNA – jak tam probíhá dokazování?