7. 12. 2022

Bulletin advokacie 5/2021

V květnu vyšel nový Bulletin advokacie. V dnešním článku pro vás máme výběr nejzajímavějších příspěvků, které se dotýkají trestního práva a které byste tedy v Bulletinu neměli přehlédnout.

Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu.

Doc. JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. L.L.M.(vedoucí Katedry veřejného a evropského práva VŠFS a působící jako advokátka) a JUDr. Ivo Polanský (lektor a konzultant na VŠFS, zároveň je advokátním koncipientem v kanceláři DBK Partners, s.r.o.) napsali příspěvek na téma Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu.

Článek pojednává o zásadě kontradiktornosti v kontextu vykonávacího řízení, konkrétně v souvislosti s řízením o přerušení a upuštění od výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů. Autoři se zabývají teoretickými východisky dané zásady, jejím pojetím v České republice a možností její aplikace ve vybraných vykonávacích řízeních. V těchto souvislostech je pak poukázáno na některé nežádoucí fenomény aplikační praxe, přičemž jsou navrženy i možné způsoby jejich řešení.

Prohlášení viny jako kvalifikované doznání nekvalifikovaného

Advokátka Mgr. Šárka Gondeková napsala článek na téma prohlášení viny jako kvalifikované doznání nekvalifikovaného.

S účinností od 1.10.2020 byly zákonem č. 333/2020 Sb. novelizovány mimo jiné trestní řád a trestní zákoník a do těchto právních norem byl vložen nový institut – prohlášení viny. Cílem příspěvku je analýza tohoto nového institutu trestního práva, konkrétně pak, co se jím rozumí a zda se z hlediska obhajoby jedná o institut nepoškozující práva obviněného, resp. obžalovaného (protože institut Prohlášení viny je uplatňován až v řízení před soudem).

Judikatura – Ústavní soud: K nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře

Bulletin se také více zaměřil na nález Ústavního soudu ze dne 5.3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20, o kterém jsme už na webu informovali. Článek si můžete přečíst zde:

Diskuze (1) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

  1. Latia napsal:

    %%

    Also visit my blog post – seo Price uk