29. 11. 2022

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změny v rozhodování o nákladech spojených s výkonem trestu domácího vězení

Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo do komisí legislativní rady vlády návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo do komisí legislativní rady vlády návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.

Navrhované znění má reagovat na změnu zákona, kterou se resort snaží prosadit novelou trestního řádu projednávanou Poslaneckou sněmovnou jako tisk 624. Podle této novely budou moci být tzv. elektronické náramky využívány také při podmíněném odsouzení, rozhodne-li soud zároveň, aby se podmíněně odsouzený zdržoval v určitý čas v určeném obydlí.

Novela má dále přinést sjednocení právní úpravy nákladů spojených s využitím elektronických náramků, protože nově mají být za náklady trestního řízení považovány také jakékoli náklady spojené s jejich využitím.

Nakonec se novela trestního řádu snaží mimo jiné zakotvit možnost soudu rozhodnout o náhradě nákladů spojených s elektronickými náramky již v průběhu jejich používání, jako je tomu dnes u náhrady nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení.

Návrh vyhlášky pak na tyto navrhované změny reaguje tím, že má nově soudu umožnit rozhodovat o povinnosti odsouzeného hradit náklady výkonu trestu domácího vězení nebo náklady využití elektronického náramku nejdříve po jejich jednoměsíčním výkonu či využívání.

Konkrétní podoba změny: 

Soud může, s přihlédnutím k délce uloženého trestu domácího vězení, po vykonání části tohoto trestu v délce trvání nejméně jednoho měsíce rozhodovat o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení. Nejde-li o náhradu nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému při nahrazení vazby, může soud s přihlédnutím k délce uloženého trestu domácího vězení nebo předpokládané délce využívání elektronického kontrolního systému rozhodovat o povinnosti odsouzeného hradit náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení nebo využitím elektronického kontrolního systému po vykonání nejméně jednoho měsíce trestu domácího vězení nebo po nejméně jednoměsíčním využití elektronického kontrolního systému. Po právní moci takového rozhodnutí vždy vyzve odsouzeného, aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení s upozorněním, že nebude-li ve stanovené době zaplacena, bude vymáhána podle jiných právních předpisů.

Kompletní znění návrhu naleznete zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBYDNAWDQ

Diskuze (1) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

  1. Pcpipq napsal:

    brand levofloxacin levaquin 500mg over the counter