29. 11. 2022

Ministerstvo spravedlnosti se snaží rozšířit pravomoci právních čekatelů

Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo do komisí legislativní rady vlády návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo spravedlnosti mimo jiné navrhuje, aby nově mohl vedoucí státní zástupce nebo jím pověřený státní zástupce pověřit právního čekatele doručováním do zařízení pro výkon zabezpečovací detence, která jsou faktickou součástí věznic nebo vazebních věznic.

Dále navrhuje, aby právní čekatelé mohli rozhodovat o výši odměny a náhradě hotových výdajů zmocněnců poškozených, kteří mají nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, byť nebyli ustanoveni, ale zvoleni a rovněž i konzultanti přibraní v trestním řízení.

Právní čekatelé by podle návrhu mohli připravovat dokumenty a mohli zpracovávat návrhy písemných vyhotovení rozhodnutí v případech v rámci odklonů např. rozhodnout o zrušení uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti či výchovného opatření nebo dohledu, pokud nastala taková změna životních postojů (obviněného, podezřelého), že další výkon těchto opatření již není potřebný, či rozhodnout o nevykonání zbytku závazku přijatého pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení podání návrhu na  potrestání.

V neposlední řadě Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby právní čekatelé mohli rozhodovat o zápočtech doby, po kterou nemohl obviněný na základě odnětí oprávnění nebo na základě rozhodnutí nebo opatření orgánu veřejné moci před právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení podání návrhu na potrestání vykonávat činnost, která je předmětem závazku zdržet se určité činnosti, anebo mu bylo znemožněno držet nebo chovat zvířata, která jsou předmětem tohoto závazku, anebo mu bylo znemožněno o ně pečovat. 

Kompletní znění návrhu naleznete zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBYBK9UOU

Diskuze (2) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

  1. Charlossaf napsal:

    Truly tons of great info. https://definitionessays.com/ dissertation define

  2. Ccrkjl napsal:

    cheap levaquin purchase levofloxacin pill