7. 12. 2022

Trestní kolegium schválilo právní větu týkající se námitky podjatosti v skončeném řízení

Brno -fotograf architektury- industriálni fotografie- www.lezatka.com

Vyloučení soudce, § 30 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 31 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

Obvodní soud pro Prahu 1 vydal rozhodnutí o vzetí do vazby obviněného z důvodu možného opakování trestné činnosti, případně jeho uprchnutí.  

Obviněný proti tomuto usnesení podal stížnost, neboť měl za to, že soudní senát je vůči němu podjatý. Tuto stížnost Městský soud v Praze zamítl jako nedůvodnou. 

Obviněný se následně se svou stížností obrátil na Ústavní soud. Ten usnesení Městského soudu v Praze zrušil s odůvodněním, že došlo k porušení práv na přístup k soudu a obhajobu, jež jsou zaručena Listinou základních práv a svobod.

 Senát Městského soudu v Praze proto musel rozhodovat o stížnosti obviněného znovu. Opět ji zamítl jako nedůvodnou s tím, že členové senátu nemají žádný vztah k osobám, kterých se řízení týká, ani k projednávané věci. Nebyl tedy dán důvod pro vyloučení členů senátu. 

Obviněný se následně rozhodl podat prostřednictvím svého obhájce námitku podjatosti i vůči samotným členům senátu Městského soudu v Praze, o které tento soud rozhodl tak, že také není důvodná. Proti tomu si obviněný opět podal stížnost, proto tuto námitku podjatosti nakonec řešil Vrchní soud v Praze.

 Vrchní soud v Praze konstatoval, že námitku podjatosti lze uplatnit jen ve vztahu k soudci či soudcům, kteří se na projednávání a rozhodování konkrétní věci podílí. Obviněný podal námitku podjatosti zpětně až poté, co soudce již meritorně rozhodl (zamítl původní stížnost obviněného). Skutečnost, že ve věci již bylo rozhodnuto, a tedy již žádné řízení v konkrétní věci neběží, brání uplatnění námitky podjatosti. Městský soud v Praze o stížnosti obviněného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 již rozhodl usnesením a tím řízení skončilo. Není rozhodné, že omezení osobní svobody stěžovatele nadále trvá. Námitka podjatosti členů senátu byla podána v situaci, kdy již před Městským soudem v Praze žádné řízení ve vztahu k němu neběželo. Z tohoto důvodu nemělo být již o námitce podjatosti rozhodováno.

Obviněný měl být pouze upozorněn, že podání námitky již není možné. Pokud si obviněný myslel, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce, může uplatnit mimořádný opravný prostředek, případně podat ústavní stížnost.

——-

Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 4. 2021

Právní věta:

Jestliže soud již rozhodl o opravném prostředku obviněného (např. o stížnosti proti usnesení soudu prvního stupně o jeho vzetí do vazby), bylo tímto rozhodnutím řízení ve věci opravného prostředku ukončeno. Pokud obviněný poté podá námitku podjatosti vůči soudcům, kteří o tomto opravném prostředku rozhodovali, soud o této námitce nerozhoduje postupem podle § 31 tr. ř., ale obviněného jen vyrozumí, že námitku podjatosti podle § 30 tr. ř. nelze vznést proti soudcům (soudci), kteří ve věci již rozhodli.

Zveřejněno Nejvyšším soudem zde.

Diskuze (5) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Kkvgpe napsal:

  order levaquin 500mg cost levaquin 250mg

 2. Adrgre napsal:

  buy avodart sale purchase avodart online order ondansetron generic

 3. Xfpthp napsal:

  spironolactone canada oral aldactone 100mg oral diflucan 100mg

 4. Hngilc napsal:

  order ampicillin 250mg for sale buy bactrim 480mg sale erythromycin oral

 5. Tlurwe napsal:

  sildenafil oral methocarbamol 500mg price robaxin for sale