9. 12. 2022

Ročenka Nejvyššího soudu 2021

Ročenka Nejvyššího soudu 2021, která obsahuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok.

Přestože se vlivem pokračující koronavirové pandemie počet podaných dovolání v roce 2021 oproti předchozím rokům mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali jen v dovolacích agendách přes 6 700 rozhodnutí. V předkládané Ročence přitom naleznete odkaz na ta rozhodnutí či stanoviska, která považují za nejdůležitější.

Ročenka také mapuje činnost jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu.

Například statistické údaje o činnosti trestního kolegia Nejvyššího soudu.

Úvodní tabulka představuje přehled o rozhodovací činnosti trestního kolegia Nejvyššího soudu v roce 2021 ve všech jeho agendách. První sloupec přitom ukazuje, kolik věcí v každé konkrétní agendě bylo k rozhodnutí přesunuto z předchozího roku 2020. Analogicky pak také sloupec poslední uvádí počty věcí, které nebyly vyřízeny do 31. 12. 2021.

* vysvětlení zkratek viz níže

Následující tabulka pak sleduje vývoj statistik trestního kolegia Nejvyššího soudu v delším časovém období.

Ročenku Nejvyššího soudu za rok 2021 naleznete zde.


*Tdo – rozhodování o dovoláních proti pravomocným rozhodnutím soudů druhého stupně ve věci samé (§ 265a a násl. tr. ř.);
Tcu – rozhodování o návrzích na zaznamenání údajů o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů (§ 4 odst. 2, 3, 4 a § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů), – rozhodování o návrzích podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů (např. o návrhu na vzetí předávané osoby do průvozní vazby po dobu průvozu územím České republiky podle § 143 odst. 4 citovaného zákona),– rozhodování o návrzích na rozhodnutí, zda je určitá osoba vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, vznikne-li o tom pochybnost (§ 10 odst. 2 tr. ř.),– rozhodování o návrzích, podaných ministrem spravedlnosti, na přezkoumání rozhodnutí o přípustnosti vydání osoby k trestnímu stíhání do cizího státu (§ 95 odst. 5, 6 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů);
Tz– rozhodování o stížnostech pro porušení zákona, podaných ministrem spravedlnosti proti rozhodnutím státních zástupců a soudů v řízení konaném podle trestního řádu (§ 266 a násl. tr. ř.);
Td– rozhodování sporů o příslušnost mezi soudy nižších stupňů, je-li ve vztahu k nim Nejvyšší soud nejbližším společně nadřízeným soudem (§ 24 tr. ř.),– rozhodování o návrzích na odnětí a přikázání věci, je-li Nejvyšší soud nejbližším společně nadřízeným soudem dotčeným soudům (§ 25 tr. ř.),– rozhodování o návrzích na vyloučení soudců Nejvyššího soudu z projednávání a rozhodování ve věci (§ 31 tr. ř.);
Tvo– rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím vrchních soudů o prodloužení vazby podle § 74 tr. ř. a proti dalším rozhodnutím vrchních soudů, pokud rozhodovaly v postavení soudu prvního stupně (např. o stížnostech proti rozhodnutím o vyloučení soudců vrchních soudů z vykonávání úkonů trestního řízení podle § 30 a § 31 tr. ř.);
Tul– rozhodování o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů);
Zp – rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu (§ 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů);
Pzo– rozhodování o návrzích na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l až § 314n tr. ř.).

Diskuze (7) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Vzmrej napsal:

  levaquin 500mg oral buy levofloxacin 250mg for sale

 2. Bdwroq napsal:

  order dutasteride pill buy generic flomax 0.4mg zofran pill

 3. Gfsrmv napsal:

  buy aldactone 100mg online cheap aldactone 25mg sale diflucan 200mg pill

 4. Tdvrcy napsal:

  ampicillin 500mg canada buy erythromycin generic order erythromycin 500mg without prescription

 5. Targjh napsal:

  order sildenafil 50mg online careprost over the counter methocarbamol over the counter

 6. Naigeh napsal:

  order sildenafil pills buy generic sildenafil 100mg oral estrace 1mg

 7. Ogdoqh napsal:

  oral lamotrigine order lamictal generic tretinoin gel brand