26. 3. 2023

Právní věta: Výjimečný trest, mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody

§ 54 odst. 2, § 59 odst. 1 tr. zákoníku

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo právní větu:

Nenaplnění podmínek pro uložení výjimečného trestu vyžadovaných v § 54 odst. 2 tr. zákoníku nebrání soudu mimořádně zvýšit obviněnému trest odnětí svobody podle § 59 odst. 1 tr. zákoníku, jsou-li splněna v něm stanovená zákonná kritéria, neboť každé z těchto ustanovení má jinou povahu a obsahuje odlišná hlediska.

Anotace

Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným pokusem zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 140 odst. 2, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podali odvolání obviněný, v jeho neprospěch do výroku o trestu státní zástupce, a poškození.

Soud odvolací svým rozsudkem rozhodl tak, že z podnětu odvolání obviněného, státního zástupce a poškozeného podle § 258 odst. 1 písm. d), f) tr. ř. zrušil rozsudek nalézacího soudu v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda nenaplnění podmínek pro uložení výjimečného trestu vyžadovaných v § 54 odst. 2 tr. zákoníku nebrání soudu mimořádně zvýšit obviněnému trest odnětí svobody podle § 59 odst. 1 tr. zákoníku, jsou-li splněna v něm stanovená zákonná kritéria. Dospěl k závěru, že to možné je, neboť každé z těchto ustanovení má jinou povahu a obsahuje odlišná hlediska.


Rozsudkem Krajského soudu v Praze byl obviněný uznán vinným pokusem zločinu vraždy a přečinem nedovoleného ozbrojování. 

Obviněný se činů dopustil tak, že z krátké samonabíjecí střelné zbraně, kterou držel bez potřebného povolení, vystřelil na poškozeného G. R., který zranění na místě podlehl. Poté obviněný vystřelil na poškozeného L. R., který však díky rychlému ošetření přežil. 

Za to byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti let, a pro jeho výkon zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Navíc mu byl uložen trest propadnutí věci a byl povinen k náhradě škody a nemajetkové újmy.

Proti tomuto rozsudku podali obviněný, poškození i státní zástupce odvolání. 

Vrchní soud v Praze napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a znovu rozhodl tak, že obviněného uznal vinným pokusem zločinu vraždy (podle podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 140 odst. 1, 2, 3 písm. a) tr. zákoníku) a přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku. Obviněnému byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v délce trvání dvaceti dvou let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Uložen byl i trest propadnutí věci a povinnost nahradit škody a nemajetkovou újmu.

Proti rozsudku podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, ve kterém namítal, že soudy nesprávně vyhodnotili konflikt mezi ním a poškozeným G. R. jako vraždu, ačkoliv podle jeho názoru jednal za podmínek nutné obrany.
Vadnost shledával i v nedostatcích v odborném vyjádření z oboru kriminalistika, jehož zpracovatele obviněný navrhoval vyslechnout před soudem, ale tomuto návrhu nebylo vyhověno.
Dále obviněný dovolání odůvodňoval tím, že ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, z odvětví psychiatrie a klinická psychologie vyplývalo, že obviněný jednal zkratkovitě, v afektu. 

Zároveň argumentoval nedostatky při ukládání trestu, protože soud prvního stupně nepostupoval podle ustanovení § 59 odst. 1, 2 tr. zákoníku. Vzhledem k tomu toto ustanovení nemohl aplikovat ani odvolací soud, který mu tak uložil trest mimo trestní sazbu, což znamená, že uložil trest nezákonný.

Nejvyšší soud při zkoumání existence extrémního nesouladu mezi skutkovými a právními zjištěními, jak namítal obviněný, nezjistil v postupech soudů porušení zásad a pravidel spravedlivého procesu. Soudy nižších stupňů provedené důkazy hodnotily důsledně a pečlivě přistupovaly ke každému z nich, věnovaly se i závěrům znaleckých posudků a odborných vyjádření. Pokud soudy nevyhověly návrhu na doplnění dokazování a výslechu znalce, správně to odůvodnily tím, že již provedené důkazy obhajobu obviněného vyvracejí a dostatečně prokazují spáchaný trestný čin. 

Nejvyšší soud se také zabýval argumentací, že obviněný jednal vůči poškozenému G. R. v mezích nutné obrany. Takové jednání bylo vyloučeno výsledky provedeného dokazování, závěry soudů a skutkovými zjištěními. 

V daném případě se jednalo o spáchání trestného činu s rozmyslem, kdy podmínkou naplnění tohoto znaku skutkové podstaty je, že pachatel musí alespoň vědět, že svým jednáním směřuje k usmrcení jiného. Obviněný však jednal dokonce v přímém úmyslu (tzn. věděl, že čin je protiprávní a chtěl takto jednat, chtěl následek způsobit). Nejvyšší soud se dále vyjádřil, že u rozmyslu “pachatel vraždy má nad svým jednáním vyšší míru racionální kontroly, kdy na svém záměru zavraždit setrval. U zločinu vraždy spáchané s rozmyslem není rozhodné, zda pachatel s rozmyslem jednal celu dobu útoku, ale postačí, že rozmysl byl shledán v části útoku, v jehož průběhu pachatel jednal zpočátku v afektu, který později odezněl. K úmyslnému usmrcení jiného s rozmyslem postačí, když pachatel zhodnotil jen zásadní okolnosti zamýšleného jednání jak z hledisek svědčících pro úmyslné usmrcení jiného, tak i proti němu, zvolil vhodné prostředky k jeho provedení a zvážil i rozhodné důsledky svého činu.”

V závěrečné části usnesení  se Nejvyšší soud vyjádřil k námitkám nezákonného trestu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. h), který stanoví, že dovolání je přípustné, pokud “obviněnému byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným.” Obviněnému byl poté trest zvýšen na základě ustanovení § 59 odst. 1 tr. zákoníku, který soudům dává možnost “uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu.” Nejvyšší soud se neztotožnil s námitkou obviněného ohledně zvýšení trestu odnětí svobody na 22 let odvolacím soudem, přičemž tento soud zrušil rozsudek stupně prvého, který trest původně vyměřil na 20 let. Podle Nejvyššího soudu se závěry odvolacího soudu vztahují k výši trestu, jímž je nutné na obviněného působit se zřetelem na všechny ve věci zjištěné skutečnosti týkající se jeho osoby i okolností, za nichž byl čin spáchán, vycházejí z obsahu spisu a odpovídají účelu a smyslu trestu při dodržení zásady proporcionality. 

Ze spisu okresních soudů bylo zjištěno, že obviněný byl rozsudkem mimo jiné potrestán za trestný čin pohlavního zneužívání a byl odsouzen pro trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Jedná se tedy o recidivistu, který páchal zvlášť závažné zločiny. 

Nejvyšší soud se ztotožnil s odvolacím soudem v tom, že soudem prvního stupně uložený trest na samé horní hranici trestní sazby v trvání dvaceti roků nepostačoval k dostatečné nápravě obviněného a nepostačuje zde tedy ke splnění účelu trestního zákona výměra trestu v rámci „normální“ (tj. o třetinu nezvýšené) trestní sazby.

Nejvyšší soud dovolání obviněného coby celek posoudil jako zjevně neopodstatněné a jako takové jej odmítl.

Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu k nalezení zde.

Diskuze (199) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Eqfwlb napsal:

  order levaquin 250mg without prescription order levofloxacin 250mg pill

 2. Jqsekv napsal:

  avodart over the counter order dutasteride order ondansetron 8mg online cheap

 3. Hnanyo napsal:

  purchase spironolactone for sale propecia 1mg usa diflucan 200mg price

 4. Pyyhhb napsal:

  buy acillin for sale erythromycin 500mg price erythromycin 500mg oral

 5. Pbuuhd napsal:

  buy sildenafil 100mg for sale fildena price methocarbamol us

 6. Ifbpkd napsal:

  suhagra pill cost aurogra buy estrace 2mg sale

 7. Ghehgj napsal:

  lamictal order online mebendazole 100mg us order tretinoin for sale

 8. Tnesyx napsal:

  order indocin 75mg online indomethacin 50mg generic amoxicillin without prescription

 9. Rrrryu napsal:

  order arimidex pill Buy no rx viagra viagra 100mg price

 10. Isrhsd napsal:

  cialis 5mg generique en pharmacie sildenafil 50mg generique acheter 50mg du viagra

 11. Gxkjgc napsal:

  buy generic deltasone 10mg where to buy cialis online viagra 25mg price

 12. Oobgmf napsal:

  buy isotretinoin 40mg stromectol 3mg generic ivermectin 3 mg otc

 13. Gjynqw napsal:

  order catapres 0.1 mg pill cost minocin oral spiriva 9mcg

 14. Yhgkow napsal:

  purchase buspar generic cost buspar brand oxybutynin

 15. Nzlwtt napsal:

  hytrin 1mg us buy actos 30mg pills azulfidine uk

 16. Pdsqyj napsal:

  generic benicar benicar for sale diamox 250mg pills

 17. Jfktyf napsal:

  tacrolimus 5mg for sale order urso generic buy urso 300mg generic

 18. Ssitrf napsal:

  imdur cost imuran medication buy telmisartan 80mg online cheap

 19. Qgejxk napsal:

  order bupropion order strattera 25mg sale quetiapine brand

 20. Ehcgpl napsal:

  buy zoloft 100mg online sertraline 50mg ca cost of viagra 100mg

 21. Axslxl napsal:

  tadalafil 5mg price buy tadalafil 40mg pills real viagra sites

 22. Jofqjv napsal:

  buy tadalafil 40mg pills order generic symmetrel buy amantadine 100mg

 23. Oewdsm napsal:

  revia pills aripiprazole without prescription purchase abilify generic

 24. Itppfq napsal:

  order provera purchase microzide oral periactin 4mg

 25. Kqzidw napsal:

  provigil buy online online pharmacy usa ivermectin 3 mg dose

 26. Cnmnip napsal:

  order luvox online cheap order fluvoxamine 50mg generic buy glipizide 5mg without prescription

 27. Hkyfyy napsal:

  piracetam 800mg drug piracetam pill sildenafil generic

 28. Nlybol napsal:

  order azithromycin 500mg sale purchase gabapentin generic neurontin 800mg cost

 29. Ilqail napsal:

  tadalafil online buy buy sildenafil pill sildenafil oral

 30. Fadzay napsal:

  lasix 100mg cost plaquenil 200mg usa hydroxychloroquine pills

 31. Zgkncc napsal:

  order cialis 10mg pills cialis 5mg over the counter clomipramine 50mg uk

 32. Rcxdaz napsal:

  buy aralen pill olumiant medication olumiant 4mg generic

 33. Zgynxs napsal:

  itraconazole price buy tinidazole online cheap purchase tindamax generic

 34. Zgehkg napsal:

  order metformin 500mg generic cialis 20mg oral tadalafil 10mg usa

 35. Fypqsb napsal:

  order norvasc 10mg generic cheap amlodipine cialis 20mg generic

 36. Rsrgfz napsal:

  clozaril 50mg without prescription dexamethasone pills buy dexamethasone pills

 37. Nsbynz napsal:

  buy sildenafil sale order generic sildenafil 100mg lisinopril 10mg pills

 38. Lhxfaw napsal:

  prilosec 20mg usa order omeprazole 10mg online can you play poker online money

 39. Saxucu napsal:

  linezolid 600 mg cheap play blackjack online online casino real money us

 40. Uaagzo napsal:

  order vardenafil 20mg pill order lyrica 75mg without prescription medrol 4mg pills

 41. Wimrik napsal:

  buy clomiphene pill best real casino online real poker online

 42. Lddksh napsal:

  buy cialis 10mg without prescription cheap viagra online buy viagra 50mg for sale

 43. Oxdhxj napsal:

  triamcinolone price brand loratadine order generic clarinex 5mg

 44. Tkelbc napsal:

  buy dapoxetine 60mg sale misoprostol 200mcg oral order synthroid 150mcg without prescription

 45. Cwlgoh napsal:

  cheap cialis online cheap generic sildenafil viagra 50mg tablet

 46. Tlyvkb napsal:

  orlistat over the counter xenical 60mg usa acyclovir 400mg for sale

 47. Bxjazx napsal:

  cialis 10mg uk cialis tadalafil 20mg order plavix 75mg without prescription

 48. Kvbcqr napsal:

  zyloprim 100mg usa order generic zetia buy zetia 10mg without prescription

 49. Bmqzah napsal:

  buy motilium 10mg order domperidone 10mg order flexeril 15mg generic

 50. Lulhnt napsal:

  order losartan pill esomeprazole 20mg pill order generic topamax 100mg

 51. Bpkaug napsal:

  baclofen over the counter ketorolac generic toradol tablet

 52. Qhrzys napsal:

  buy sumatriptan 50mg online buy sumatriptan 50mg pill purchase avodart sale

 53. Mrysnm napsal:

  purchase colchicine for sale colchicine 0.5mg pills casino near me

 54. Shbzbo napsal:

  ranitidine 300mg pills buy zantac 300mg sale order celebrex without prescription

 55. Xbwauk napsal:

  casino money gambling casino online play online blackjack

 56. Qvtiig napsal:

  flomax generic buy ondansetron 8mg without prescription order aldactone 25mg pill

 57. Icsdpt napsal:

  usa pharmacy cialis oral ampicillin 250mg cipro for sale

 58. Davidswino napsal:

  https://drugsoverthecounter.shop/# over the counter medication for uti

 59. Qhdret napsal:

  simvastatin over the counter buy propecia 5mg for sale propecia us

 60. Wzztmc napsal:

  generic fluconazole 100mg oral fluconazole 100mg oral viagra 50mg

 61. LarryFup napsal:

  over the counter viagra tamiflu over the counter

 62. Pldrrr napsal:

  purchase cephalexin without prescription cleocin 150mg oral generic erythromycin

 63. DupAssugh napsal:

  American Health Packaging unit dose bulers see How Supplied section contain drug product from Lannett Company, Inc cheap cialis online The revolutionary formula is dr gundry blood sugar said to be able to reactivate the blood sugar and healing systems

 64. LarryFup napsal:

  over the counter drugs over the counter acne treatments

 65. Uqxpdo napsal:

  cialis mail order buy tadalafil 10mg sale sildenafil generic

 66. Berniepeata napsal:

  https://over-the-counter-drug.com/# over the counter medicine

 67. Siquej napsal:

  order sildenafil for sale buy cialis without prescription brand cialis 40mg

 68. RichardKeM napsal:

  eczema treatment over the counter over the counter hearing aids

 69. Qgiioy napsal:

  cefuroxime 500mg generic ceftin online purchase methocarbamol generic

 70. RichardKeM napsal:

  over the counter anti nausea medication omeprazole over the counter

 71. Abbrfv napsal:

  free spins no deposit casino cialis tablet cialis 10mg usa

 72. Byuwxk napsal:

  order generic trazodone 50mg order suhagra 100mg online cost aurogra 50mg

 73. ThomasBlisy napsal:

  https://amoxil.science/# how to buy amoxycillin

 74. DupAssugh napsal:

  claravis accutane At the critical moment, it bit the shadow cheetah s health nutrition weight loss weight loss teas that work weight diet dieting neck tightly and slammed it down from the side

 75. Kxjprb napsal:

  academic writers online best college paper writing service buy ivermectin pills

 76. Gnzspb napsal:

  sildalis price sildenafil citrate 50 mg order lamictal 50mg online

 77. ThomasBlisy napsal:

  https://doxycycline.science/# buy doxycycline for dogs

 78. Ewifqk napsal:

  order deltasone 20mg pill isotretinoin 20mg pill amoxil 1000mg uk

 79. Vkstli napsal:

  playing poker online for money cost of cialis order cialis 10mg pills

 80. Fbxlva napsal:

  buy azithromycin 250mg generic order gabapentin generic gabapentin 100mg drug

 81. Entaith napsal:

  Συγκεντρώσαμε για εσάς, τα στοιχηματικά site που έχουν νόμιμη άδεια στην Ελλάδα. Εδώ θα βρείτε αξιολογήσεις και αξιόπιστες πληροφορίες για όλες τις στοιχηματικές εταιρίες. Σκεφτείτε το σημείο στο πάμε στοίχημα που θέλετε να βάλετε πριν επισκεφθείτε την νόμιμη πλατφόρμα στοιχημάτων. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί συχνά να καταλήξετε να στοιχηματίσετε σε κάτι άλλο, παρασυρόμενοι από τις τάσεις στο Κουπόνι στοιχήματος πάμε στοίχημα. Είναι ακριβώς το ίδιο με τη μετάβαση σε ένα σούπερ μάρκετ χωρίς μια προκαθορισμένη λίστα, καταλήγετε με άλλα πράγματα στο καρότσι. https://stephenaukz987531.affiliatblogger.com/64993814/σλοτ-φρεε Σε Λονδίνο και Θεσσαλονίκη στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον. Στις 18:30, η Άρσεναλ υποδέχεται την Λίβερπουλ στο «Emirates». Στις 21:15, Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλεάνθης Το HelpΒet αποτελεί τον απόλυτο οδηγό για online στοίχημα, με πληροφορίες που αφορούν τους νόμιμους online παρόχους στοιχημάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή της „σωστής“ στοιχηματικής εταιρίας; Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να προσέξετε όταν επιλέγετε μια στοιχηματική εταιρία.

 82. Wtiati napsal:

  can you play poker online money purchase modafinil pills buy modafinil 200mg without prescription

 83. ZacharyWen napsal:

  Get warning information here. Get here.
  https://stromectolst.com/# ivermectin rx
  earch our drug database. Read information now.

 84. Ronaldtauri napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Drugs information sheet.
  ivermectin where to buy for humans
  Best and news about drug. Everything what you want to know about pills.

 85. Eurqrv napsal:

  cheap furosemide 40mg plaquenil drug plaquenil 200mg usa

 86. DupAssugh napsal:

  Since this condition defy the Doctors, my only hope is in the great physician JESUS best price for generic cialis

 87. KevinTet napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Read here.
  ivermectin cost uk
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. earch our drug database.

 88. JamesFleve napsal:

  Read here. Get warning information here.
  https://stromectolst.com/# stromectol 3mg tablets
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. All trends of medicament.

 89. DupAssugh napsal:

  can females take viagra Department of Genetics and Genomic Sciences, Institute for Next Generation Healthcare, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, One Gustave L

 90. Ronaldtauri napsal:

  Everything about medicine. Get information now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 50 mg
  Get warning information here. Drugs information sheet.

 91. ZacharyWen napsal:

  Actual trends of drug. Drug information.
  https://stromectolst.com/# ivermectin tablets order
  Drug information. Read here.

 92. KevinTet napsal:

  Drugs information sheet. Everything information about medication.
  ivermectin pills canada
  Get information now. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 93. Wgjxyd napsal:

  order prednisone 40mg vermox oral oral vermox

 94. Gpnkvo napsal:

  sildenafil 100mg over the counter purchase nolvadex pills cost budesonide

 95. Ronaldtauri napsal:

  Read information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  stromectol price us
  Generic Name. Medscape Drugs & Diseases.

 96. KevinTet napsal:

  Generic Name. Generic Name.
  buy ivermectin cream
  Medscape Drugs & Diseases. Drugs information sheet.

 97. ZacharyWen napsal:

  Read information now. Best and news about drug.
  stromectol generic
  Actual trends of drug. Read here.

 98. KevinTet napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Long-Term Effects.
  ivermectin cream cost
  earch our drug database. Get warning information here.

 99. Ronaldtauri napsal:

  Everything information about medication. Get warning information here.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 6 mg tablets
  Long-Term Effects. Read here.

 100. Qsaaxz napsal:

  generic retin cream tadalis 20mg without prescription order avana 200mg generic

 101. KevinTet napsal:

  Get information now. drug information and news for professionals and consumers.
  ivermectin 90 mg
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Drug information.

 102. Ronaldtauri napsal:

  Get here. All trends of medicament.
  https://stromectolst.com/# ivermectin
  Get warning information here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 103. ZacharyWen napsal:

  Drug information. Get warning information here.
  ivermectin oral 0 8
  Everything what you want to know about pills. Some trends of drugs.

 104. KevinTet napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Medscape Drugs & Diseases.
  https://stromectolst.com/# stromectol 3 mg dosage
  Commonly Used Drugs Charts. Some trends of drugs.

 105. Jesseorexy napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Get here.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 2%
  safe and effective drugs are available. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 106. Jkghff napsal:

  tadalafil uk purchase tadacip buy indocin generic

 107. JamesPraib napsal:

  Read here. Medscape Drugs & Diseases.
  cheap mobic prices
  Some trends of drugs. Get warning information here.

 108. DavidChulk napsal:

  Cautions. Actual trends of drug.
  https://mobic.store/# buy generic mobic pills
  drug information and news for professionals and consumers. What side effects can this medication cause?

 109. Donaldswofe napsal:

  Drug information. Best and news about drug.
  https://lisinopril.science/# lisinopril generic 20 mg
  Get warning information here. Everything information about medication.

 110. WillieBeR napsal:

  Best and news about drug. earch our drug database. https://avodart.science/# how to buy avodart tablets
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Long-Term Effects.

 111. DavidChulk napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  can i buy levaquin without prescription
  Everything what you want to know about pills. safe and effective drugs are available.

 112. Vpjdht napsal:

  terbinafine 250mg sale order trimox online buy amoxicillin 500mg generic

 113. Ripmlf napsal:

  clarithromycin online order buy clarithromycin 250mg generic order meclizine 25mg

 114. Wjnefx napsal:

  naprosyn online omnicef canada buy lansoprazole 30mg generic

 115. Donaldswofe napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Actual trends of drug.
  can i order cheap mobic
  Get warning information here. Cautions.

 116. WillieBeR napsal:

  Read now. Drugs information sheet.
  can you buy cheap levaquin without insurance
  Top 100 Searched Drugs. Read information now.

 117. JamesRibia napsal:

  Get information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://levaquin.science/# where can i get cheap levaquin pills
  Top 100 Searched Drugs. Everything information about medication.

 118. JamesPraib napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get here. https://avodart.science/# cheap avodart for sale
  safe and effective drugs are available. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 119. Donaldswofe napsal:

  Drugs information sheet. Medscape Drugs & Diseases.
  order generic mobic tablets
  Read now. Medicament prescribing information.

 120. DavidChulk napsal:

  Drugs information sheet. Get information now.
  https://levaquin.science/# how can i get levaquin no prescription
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Long-Term Effects.

 121. Abwwji napsal:

  albuterol for sale order protonix 40mg online cheap ciprofloxacin price

 122. WillieBeR napsal:

  Get here. safe and effective drugs are available.
  can you get cheap nexium for sale
  Best and news about drug. drug information and news for professionals and consumers.

 123. Donaldescox napsal:

  Drugs information sheet. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  zithromax 500mg over the counter
  Read here. earch our drug database.

 124. Dcriqo napsal:

  actos cheap purchase viagra sale sildenafil 50mg drug

 125. DennisTrutt napsal:

  п»їMedicament prescribing information. Generic Name.
  https://azithromycins.com/ can you buy zithromax over the counter in mexico
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Some trends of drugs.

 126. Dgzhpb napsal:

  buy montelukast 5mg without prescription order singulair pills sildenafil for sale

 127. DennisTrutt napsal:

  Drug information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  how can i get clomid without rx
  Long-Term Effects. Actual trends of drug.

 128. DavidRhiff napsal:

  Drugs information sheet. Everything information about medication.
  https://azithromycins.online/ zithromax price south africa
  Get here. Get warning information here.

 129. Twbmjm napsal:

  cialis 40mg without prescription Canadian pharmacy cialis pfizer luckyland slots

 130. Aaronwak napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Everything about medicine.
  buying clomid
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Get warning information here.

 131. Jameswidly napsal:

  All trends of medicament. Get warning information here. buy amoxicillin
  Get information now. Medscape Drugs & Diseases.

 132. Donaldescox napsal:

  What side effects can this medication cause? Everything what you want to know about pills.
  cheap zithromax pills
  All trends of medicament. Long-Term Effects.

 133. Iczysk napsal:

  tadalafil medication Cialis fast delivery buy tadalafil 5mg generic

 134. DennisTrutt napsal:

  Get information now. п»їMedicament prescribing information.
  https://clomiphenes.com get clomid now
  Read here. Medscape Drugs & Diseases.

 135. DavidRhiff napsal:

  Drug information. Top 100 Searched Drugs. https://amoxicillins.com/ where can i buy amoxicillin over the counter uk
  Read here. What side effects can this medication cause?

 136. Bsjngm napsal:

  play money poker online best real casino online casino real money

 137. chorn napsal:

  This fish cosmetic bag is simple yet elegant in design. Their soft-sided collapsible feature make them a cosmetic bag that is sought after due to t… More from Condé Nast Traveler That’s why we set out to find cosmetic bags that can be used for multiple purposes, be it a vacation-sized option or a small pouch to carry for touch-ups. Check out our favorite picks below — starting at just $7! For more than 45 years, Jon Hart Design has produced high-quality American handcrafted leather bags, travel goods and accessories right here in beautiful Texas. Leather bags are the epitome of luxury. If you want your makeup bag to match your purse, go with this exquisite option from Pottery Barn. The Emery Leather Cosmetic Case is made of a pebbled leather, full-grain leather that was applied to the bag by hand. Full-grain leather is considered a durable, long-lasting leather that will age nicely over time, so this bag is sure to be one of the most durable you can find. The inside is lined with a sail cloth and has no compartments. While the interiors certainly boast a more elegant look, do know that sail cloth is not water-resistant. If something spills in your makeup bag, the interior will stain.
  https://josuebbmv898901.anchor-blog.com/15428076/fenty-night-cream
  10% OFF + FREE Shipping starting on your second delivery (20% OFF most Well at Walgreens products) Set up automatic deliveries on your schedule – skip or cancel anytime 10% OFF + FREE Shipping starting on your second delivery (20% OFF most Well at Walgreens products) Set up automatic deliveries on your schedule – skip or cancel anytime There is only one currency available for your location: $ – USD Duplicate a high-end product or never buy the same shade twice. The Dupe List is here to help. The 12 Best Liquid Eyeliners to Buy Are you new to the world of foundation or have you never felt like you’ve found an ideal shade match? Not to worry — we can still help! I also love it for the fact that it is waterproof and smudge free liner, we experienced sudden rainfall during our trip and there came a time when I was completely drenched in rain and I was expecting intense raccoon eyes by the time we managed to reach home but it was really impressive to notice that my face was all clear! Moreover, it slides like semi-creamy liner on my eyes but dries onto thick smudge liner within a minute which does not fade or smudge easily unless we use make up remover or rub our eyes.

 138. Jameswidly napsal:

  Everything about medicine. Long-Term Effects.
  where can i get propecia without dr prescription
  Read information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 139. Donaldescox napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. drug information and news for professionals and consumers.
  https://finasteridest.com/ where to get propecia for sale
  drug information and news for professionals and consumers. All trends of medicament.

 140. DavidRhiff napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Actual trends of drug.
  cost generic propecia no prescription
  Top 100 Searched Drugs. Drug information.

 141. Ldwjhk napsal:

  casino online games for real money online blackjack gambling ocean casino online

 142. Jameswidly napsal:

  Drugs information sheet. What side effects can this medication cause?
  can i purchase generic clomid without dr prescription
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Everything about medicine.

 143. Efrendep napsal:

  Best and news about drug. Everything about medicine.
  best ed treatment pills
  Some trends of drugs. Everything about medicine.

 144. PhilipMUG napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. earch our drug database.
  non prescription ed pills
  safe and effective drugs are available. Drugs information sheet.

 145. hinge napsal:

  Tak, możesz wpłacić 5€ w mobilnym kasynie. Możesz złożyć depozyt w wysokości 5 euro, jeśli kasyno akceptuje depozyty w wysokości 5 euro. Znajdziecie tu wszystko co można kojarzyć z prawdziwymi bossami przestępczego świata: broń, ale Aden musiał działać szybko. Pobierz darmowe stare gry zręcznościowe nie mogłeś znieść myśli, jeśli nie chciał. Budzi ona moje wielkie nadzieje i wierzę, by bitwa zakończyła się dla niego w tym momencie. Irracjonalne zachowania nie zostały wyeliminowane bo nie miały dużego wpływu na przeżycie, nie zachęcamy do takiego fotografowania. Jeżeli lubisz rywalizację, do której pośrednio doprowadzają zmieni ich życie. Ten zapis wydaje się być dosyć jasny, okultyzm.
  http://gossipwhore.online/community/profile/melisan8190344/
  Gdy używasz darmowych spinów jako bonusu, zasada obstawiania pozostaje taka sama. Na przykład z 50 darmowymi spinami wygrałeś 215 złotych. Na darmowych spinach zainstalowany zakład x20. Dlatego do pomyślnego obstawiania musisz postawić zakłady na łączną kwotę 4300 złotych. W praktyce radzenie sobie z rozwiązaniem takiego problemu jest dość proste. Zwłaszcza jeśli podczas gry „złap” w automatach rundę bonusową z dużą wypłatą bonusu. Jednocześnie saldo konta zostanie znacznie uzupełnione, a przy znacznej ilości gotówki nie będzie trudno ukończyć zakłady. 10 darmowych spinów bez depozytu za rejestrację w Bob CasinoULUBIONE KASYNO CZYTELNIKÓW FS.PL Rewelacyjna oferta dla nowych graczy. Odbierz 10 darmowych spinów bez depozytu i graj za darmo na maszynie kasynowej Book of Aztec

 146. Robertbax napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Read information now.
  ed meds online
  Read information now. All trends of medicament.

 147. Nurlig napsal:

  online blackjack gambling best essay service cheap essay writer

 148. PhilipMUG napsal:

  Get warning information here. Get information now.
  impotence pills
  Read information now. Medscape Drugs & Diseases.

 149. Mortonriz napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read now.
  https://edonlinefast.com ed drugs compared
  Drugs information sheet. Everything about medicine.

 150. Donaldescox napsal:

  Read information now. Actual trends of drug.
  zithromax 250 price
  Generic Name. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 151. Victoremupt napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://canadianfast.com/# prescription meds without the prescriptions
  Drugs information sheet. Read now.

 152. Waegrb napsal:

  buy ramipril 5mg pill generic glimepiride 4mg purchase etoricoxib sale

 153. Edgarwek napsal:

  Get here. Everything about medicine.
  pet meds without vet prescription
  What side effects can this medication cause? safe and effective drugs are available.

 154. Iiuuba napsal:

  buy an essay paper essay helper sulfasalazine 500 mg cost

 155. Robertbax napsal:

  Read information now. Read here.
  pet antibiotics without vet prescription
  п»їMedicament prescribing information. Read now.

 156. JeffreyUnfor napsal:

  Everything about medicine. All trends of medicament.
  https://canadianfast.com/# cat antibiotics without pet prescription
  Long-Term Effects. Get here.

 157. Edgarwek napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Read now.
  legit canadian pharmacy online
  Some trends of drugs. Get warning information here.

 158. MichaelHable napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Commonly Used Drugs Charts.
  https://canadianfast.online/# pain meds online without doctor prescription
  Get warning information here. drug information and news for professionals and consumers.

 159. Victoremupt napsal:

  Read information now. Some trends of drugs.
  canadian pharmacy no scripts
  Read here. Everything about medicine.

 160. Robertbax napsal:

  Get information now. Medscape Drugs & Diseases.
  best canadian online pharmacy
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. drug information and news for professionals and consumers.

 161. JeffreyUnfor napsal:

  Read here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  prescription drugs without prior prescription
  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.

 162. Edgarwek napsal:

  Generic Name. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  best canadian online pharmacy
  Everything information about medication. Read information now.

 163. Qwdnuu napsal:

  order generic olmesartan 20mg verapamil 120mg generic depakote price

 164. JeffreyUnfor napsal:

  Actual trends of drug. Long-Term Effects.
  https://canadianfast.online/# discount prescription drugs
  Read information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 165. Edgarwek napsal:

  Generic Name. Actual trends of drug.
  buy prescription drugs from canada
  Read information now. Commonly Used Drugs Charts.

 166. JeffreyUnfor napsal:

  Get information now. safe and effective drugs are available.
  https://canadianfast.online/# buy prescription drugs online
  Medscape Drugs & Diseases. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 167. Wfxixf napsal:

  order asacol 400mg online cheap order avapro for sale buy avapro 150mg

 168. hok napsal:

  LegendГ¤re Merkur Automaten wie Triple Chance, Joker’s Cap oder Extra 10 Liner haben lГ¤ngst ihren Weg in die europГ¤ischen Online Casinos gefunden. Zugegeben die Merkur Spielautomaten wirken im Vergleich zu den modernen Video Slots von Software-Schmieden wie NetEnt, Microgaming oder Yggdrasil doch ein wenig angestaubt. Denn Merkur Gaming setzt eher auf die Originale und bringt daher seine Merkur Spiele originalgetreu in die virtuellen Spielhallen. Denn man konnte schon in den klassischen Spielotheken Merkur Games genauso spielen, wie sie auch heute in der Online Variante funktionieren. Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie weiter auf dieser Seite navigieren, stimmen Sie hier der Verwendung von Cookies zu. DatenschutzerklГ¤rung Gewöhnlicher Aufenthaltsort Schleswig Holstein Casino – Bonus spielautomaten im online casino
  https://www.thediplomatnetwork.com/community/profile/rooseveltwinnin/
  TRUSTED CASINO – Special 500 EUR Welcome casino bonus & 300 free spins Unsere Erfahrung mit dem Slottica Casino ist positiv ausgefallen, da es ein Casino ohne 5 Sekunden Regel ist. Die Limits sind zwar nicht all zu groß reichen aber für normale Spieler. Es ist von der Curacao Behörde lizenziert und somit zwar nicht ganz so sicher wie die MGA Casinos, dennoch hatten wir keine Probleme. Slottica Casino ist ein übersichtlich gestaltetes und raffiniertes Online Casino, welches Sicherheit mit sich bringt und vor allem viele Spiele beinhaltet. Das Online Casino bietet eine große Auswahl an Spielen bester Provider an. Außerdem ist die Spielzusammensetzung gut gelungen und überrascht auf der ganzen Linie. Da gibt es für nahezu alle Spieler spannende Spiele zu entdecken. Ob Slots, Poker, Roulette, Blackjack oder auch Live Casino Spiele, alles ist vorhanden. Spannung und Unterhaltung sind garantiert. Im Slottica Casino Test haben wir viele verschiedene Bereiche beleuchtet und Näheres herausgefunden. Hier haben wir unsere Slottica Casino Erfahrungen zusammengefasst.

 169. Cwtefc napsal:

  cheap temovate purchase cordarone order cordarone

 170. SammyCharl napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything what you want to know about pills.
  https://viagrapillsild.online/# viagra store in uae
  safe and effective drugs are available. Generic Name.

 171. CharlesAricy napsal:

  safe and effective drugs are available. Everything what you want to know about pills.
  generic viagra europe
  Best and news about drug. Get information now.

 172. avamn napsal:

  На данный момент стрелки актуальны как никогда. Многие девушки используют стрелки в качестве повседневного макияжа. На модных показах на моделях можно заметить разнообразные подводки, начиная от классических и заканчивая самыми футуристическими по дизайну. Сейчас мы разберем, как делать стрелки на глазах в классическом варианте. Стрелку ведут с середины век по направлению к внешним уголкам глаз. В зависимости от предназначения ее можно нарисовать светлой или темной. Однако классикой считается насыщенный черный цвет, которой подходит под любой макияж.
  https://www.putkidsfirst.co.uk/community/profile/lucascastiglion/
  Как вам Гелевая РїРѕРґРІРѕРґРєР° для глаз Inglot amc eyeliner gel? 86 оттенок плешивит, какая-то консистенция Сѓ РїРѕРґРІРѕРґРєРё странная… слишком жидкая для гелевой, словно водянистая. Приходится наслаивать, чтоб получить однородный цвет РЅР° глазах. Р’ принципе стойкая, СЃ базой РІ течение РґРЅСЏ РЅРёРєСѓРґР° РЅРµ девается. Смывается легко мицеляркой. Нашли ошибку или Сѓ вас естьдополнения для статей? – РЈ вологому стані РґРѕР±СЂРµ розтушовується С– змішується Р· іншими продуктами; Кисть — самая универсальная РёР· всех представленных здесь. Р’ меру тонкая, РІ меру острая, как надо упругая, РЅРµ слишком длинная, подходящая Рё для тонких, Рё для толстых стрелок. Никаких особенностей Рё вывертов, никаких неожиданностей».

 173. Mom napsal:

  You will play the real money and free slots Gold Volcano on a triangular “volcano-shaped” grid. To win, you need to land 4 or more vertically/horizontally connected symbols in a cluster. You can choose the Gold Volcano free slots to get a feel of the game first before you play for real money. Visit our Schedule of Minimum Commissioning Fees for Composers, and see rates per minute for Orchestral music, Chamber music, Electroacoustic music, and more! The buttons on this slot are located where you normally find them in Play’n Go slots no download and very similar to Dawn of Egypt slot. However, there are a few extra and unique benefits you enjoy when you play Gold Volcano online. Both free Gold Volcano slots online and their real money versions give you access to three different buttons.
  http://griefmoney.com/community/profile/charissairish00/
  777 Casino is 100% legit because it has THREE gambling licenses that help them extend their services globally. You can’t get more legit than this, with licenses from the UK Gambling Commission, the Gibraltar Regulatory Authority and the Malta Gaming Authority. All licenses are in date and valid, making 777 Casino a very legitimate online gambling provider. At VegasSlotsOnline.com, we offer you the world’s biggest free casino games selection. All our free slots are no download and will let you play for as long as you like. And if you do decide to play for real money, check out one of our recommended online slots casinos. When you visit 777 Casino online you’ll find a fantastic range of games all packaged inside a modern interface that’s hugely dynamic, but that’s not all. If you’re looking for an upfront operator that gives you ALL the information you need to succeed, then there are few platforms that can compete with the Best Online Casino of the Year 2015 (according to iGaming Intelligence).

 174. AlbertTug napsal:

  Some trends of drugs. Everything about medicine.
  https://tadalafil1st.com/# generic tadalafil daily
  Read now. Read information now.

 175. Gkxncr napsal:

  cost coreg buy elavil without prescription buy elavil pills

 176. RobertKak napsal:

  Drugs information sheet. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  cialis 10mg
  Everything about medicine. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 177. RobertKak napsal:

  Some trends of drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  buy tadalafil 20mg price
  Read information now. Commonly Used Drugs Charts.

 178. SammyCharl napsal:

  Best and news about drug. Get information now.
  cialis ebay
  Get warning information here. Actual trends of drug.

 179. WillisLok napsal:

  Get warning information here. Get here.
  https://tadalafil1st.com/# cialis promise program card
  Read here. Everything information about medication.

 180. Morrisdralt napsal:

  What side effects can this medication cause? Cautions.
  top sale viagracialis
  Everything about medicine. Drug information.

 181. RobertKak napsal:

  Everything about medicine. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  generic cialis with dapoxetine 80mg x 10 tabs
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. All trends of medicament.

 182. Rcjttu napsal:

  nortriptyline 25mg ca purchase paracetamol sale paxil 10mg drug

 183. AlbertTug napsal:

  Get information now. Everything what you want to know about pills.
  female cialis no prescription
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read information now.

 184. Nzzhys napsal:

  buy pepcid 40mg sale order tacrolimus without prescription remeron 15mg price

 185. Michaelbow napsal:

  Cautions. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

  zithromax 500 price
  safe and effective drugs are available. Top 100 Searched Drugs.

 186. Ztkyaw napsal:

  buy requip 2mg generic buy labetalol 100 mg pill purchase trandate online

 187. Michaelbow napsal:

  Everything information about medication. Top 100 Searched Drugs.

  prednisone over the counter uk
  Everything about medicine. Everything about medicine.

 188. Ugrjih napsal:

  order fenofibrate online cheap viagra 200mg for sale viagra next day delivery usa

 189. Hdoymo napsal:

  cheap nexium 40mg order generic lasix furosemide cost

 190. Dldddy napsal:

  minocycline generic buy minocycline 100mg pills hytrin uk

 191. Warner napsal:

  If you would like to obtain a good deal from this article then you have to apply such
  techniques to your won weblog.

  my page … AI-powered personal shopping assistants

 192. Huxkgq napsal:

  clomiphene 50mg tablet buy prednisolone 5mg pill order prednisolone 5mg pills

 193. Ywtsuw napsal:

  cost deltasone 5mg oral amoxil 1000mg order amoxil 500mg sale

 194. Hssccu napsal:

  stromectol 3 mg price order deltasone buy prednisone 40mg pill

 195. Zyaurc napsal:

  zofran order brand amoxil 500mg cost sulfamethoxazole

 196. Dtoxli napsal:

  order albuterol buy augmentin 375mg generic augmentin 375mg tablet

 197. Ebkvju napsal:

  purchase isotretinoin online amoxil 500mg brand buy zithromax

 198. NodsDeels napsal:

  where to buy cialis online forum Yes, Huiling Pill can restore the cultivation of a cultivator in an instant

 199. Zajwhv napsal:

  buy generic doxycycline 100mg oral levitra 20mg acyclovir usa