5. 12. 2022

ÚS: K posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného

Ústavní soud, Brno, TZ 31/2022

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V části směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně byla ústavní stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.

Stěžovatel byl poškozeným v trestním řízení vedeném pro trestný čin zabití ve stadiu pokusu, kterého se dopustil odsouzený (v tomto řízení vedlejší účastník). Stěžovatel se v rámci trestního řízení jako poškozený při uplatňování nároku na náhradu újmy nechal zastupovat zmocněncem (advokátem). Rozsudkem o vině a trestu bylo zároveň rozhodnuto o povinnosti vedlejšího účastníka nahradit stěžovateli újmu ve výši celkem 181 398 Kč. Stěžovatel původně požadoval celkem 439 701 Kč,  soudy však modifikovaly částku z důvodu specifických okolností skutku a spoluzavinění stěžovatele. Skutek se, stručně řečeno, udál následovně. Stěžovatel vedl svého syna do školy na plavecký kurz. Dožadoval se vstupu do školy, i když bylo dopředu avizováno, že rodiče z určitých důvodů nemají do školy s dětmi vstupovat. Kvůli tomu došlo k hádce mezi stěžovatelem a vedlejším účastníkem, tehdy trenérem plavání. Následně se oba přesunuli před školu, kde vedlejší účastník začal stěžovatele pronásledovat, přičemž stěžovatel vytáhl legálně drženou pistoli a několikrát vystřelil do vzduchu. Vedlejší účastník dále pronásledoval stěžovatele ve snaze jej odzbrojit. Došlo k fyzické potyčce, vedlejší účastník zbraň stěžovateli sebral a vystřelil na něj. V důsledku výstřelu došlo k průstřelu těla stěžovatele, který mu způsobil těžké, život ohrožující zranění. Stěžovatel dle § 154 odst. 1 trestního řádu navrhl soudu prvního stupně, aby vedlejšímu účastníkovi uložil povinnost nahradit stěžovateli náklady vzniklé přibráním advokáta jako jeho zmocněnce. Náklady si stěžovatel vyúčtoval na celkem 319 938,52 Kč. Krajský soud v Brně rozhodl o návrhu stěžovatele tak, že mu přiznal náklady ve výši 173 955,65 Kč. Z požadovaných 28 úkonů právní služby uznal za účelné 24 úkonů. Proti tomuto rozhodnutí podal stížnost jak stěžovatel, tak vedlejší účastník. Vrchní soud v Olomouci změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a stěžovateli přiznal náklady v celkové výši 47 613,80 Kč. Rozsah přiznaných úkonů právní služby byl snížen z 24 na 7, a to pouze s odkazem na „extrémní nepoměr mezi výší účtovaných nákladů poškozeného a výší náhrady škody s tím, že modifikace nároku poškozeného na náhradu škody byla soudem I. stupně řádně odůvodněna spoluzaviněním poškozeného“. Stěžovatel se poté obrátil na Ústavní soud, neboť s napadenými rozhodnutími obecných soudů nesouhlasí. Má za to, že jimi bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces.

Ústavní soud po seznámení se s obsahem ústavní stížnosti, napadených rozhodnutí, vyžádaným spisem a vyjádřením účastníků a vedlejšího účastníka dospěl k závěru, že ústavní stížnost je částečně důvodná, neboť napadeným rozhodnutím vrchního soudu došlo k excesu, který měl za následek porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Naopak rozhodnutí soudu prvního stupně nijak takovým excesem netrpělo, v příslušné části proto byla ústavní stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.

Obecný soud má při posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného (advokátem) v trestním řízení povinnost hodnotit přiměřenost výše sazby za jeden úkon právní služby, potřebnost každého jednotlivého úkonu a přiměřenost celkové částky náhrady nákladů vůči celkové částce náhrady újmy přiznané poškozenému. 

Jestliže obecný soud uvažuje o snížení částky účtovaných nákladů poškozeného, nemůže postupovat cestou výrazného krácení rozsahu jednotlivých úkonů právní služby pouze s toliko obecným odkazem na nepoměr mezi celkovou výší nákladů poškozeného a výší náhrady škody poškozeného. K vyloučení svévole je v takovém případě jeho povinností odůvodnit, proč konkrétní (krácené) úkony právní služby nepovažoval za účelné a potřebné.

Vrchní soud sice vedl úvahy o výši sazby za jeden úkon právní služby, dostatečně však neposoudil potřebnost a účelnost každého jednotlivého úkonu právní služby zvlášť. Účelnost úkonů vrchní soud posoudil pouze v jejich souhrnu, aniž však specifikoval, které úkony konkrétně byly podle něj neúčelné a z jakého důvodu. Z odůvodnění napadeného usnesení tudíž nelze seznat logické úvahy o účelnosti jednotlivých úkonů, což je v rozporu s požadavky na odůvodnění rozhodnutí v těchto věcech. Neúčelnost nepřiznaných úkonů odůvodnil stížnostní soud výhradně odkazem na spoluzavinění stěžovatele, což z hlediska předestřených požadavků nemůže obstát.

Věc se nyní vrací k Vrchnímu soudu v Olomouci, který bude při svém dalším rozhodování vázán právním názorem, vysloveným v tomto nálezu.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1882/21 je dostupný  zde.

zdroj: Ústavní soud

Diskuze (97) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Mia napsal:

  %%

  Take a look at my webpage … Professional Seo Services

 2. Trey napsal:

  %%

  Also visit my page – signs of adhd in women

 3. Indiana napsal:

  %%

  Here is my web page – Adhd specialists near me

 4. Sofia napsal:

  %%

  Here is my web-site: adhd in Adult women

 5. Nadia napsal:

  %%

  my homepage; Add In Adult Women

 6. Marsha napsal:

  %%

  Have a look at my homepage private psychiatrists in london

 7. Merissa napsal:

  %%

  My web site: adhd medication For adults

 8. Lucile napsal:

  %%

  Here is my page: Adhd Specialist Glasgow

 9. Jay napsal:

  %%

  My webpage … Adhd Diagnosis

 10. Velva napsal:

  %%

  Here is my web blog … adhd diagnosis uk

 11. Merle napsal:

  %%

  Also visit my website; gaming (Daniel)

 12. Buster napsal:

  %%

  Also visit my website – Adult adhd diagnosis

 13. Kristin napsal:

  %%

  Look at my blog post: diagnosing adult adhd

 14. Heather napsal:

  %%

  Look at my homepage: adhd medication methylphenidate

 15. Felicia napsal:

  %%

  Also visit my web-site :: adhd Specialist liverpool

 16. Karolyn napsal:

  %%

  my homepage :: Adhd In women adult – http://ttlink.Com,

 17. Hulda napsal:

  %%

  My web blog: adhd In adults online test

 18. Augusta napsal:

  %%

  Here is my blog post … Private Adhd Diagnosis Uk Cost

 19. Josh napsal:

  %%

  Also visit my blog :: adult psychiatrist near me

 20. Mac napsal:

  %%

  Also visit my web page; psychiatrist Adhd specialist near Me

 21. Gertrude napsal:

  %%

  My blog – adhd in women adults

 22. Kendall napsal:

  %%

  Also visit my website: treating adhd in Adults

 23. Charla napsal:

  %%

  My blog adhd specialist wales

 24. Candace napsal:

  %%

  Also visit my web site: Adhd treatment without medication

 25. Wesley napsal:

  %%

  Look into my website :: diagnosing Adhd in Adults uk

 26. Nelson napsal:

  %%

  Also visit my homepage; mental health doctors near
  me [Kennith]

 27. Deb napsal:

  %%

  Take a look at my website; best (https://bcabba.org/)

 28. Gwen napsal:

  %%

  my homepage – adhd in women signs

 29. Virgilio napsal:

  %%

  Here is my web site :: adhd In adults Treatment uk

 30. Astrid napsal:

  %%

  Also visit my site :: best adhd Medication for adults with anxiety

 31. Lacy napsal:

  %%

  Here is my web-site … adult adhd specialist near me

 32. Lynda napsal:

  %%

  Here is my web site :: Adhd diagnosis uk

 33. Breanna napsal:

  %%

  My homepage: adhd in women uk

 34. Deangelo napsal:

  %%

  My homepage; gaming, Aaron,

 35. Julie napsal:

  %%

  Feel free to surf to my blog … Adhd Diagnosis

 36. Amparo napsal:

  %%

  My web-site: Adhd Diagnosis In Adults

 37. Annie napsal:

  %%

  My website: slots [Efren]

 38. Marjorie napsal:

  %%

  Feel free to visit my web page – private psychiatry uk

 39. Alissa napsal:

  %%

  my page Gamble online (https://bluboxinc.Com)

 40. Holley napsal:

  %%

  My web page :: Untreated adhd in Adults

 41. Andrea napsal:

  %%

  My web page; add women

 42. Clarice napsal:

  %%

  Also visit my homepage adhd in adults test uk

 43. Alda napsal:

  %%

  Here is my web site – Psychiatrists Near Me

 44. Lyn napsal:

  %%

  My blog post :: best Adhd medication

 45. Daniella napsal:

  %%

  My webpage … Adhd Medication

 46. Karri napsal:

  %%

  Here is my web-site :: online casino (jaxdocfest.org)

 47. Emile napsal:

  %%

  Also visit my web blog – Play Casino Online (https://Www.Rachelyoderbooks.Com)

 48. Arnulfo napsal:

  %%

  Here is my homepage online (fgjj.org)

 49. Grace napsal:

  %%

  Check out my website – consultant psychiatrist near me

 50. Emmett napsal:

  %%

  Check out my blog: London psychiatrist private

 51. Lacey napsal:

  %%

  Have a look at my web-site: Psychiatric evaluation Uk

 52. Kathleen napsal:

  %%

  Here is my web page Talk to a psychiatrist online

 53. Jannie napsal:

  %%

  Look into my blog – private Psychiatrist Uk

 54. Dianna napsal:

  %%

  Feel free to surf to my page; private Consultant psychiatrist near me

 55. Kendra napsal:

  %%

  Feel free to visit my web-site – Private Psychiatry Near Me

 56. Dominik napsal:

  %%

  Also visit my website gamble Online (https://alpinerosesteamboat.com/)

 57. Bobby napsal:

  %%

  Review my page; cbd prefilled cartridges – Polly,

 58. Maxie napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web blog cbd vape oil Cartridges

 59. Harrison napsal:

  %%

  Here is my website online gambling [https://goshopaholic.com]

 60. Vernon napsal:

  %%

  Here is my webpage situs togel toto macau or2015.net

 61. Leonie napsal:

  %%

  Here is my homepage … Natural adhd medication

 62. Jaxon napsal:

  %%

  my web page Adhd uk Diagnosis

 63. Isabel napsal:

  %%

  My page – Cbd Prefilled Cartridge

 64. Minerva napsal:

  %%

  Also visit my web blog: bet (Nannie)

 65. Jillian napsal:

  %%

  Here is my homepage … Poker (Blestenation.Com)

 66. Stacy napsal:

  %%

  Here is my blog post – netsuite Consultancy

 67. Concetta napsal:

  %%

  Also visit my homepage Oracle Netsuite Consultancy (http://Www.Mrleffsclass.Com)

 68. Leland napsal:

  %%

  Here is my web-site – Cbd Vape Oil Cartridges

 69. Joeann napsal:

  %%

  Here is my web blog … Gambler, https://Alaskacommunityag.Org,

 70. Floy napsal:

  %%

  My web page :: erp consultant

 71. Gladys napsal:

  %%

  Also visit my webpage Cbd Vape oil cartridge

 72. Jett napsal:

  %%

  Also visit my site – netsuite solution consultant – Tiffany,

 73. Santo napsal:

  %%

  Also visit my blog … games, Ivy,

 74. Arletha napsal:

  %%

  Here is my web blog … sim only deals business (txt.fyi)

 75. Lamont napsal:

  %%

  My web-site: Best

 76. Alfred napsal:

  %%

  my web blog cheap deals sim Only

 77. Matthew napsal:

  %%

  my page … online gambling (William)

 78. Pasquale napsal:

  %%

  Also visit my homepage: Oracle Netsuite Consultancy

 79. Greg napsal:

  %%

  Visit my webpage … Unlimited Data Sim Only Deals

 80. Britney napsal:

  %%

  Have a look at my web-site; online Roulette (https://andreiandrei.com)

 81. Mae napsal:

  %%

  Here is my web-site … games [revestherhurlburt.Com]

 82. Teodoro napsal:

  %%

  My website; best sim only Deals with roaming

 83. Michaela napsal:

  %%

  My blog: Live (cmmontessori.com)

 84. Agnes napsal:

  %%

  Feel free to visit my web page – compare Sim only

 85. Forest napsal:

  %%

  Feel free to surf to my blog blackjack (naotoogata.Com)

 86. Fredric napsal:

  %%

  Also visit my web site … games; https://bs-agro.com,

 87. Ron napsal:

  %%

  my web page :: online Gambling; https://soundetector.com,

 88. Jorg napsal:

  %%

  Stop by my homepage online gambling (lasiksurgerywatch.org)

 89. Jodie napsal:

  %%

  my web page; gamble online (https://Ic-prog.net)

 90. Geraldine napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web-site: Bets (Hotel-Semiramis-Marrakech.Com)

 91. Georgia napsal:

  %%

  Look into my website; roulette (Grasshopperstaffing.com)

 92. Netkfg napsal:

  order levaquin generic brand levaquin 250mg

 93. Ekxwre napsal:

  order dutasteride generic order ondansetron 8mg sale buy ondansetron 8mg generic

 94. Ueofag napsal:

  spironolactone drug valacyclovir 1000mg over the counter buy fluconazole 100mg pill

 95. Jyciqh napsal:

  acillin for sale buy erythromycin 250mg online erythromycin 500mg cheap