26. 3. 2023

ÚS: K posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného

Ústavní soud, Brno, TZ 31/2022

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V části směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně byla ústavní stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.

Stěžovatel byl poškozeným v trestním řízení vedeném pro trestný čin zabití ve stadiu pokusu, kterého se dopustil odsouzený (v tomto řízení vedlejší účastník). Stěžovatel se v rámci trestního řízení jako poškozený při uplatňování nároku na náhradu újmy nechal zastupovat zmocněncem (advokátem). Rozsudkem o vině a trestu bylo zároveň rozhodnuto o povinnosti vedlejšího účastníka nahradit stěžovateli újmu ve výši celkem 181 398 Kč. Stěžovatel původně požadoval celkem 439 701 Kč,  soudy však modifikovaly částku z důvodu specifických okolností skutku a spoluzavinění stěžovatele. Skutek se, stručně řečeno, udál následovně. Stěžovatel vedl svého syna do školy na plavecký kurz. Dožadoval se vstupu do školy, i když bylo dopředu avizováno, že rodiče z určitých důvodů nemají do školy s dětmi vstupovat. Kvůli tomu došlo k hádce mezi stěžovatelem a vedlejším účastníkem, tehdy trenérem plavání. Následně se oba přesunuli před školu, kde vedlejší účastník začal stěžovatele pronásledovat, přičemž stěžovatel vytáhl legálně drženou pistoli a několikrát vystřelil do vzduchu. Vedlejší účastník dále pronásledoval stěžovatele ve snaze jej odzbrojit. Došlo k fyzické potyčce, vedlejší účastník zbraň stěžovateli sebral a vystřelil na něj. V důsledku výstřelu došlo k průstřelu těla stěžovatele, který mu způsobil těžké, život ohrožující zranění. Stěžovatel dle § 154 odst. 1 trestního řádu navrhl soudu prvního stupně, aby vedlejšímu účastníkovi uložil povinnost nahradit stěžovateli náklady vzniklé přibráním advokáta jako jeho zmocněnce. Náklady si stěžovatel vyúčtoval na celkem 319 938,52 Kč. Krajský soud v Brně rozhodl o návrhu stěžovatele tak, že mu přiznal náklady ve výši 173 955,65 Kč. Z požadovaných 28 úkonů právní služby uznal za účelné 24 úkonů. Proti tomuto rozhodnutí podal stížnost jak stěžovatel, tak vedlejší účastník. Vrchní soud v Olomouci změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a stěžovateli přiznal náklady v celkové výši 47 613,80 Kč. Rozsah přiznaných úkonů právní služby byl snížen z 24 na 7, a to pouze s odkazem na „extrémní nepoměr mezi výší účtovaných nákladů poškozeného a výší náhrady škody s tím, že modifikace nároku poškozeného na náhradu škody byla soudem I. stupně řádně odůvodněna spoluzaviněním poškozeného“. Stěžovatel se poté obrátil na Ústavní soud, neboť s napadenými rozhodnutími obecných soudů nesouhlasí. Má za to, že jimi bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces.

Ústavní soud po seznámení se s obsahem ústavní stížnosti, napadených rozhodnutí, vyžádaným spisem a vyjádřením účastníků a vedlejšího účastníka dospěl k závěru, že ústavní stížnost je částečně důvodná, neboť napadeným rozhodnutím vrchního soudu došlo k excesu, který měl za následek porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Naopak rozhodnutí soudu prvního stupně nijak takovým excesem netrpělo, v příslušné části proto byla ústavní stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.

Obecný soud má při posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného (advokátem) v trestním řízení povinnost hodnotit přiměřenost výše sazby za jeden úkon právní služby, potřebnost každého jednotlivého úkonu a přiměřenost celkové částky náhrady nákladů vůči celkové částce náhrady újmy přiznané poškozenému. 

Jestliže obecný soud uvažuje o snížení částky účtovaných nákladů poškozeného, nemůže postupovat cestou výrazného krácení rozsahu jednotlivých úkonů právní služby pouze s toliko obecným odkazem na nepoměr mezi celkovou výší nákladů poškozeného a výší náhrady škody poškozeného. K vyloučení svévole je v takovém případě jeho povinností odůvodnit, proč konkrétní (krácené) úkony právní služby nepovažoval za účelné a potřebné.

Vrchní soud sice vedl úvahy o výši sazby za jeden úkon právní služby, dostatečně však neposoudil potřebnost a účelnost každého jednotlivého úkonu právní služby zvlášť. Účelnost úkonů vrchní soud posoudil pouze v jejich souhrnu, aniž však specifikoval, které úkony konkrétně byly podle něj neúčelné a z jakého důvodu. Z odůvodnění napadeného usnesení tudíž nelze seznat logické úvahy o účelnosti jednotlivých úkonů, což je v rozporu s požadavky na odůvodnění rozhodnutí v těchto věcech. Neúčelnost nepřiznaných úkonů odůvodnil stížnostní soud výhradně odkazem na spoluzavinění stěžovatele, což z hlediska předestřených požadavků nemůže obstát.

Věc se nyní vrací k Vrchnímu soudu v Olomouci, který bude při svém dalším rozhodování vázán právním názorem, vysloveným v tomto nálezu.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1882/21 je dostupný  zde.

zdroj: Ústavní soud

Diskuze (323) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Mia napsal:

  %%

  Take a look at my webpage … Professional Seo Services

 2. Trey napsal:

  %%

  Also visit my page – signs of adhd in women

 3. Indiana napsal:

  %%

  Here is my web page – Adhd specialists near me

 4. Sofia napsal:

  %%

  Here is my web-site: adhd in Adult women

 5. Nadia napsal:

  %%

  my homepage; Add In Adult Women

 6. Marsha napsal:

  %%

  Have a look at my homepage private psychiatrists in london

 7. Merissa napsal:

  %%

  My web site: adhd medication For adults

 8. Lucile napsal:

  %%

  Here is my page: Adhd Specialist Glasgow

 9. Jay napsal:

  %%

  My webpage … Adhd Diagnosis

 10. Velva napsal:

  %%

  Here is my web blog … adhd diagnosis uk

 11. Merle napsal:

  %%

  Also visit my website; gaming (Daniel)

 12. Buster napsal:

  %%

  Also visit my website – Adult adhd diagnosis

 13. Kristin napsal:

  %%

  Look at my blog post: diagnosing adult adhd

 14. Heather napsal:

  %%

  Look at my homepage: adhd medication methylphenidate

 15. Felicia napsal:

  %%

  Also visit my web-site :: adhd Specialist liverpool

 16. Karolyn napsal:

  %%

  my homepage :: Adhd In women adult – http://ttlink.Com,

 17. Hulda napsal:

  %%

  My web blog: adhd In adults online test

 18. Augusta napsal:

  %%

  Here is my blog post … Private Adhd Diagnosis Uk Cost

 19. Josh napsal:

  %%

  Also visit my blog :: adult psychiatrist near me

 20. Mac napsal:

  %%

  Also visit my web page; psychiatrist Adhd specialist near Me

 21. Gertrude napsal:

  %%

  My blog – adhd in women adults

 22. Kendall napsal:

  %%

  Also visit my website: treating adhd in Adults

 23. Charla napsal:

  %%

  My blog adhd specialist wales

 24. Candace napsal:

  %%

  Also visit my web site: Adhd treatment without medication

 25. Wesley napsal:

  %%

  Look into my website :: diagnosing Adhd in Adults uk

 26. Nelson napsal:

  %%

  Also visit my homepage; mental health doctors near
  me [Kennith]

 27. Deb napsal:

  %%

  Take a look at my website; best (https://bcabba.org/)

 28. Gwen napsal:

  %%

  my homepage – adhd in women signs

 29. Virgilio napsal:

  %%

  Here is my web site :: adhd In adults Treatment uk

 30. Astrid napsal:

  %%

  Also visit my site :: best adhd Medication for adults with anxiety

 31. Lacy napsal:

  %%

  Here is my web-site … adult adhd specialist near me

 32. Lynda napsal:

  %%

  Here is my web site :: Adhd diagnosis uk

 33. Breanna napsal:

  %%

  My homepage: adhd in women uk

 34. Deangelo napsal:

  %%

  My homepage; gaming, Aaron,

 35. Julie napsal:

  %%

  Feel free to surf to my blog … Adhd Diagnosis

 36. Amparo napsal:

  %%

  My web-site: Adhd Diagnosis In Adults

 37. Annie napsal:

  %%

  My website: slots [Efren]

 38. Marjorie napsal:

  %%

  Feel free to visit my web page – private psychiatry uk

 39. Alissa napsal:

  %%

  my page Gamble online (https://bluboxinc.Com)

 40. Holley napsal:

  %%

  My web page :: Untreated adhd in Adults

 41. Andrea napsal:

  %%

  My web page; add women

 42. Clarice napsal:

  %%

  Also visit my homepage adhd in adults test uk

 43. Alda napsal:

  %%

  Here is my web site – Psychiatrists Near Me

 44. Lyn napsal:

  %%

  My blog post :: best Adhd medication

 45. Daniella napsal:

  %%

  My webpage … Adhd Medication

 46. Karri napsal:

  %%

  Here is my web-site :: online casino (jaxdocfest.org)

 47. Emile napsal:

  %%

  Also visit my web blog – Play Casino Online (https://Www.Rachelyoderbooks.Com)

 48. Arnulfo napsal:

  %%

  Here is my homepage online (fgjj.org)

 49. Grace napsal:

  %%

  Check out my website – consultant psychiatrist near me

 50. Emmett napsal:

  %%

  Check out my blog: London psychiatrist private

 51. Lacey napsal:

  %%

  Have a look at my web-site: Psychiatric evaluation Uk

 52. Kathleen napsal:

  %%

  Here is my web page Talk to a psychiatrist online

 53. Jannie napsal:

  %%

  Look into my blog – private Psychiatrist Uk

 54. Dianna napsal:

  %%

  Feel free to surf to my page; private Consultant psychiatrist near me

 55. Kendra napsal:

  %%

  Feel free to visit my web-site – Private Psychiatry Near Me

 56. Dominik napsal:

  %%

  Also visit my website gamble Online (https://alpinerosesteamboat.com/)

 57. Bobby napsal:

  %%

  Review my page; cbd prefilled cartridges – Polly,

 58. Maxie napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web blog cbd vape oil Cartridges

 59. Harrison napsal:

  %%

  Here is my website online gambling [https://goshopaholic.com]

 60. Vernon napsal:

  %%

  Here is my webpage situs togel toto macau or2015.net

 61. Leonie napsal:

  %%

  Here is my homepage … Natural adhd medication

 62. Jaxon napsal:

  %%

  my web page Adhd uk Diagnosis

 63. Isabel napsal:

  %%

  My page – Cbd Prefilled Cartridge

 64. Minerva napsal:

  %%

  Also visit my web blog: bet (Nannie)

 65. Jillian napsal:

  %%

  Here is my homepage … Poker (Blestenation.Com)

 66. Stacy napsal:

  %%

  Here is my blog post – netsuite Consultancy

 67. Concetta napsal:

  %%

  Also visit my homepage Oracle Netsuite Consultancy (http://Www.Mrleffsclass.Com)

 68. Leland napsal:

  %%

  Here is my web-site – Cbd Vape Oil Cartridges

 69. Joeann napsal:

  %%

  Here is my web blog … Gambler, https://Alaskacommunityag.Org,

 70. Floy napsal:

  %%

  My web page :: erp consultant

 71. Gladys napsal:

  %%

  Also visit my webpage Cbd Vape oil cartridge

 72. Jett napsal:

  %%

  Also visit my site – netsuite solution consultant – Tiffany,

 73. Santo napsal:

  %%

  Also visit my blog … games, Ivy,

 74. Arletha napsal:

  %%

  Here is my web blog … sim only deals business (txt.fyi)

 75. Lamont napsal:

  %%

  My web-site: Best

 76. Alfred napsal:

  %%

  my web blog cheap deals sim Only

 77. Matthew napsal:

  %%

  my page … online gambling (William)

 78. Pasquale napsal:

  %%

  Also visit my homepage: Oracle Netsuite Consultancy

 79. Greg napsal:

  %%

  Visit my webpage … Unlimited Data Sim Only Deals

 80. Britney napsal:

  %%

  Have a look at my web-site; online Roulette (https://andreiandrei.com)

 81. Mae napsal:

  %%

  Here is my web-site … games [revestherhurlburt.Com]

 82. Teodoro napsal:

  %%

  My website; best sim only Deals with roaming

 83. Michaela napsal:

  %%

  My blog: Live (cmmontessori.com)

 84. Agnes napsal:

  %%

  Feel free to visit my web page – compare Sim only

 85. Forest napsal:

  %%

  Feel free to surf to my blog blackjack (naotoogata.Com)

 86. Fredric napsal:

  %%

  Also visit my web site … games; https://bs-agro.com,

 87. Ron napsal:

  %%

  my web page :: online Gambling; https://soundetector.com,

 88. Jorg napsal:

  %%

  Stop by my homepage online gambling (lasiksurgerywatch.org)

 89. Jodie napsal:

  %%

  my web page; gamble online (https://Ic-prog.net)

 90. Geraldine napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web-site: Bets (Hotel-Semiramis-Marrakech.Com)

 91. Georgia napsal:

  %%

  Look into my website; roulette (Grasshopperstaffing.com)

 92. Netkfg napsal:

  order levaquin generic brand levaquin 250mg

 93. Ekxwre napsal:

  order dutasteride generic order ondansetron 8mg sale buy ondansetron 8mg generic

 94. Ueofag napsal:

  spironolactone drug valacyclovir 1000mg over the counter buy fluconazole 100mg pill

 95. Jyciqh napsal:

  acillin for sale buy erythromycin 250mg online erythromycin 500mg cheap

 96. Hjbiww napsal:

  brand sildenafil 50mg order robaxin 500mg without prescription buy robaxin sale

 97. Auwxxi napsal:

  order suhagra generic sildenafil citrate 50 mg buy estrace 1mg pills

 98. Cxkakz napsal:

  order generic lamotrigine 50mg minipress 2mg price tretinoin brand

 99. Gvmjnh napsal:

  oral tadalafil 10mg buy tadalafil sale brand diclofenac 50mg

 100. Dimvok napsal:

  oral accutane 10mg purchase azithromycin online cheap zithromax 250mg price

 101. Vtpegr napsal:

  buy cialis 40mg generic original cialis buy sildenafil 50mg online

 102. Zrvuui napsal:

  tadalafil 20mg generique pas cher vrai sildenafil 25mg prix vrai sildenafil 25mg prix

 103. Jglamt napsal:

  buy generic deltasone 20mg sildenafil 50mg over the counter viagra generic

 104. Lhvlbl napsal:

  original cialis 20mg rezeptfrei sicher kaufen viagra 200mg generika rezeptfrei kaufen viagra bestellen

 105. Leedwy napsal:

  order accutane 20mg azithromycin 500mg uk buy ivermectin cream

 106. Jwmrxy napsal:

  doxycycline 100mg drug furosemide 40mg brand order lasix 40mg pills

 107. Vassxe napsal:

  order ramipril 5mg altace 10mg pill buy astelin 10ml online cheap

 108. Kpsdpd napsal:

  order catapres for sale minocycline canada spiriva brand

 109. Vmhjur napsal:

  order buspirone 10mg without prescription order oxybutynin 5mg generic order ditropan 2.5mg generic

 110. Wsogam napsal:

  terazosin online pioglitazone 15mg price order generic sulfasalazine 500mg

 111. Tjpyjk napsal:

  benicar online buy depakote 500mg generic diamox 250mg without prescription

 112. Sgetcs napsal:

  prograf 5mg usa order urso 300mg sale ursodiol canada

 113. Xkzfpn napsal:

  zyban 150 mg us cost bupropion buy quetiapine online cheap

 114. Dcjxdl napsal:

  sertraline 100mg us Canada meds viagra viagra 100mg brand

 115. Rgnoul napsal:

  imuran 100mcg drug brand viagra sildenafil sale

 116. Vuwonf napsal:

  cialis over the counter Buy cialis without prescription sildenafil 50mg canada

 117. Azsgxj napsal:

  order cialis order phenazopyridine sale amantadine 100 mg oral

 118. Ezimcz napsal:

  buy naltrexone 50mg generic revia usa cost aripiprazole 30mg

 119. Enrzbm napsal:

  buy generic avlosulfon 100 mg order generic nifedipine order perindopril sale

 120. Rawrle napsal:

  brand provera order praziquantel pill periactin order

 121. Ngeoew napsal:

  provigil 200mg ca order stromectol 3mg online cheap ivermectin 15 mg

 122. Cvcbpn napsal:

  purchase fluvoxamine online cheap glipizide 5mg generic buy glucotrol online

 123. Mlzmsr napsal:

  cheap isotretinoin order deltasone 40mg pills prednisone over the counter

 124. Xybbrq napsal:

  buy generic nootropil buy viagra 100mg without prescription viagra 50mg cheap

 125. Uietrj napsal:

  azithromycin 250mg sale order prednisolone 5mg online gabapentin 800mg tablet

 126. Vpntdv napsal:

  lasix canada brand lasix 40mg buy plaquenil without prescription

 127. Svhflp napsal:

  order tadalafil 10mg sale buy cialis 5mg buy clomipramine 25mg sale

 128. Tgxfsz napsal:

  order chloroquine 250mg generic order generic olumiant olumiant 2mg ca

 129. Gzkwah napsal:

  sporanox generic buy generic progesterone 100mg order tindamax 500mg for sale

 130. Adbuua napsal:

  glucophage tablet metformin 1000mg brand cialis medication

 131. Zxutma napsal:

  norvasc brand purchase norvasc for sale tadalafil without a doctor’s prescription

 132. Stibqd napsal:

  sildenafil online order buy sildenafil 100mg for sale order lisinopril

 133. Uscmtx napsal:

  order zyvox 600mg live dealer blackjack best online casino real money

 134. Trmrvd napsal:

  buy generic prilosec purchase essays online crazy poker games

 135. Opfzhx napsal:

  cheap levitra 10mg order lyrica 150mg generic medrol 8 mg tablets

 136. Dqpkxb napsal:

  buy a essay online write essays for me sildenafil fast shipping

 137. Peuufr napsal:

  brand clomid 50mg best casinos casino online usa

 138. Jxsjlf napsal:

  tadalafil 40mg brand sildenafil usa buy viagra 100mg online cheap

 139. Ojwckj napsal:

  buy aristocort sale desloratadine 5mg over the counter desloratadine usa

 140. Gwyeay napsal:

  order priligy 60mg generic order generic dapoxetine 90mg levothyroxine oral

 141. Jingxp napsal:

  buy generic tadalafil 20mg order sildenafil 100mg sale buy sildenafil 50mg pill

 142. Queeby napsal:

  best online poker player texsas poker online poker games free online

 143. Dwttdo napsal:

  orlistat ca xenical 120mg without prescription acyclovir online

 144. Gicnrl napsal:

  zyloprim 100mg without prescription order rosuvastatin generic zetia sale

 145. Kfzmpw napsal:

  methotrexate pills purchase warfarin online metoclopramide usa

 146. Kqfboa napsal:

  order losartan 25mg for sale order nexium buy topiramate generic

 147. Mwfebu napsal:

  ozobax over the counter tizanidine without prescription toradol cost

 148. Bkguia napsal:

  purchase imitrex online levofloxacin 500mg tablet avodart 0.5mg without prescription

 149. Emtjrr napsal:

  order colchicine for sale play online casino real money roulette free

 150. Siinfr napsal:

  zantac canada celecoxib 100mg generic purchase celebrex without prescription

 151. Vkcrpi napsal:

  tamsulosin generic tamsulosin 0.2mg oral order spironolactone pill

 152. Dwdpdy napsal:

  zocor 20mg sale order propecia 1mg sale order finasteride 5mg for sale

 153. Davidswino napsal:

  https://drugsoverthecounter.com/# over the counter uti medication

 154. Yqcexf napsal:

  diflucan for sale online cheap viagra 50mg canadian viagra and healthcare

 155. Deennz napsal:

  order keflex 250mg without prescription generic erythromycin erythromycin ca

 156. RichardKeM napsal:

  over the counter ed meds what does over the counter mean

 157. Miacoe napsal:

  tadalafil 40mg oral viagra 50mg pills viagra mail order usa

 158. Berniepeata napsal:

  https://over-the-counter-drug.com/# best over the counter toenail fungus treatment

 159. Ivslue napsal:

  order sildenafil 100mg online cheap viagra professional oral cialis 20mg

 160. Fravahef napsal:

  why would someone give a speech rather than write a persuasive essay? website that writes essays for you write essay online free

 161. RichardKeM napsal:

  over the counter birth control over the counter medicine for uti

 162. Fykfzf napsal:

  cefuroxime online order order cefuroxime 250mg online cheap order robaxin without prescription

 163. LarryFup napsal:

  over the counter essentials united healthcare naproxen 500mg over the counter

 164. Sejguf napsal:

  live dealer blackjack order tadalafil 5mg brand tadalafil

 165. RichardKeM napsal:

  over the counter cold sore medicine over the counter medication

 166. RichardKeM napsal:

  over the counter uti meds anti nausea medication over the counter

 167. Vpvdyq napsal:

  buy a term paper online writing essays for money ivermectin 4 tablets price

 168. Teetty napsal:

  viagra connect usa viagra cost lovely lilith viagra falls

 169. Hvnwuo napsal:

  sildenafil mail order us buy estrace 2mg pills lamictal 50mg oral

 170. Jeonge napsal:

  hydroxychloroquine monitoring plaquenil alternatives plaquenil oral side effects

 171. Drkeee napsal:

  deltasone 5mg over the counter buy amoxil 1000mg without prescription brand amoxicillin 500mg

 172. Mwepot napsal:

  sildenafil 100mg oral sildenafil canada order cialis 10mg pill

 173. Wkutlc napsal:

  hard rock casino online buy ed pill cialis pills 40mg

 174. Ofmkbr napsal:

  cheap zithromax 500mg gabapentin order online purchase gabapentin online

 175. ThomasBlisy napsal:

  https://stromectol.science/# minocycline 50mg

 176. Iadrgf napsal:

  lasix tablet buy plaquenil 400mg for sale hydroxychloroquine 400mg cheap

 177. Ronaldtauri napsal:

  safe and effective drugs are available. Get here.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 8 mg
  Some trends of drugs. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 178. KevinTet napsal:

  Long-Term Effects. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://stromectolst.com/# stromectol cream
  Top 100 Searched Drugs. What side effects can this medication cause?

 179. JamesFleve napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Medscape Drugs & Diseases.
  ivermectin price canada
  earch our drug database. drug information and news for professionals and consumers.

 180. Zausdv napsal:

  order fildena 100mg generic buy fildena online rhinocort online

 181. Bjiulm napsal:

  prednisone 40mg oral prednisone drug mebendazole pills

 182. ZacharyWen napsal:

  Best and news about drug. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  ivermectin lice
  Read information now. Actual trends of drug.

 183. KevinTet napsal:

  Get warning information here. What side effects can this medication cause?
  https://stromectolst.com/# ivermectin 6
  Drugs information sheet. Cautions.

 184. Ronaldtauri napsal:

  Read here. What side effects can this medication cause?
  https://stromectolst.com/# stromectol prices
  Generic Name. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 185. KevinTet napsal:

  Best and news about drug. Everything information about medication.
  ivermectin gel
  Long-Term Effects. Generic Name.

 186. ZacharyWen napsal:

  safe and effective drugs are available. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  ivermectin 5
  Generic Name. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 187. Jesseorexy napsal:

  Everything what you want to know about pills. Read here.
  buy ivermectin for humans uk
  Read information now. Get warning information here.

 188. KevinTet napsal:

  All trends of medicament. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  stromectol 3mg cost
  Commonly Used Drugs Charts. Drugs information sheet.

 189. Ronaldtauri napsal:

  Get warning information here. safe and effective drugs are available.
  ivermectin cream
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Top 100 Searched Drugs.

 190. KevinTet napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Medicament prescribing information.
  ivermectin 1 cream generic
  Top 100 Searched Drugs. Get here.

 191. Psynccen napsal:

  college entry essay format easiest math class in college boston college application essay

 192. Txftaa napsal:

  tadalafil 20mg cost cost voltaren 100mg indomethacin 50mg sale

 193. ZacharyWen napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Some trends of drugs.
  stromectol prices
  All trends of medicament. Everything what you want to know about pills.

 194. Ronaldtauri napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read information now.
  stromectol 3 mg tablets price
  Drugs information sheet. Drugs information sheet.

 195. KevinTet napsal:

  Get here. Read information now.
  stromectol price
  Some trends of drugs. Drug information.

 196. Occusa napsal:

  profile essay example for college to construct an effective ending to any type of essay, you should tell me about yourself college essay

 197. Jesseorexy napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. earch our drug database.
  ivermectin 250ml
  Read now. Long-Term Effects.

 198. DavidChulk napsal:

  All trends of medicament. Best and news about drug. generic avodart
  Some trends of drugs. п»їMedicament prescribing information.

 199. Donaldswofe napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get warning information here.
  where to buy cheap levaquin online
  Medicament prescribing information. Get warning information here.

 200. Vohdki napsal:

  lamisil for sale online brand suprax 100mg cheap amoxicillin

 201. flusia napsal:

  texas college essay prompts 2016 case study house #22 college admittance essay letters

 202. WillieBeR napsal:

  Generic Name. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  buying cheap nexium price
  Everything what you want to know about pills. Top 100 Searched Drugs.

 203. Donaldswofe napsal:

  Drug information. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  lisinopril for sale uk
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get here.

 204. WillieBeR napsal:

  safe and effective drugs are available. Actual trends of drug.
  lisinopril 5 mg
  earch our drug database. Read now.

 205. JamesPraib napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Best and news about drug.
  buy lisinopril 40 mg online
  Some trends of drugs. Read here.

 206. JamesRibia napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Get warning information here.
  order generic mobic prices
  Everything information about medication. Medscape Drugs & Diseases.

 207. Jndfso napsal:

  buy naproxen for sale cheap lansoprazole lansoprazole 30mg uk

 208. Rsccfi napsal:

  clarithromycin price order clonidine 0.1mg online cheap antivert 25 mg oral

 209. Donaldswofe napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://lisinopril.science/# lisinopril 250mg
  Everything about medicine. Generic Name.

 210. Sawchoon napsal:

  medical school essay editing service which statement best illustrates a debatable argumentative thesis americian forgin service essay contest

 211. DavidChulk napsal:

  Drugs information sheet. drug information and news for professionals and consumers.
  https://lisinopril.science/# how much is lisinopril 40 mg
  What side effects can this medication cause? drug information and news for professionals and consumers.

 212. WillieBeR napsal:

  Get here. What side effects can this medication cause?
  https://nexium.top/# how to buy cheap nexium without a prescription
  Get warning information here. Commonly Used Drugs Charts.

 213. Lavon napsal:

  You have made some really good points there.

  I looked on the internet to learn more about the issue and found most
  individuals will go along with your views on this web
  site.

  Here is my web-site: event spaces for hire Bedfordshire

 214. Donaldswofe napsal:

  Drug information. Generic Name.
  can i order nexium online
  Medscape Drugs & Diseases. Read information now.

 215. Vvqbpx napsal:

  buy generic proventil 100 mcg order generic pantoprazole 20mg ciprofloxacin 1000mg tablet

 216. Donaldescox napsal:

  Read information now. Comprehensive side effect and adverse reaction information. how to get amoxicillin
  Drug information. Read information now.

 217. Vqczeu napsal:

  spiriva for sale online order terazosin 1mg generic purchase hytrin online

 218. DavidRhiff napsal:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Get here.
  buy zithromax 1000 mg online
  Drug information. What side effects can this medication cause?

 219. DennisTrutt napsal:

  Everything what you want to know about pills. Get here. https://amoxicillins.online/ where can i buy amoxocillin
  Drugs information sheet. Everything about medicine.

 220. Grover napsal:

  Hello to all, the contents present at this web page are really remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

  Also visit my blog; Slot Online

 221. DavidRhiff napsal:

  safe and effective drugs are available. Cautions.
  where can i get generic propecia no prescription
  safe and effective drugs are available. Read now.

 222. DennisTrutt napsal:

  Everything about medicine. safe and effective drugs are available. https://amoxicillins.com/ ampicillin amoxicillin
  Cautions. Everything information about medication.

 223. Yyetvt napsal:

  montelukast 5mg price sildenafil usa sildenafil 100mg for sale

 224. Aaronwak napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. All trends of medicament.
  where can i get generic clomid now
  Get here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 225. DavidRhiff napsal:

  Get warning information here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://azithromycins.online/ buy azithromycin zithromax
  Drugs information sheet. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 226. Aaronwak napsal:

  Best and news about drug. Everything information about medication. https://amoxicillins.com/ order amoxicillin uk
  Commonly Used Drugs Charts. Get here.

 227. Jameswidly napsal:

  Cautions. Commonly Used Drugs Charts.
  can i order clomid without prescription
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Drugs information sheet.

 228. DavidRhiff napsal:

  All trends of medicament. Some trends of drugs.
  https://clomiphenes.online can i purchase generic clomid pill
  drug information and news for professionals and consumers. Actual trends of drug.

 229. DennisTrutt napsal:

  Some trends of drugs. Read now.
  buy zithromax 500mg online
  Generic Name. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 230. Donaldescox napsal:

  safe and effective drugs are available. Read here.
  can i buy generic clomid no prescription
  Drugs information sheet. п»їMedicament prescribing information.

 231. Jameswidly napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  zithromax 250 mg pill
  Everything about medicine. п»їMedicament prescribing information.

 232. DavidRhiff napsal:

  Everything information about medication. Long-Term Effects.
  propecia without insurance
  Medicament prescribing information. Commonly Used Drugs Charts.

 233. Uacfre napsal:

  quick hits free online slots play poker online for real money online money poker

 234. Oetmkl napsal:

  buy stromectol cost dapsone 100 mg dapsone 100 mg pill

 235. Robertbax napsal:

  Long-Term Effects. Best and news about drug.
  otc ed pills
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get information now.

 236. Mortonriz napsal:

  Long-Term Effects. safe and effective drugs are available.
  https://edonlinefast.com ed treatment review
  Medscape Drugs & Diseases. Everything about medicine.

 237. Lzdowc napsal:

  free casino online slot games casino games win real money

 238. PhilipMUG napsal:

  What side effects can this medication cause? drug information and news for professionals and consumers.
  pills for ed
  What side effects can this medication cause? Read information now.

 239. Mortonriz napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read information now.
  new treatments for ed
  What side effects can this medication cause? Read information now.

 240. Kpwjwr napsal:

  adalat brand perindopril brand order allegra pills

 241. Donaldescox napsal:

  Best and news about drug. drug information and news for professionals and consumers. amoxicillin over counter
  Some trends of drugs. earch our drug database.

 242. Robertbax napsal:

  All trends of medicament. earch our drug database.
  ed pills that really work
  Long-Term Effects. Read here.

 243. Edgarwek napsal:

  Some trends of drugs. Everything information about medication.
  how to get prescription drugs without doctor
  Long-Term Effects. Read information now.

 244. Mxajps napsal:

  free casino term papers for sale assignment company

 245. Vtvhnp napsal:

  buy ramipril 5mg without prescription etoricoxib 60mg tablet etoricoxib over the counter

 246. Edgarwek napsal:

  Generic Name. Everything about medicine.
  canadian medications
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 247. Victoremupt napsal:

  Get warning information here. drug information and news for professionals and consumers.
  canadian pharmacy viagra
  Drugs information sheet. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 248. MichaelHable napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Best and news about drug.
  https://canadianfast.com/# canadian online drugs
  All trends of medicament. Some trends of drugs.

 249. Robertbax napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.
  cheap canadian pharmacy online
  earch our drug database. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 250. JeffreyUnfor napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  buy anti biotics without prescription
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Long-Term Effects.

 251. Edgarwek napsal:

  Long-Term Effects. Commonly Used Drugs Charts.
  https://canadianfast.com/# meds online without doctor prescription
  Best and news about drug. Drugs information sheet.

 252. Gnpqor napsal:

  buy doxycycline online cheap ventolin 2mg without prescription cleocin 300mg canada

 253. Pkzjum napsal:

  write papers for me best website for writing essays azulfidine order

 254. Victoremupt napsal:

  Drugs information sheet. Cautions.
  canadianpharmacymeds com
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read information now.

 255. Robertbax napsal:

  All trends of medicament. Long-Term Effects.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs online
  Get here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 256. Edgarwek napsal:

  All trends of medicament. Everything information about medication.
  canada pharmacy
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. drug information and news for professionals and consumers.

 257. JeffreyUnfor napsal:

  Best and news about drug. All trends of medicament.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs online without
  Actual trends of drug. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 258. MichaelHable napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://canadianfast.online/# cat antibiotics without pet prescription
  Some trends of drugs. Some trends of drugs.

 259. Xhlzwo napsal:

  mesalamine ca buy mesalamine 800mg generic irbesartan for sale

 260. Jjykex napsal:

  cheap olmesartan 10mg depakote buy online oral divalproex 500mg

 261. Lamar napsal:

  What’s up to every one, it’s genuinely a pleasant for me to visit this web site,
  it consists of priceless Information.

  Here is my blog: t-shirt design

 262. Immure napsal:

  english essay writing help scholarly research paper help me with my college essay

 263. Eaagos napsal:

  temovate over the counter buy temovate cream brand cordarone 200mg

 264. Mwkkmb napsal:

  purchase digoxin pill buy molnupiravir 200mg molnunat 200 mg uk

 265. SamuelbUb napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://viagrapillsild.online/# where to buy sildenafil over the counter
  Read information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 266. CharlesAricy napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Get warning information here.
  sildenafil citrate sublingual
  Some trends of drugs. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 267. Bradleysoafe napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Generic Name.
  https://viagrapillsild.com/# canada viagra $38
  safe and effective drugs are available. Get here.

 268. Serhealk napsal:

  need help writing an essay writing a research paper help in writing college essay for admissions

 269. CharlesAricy napsal:

  Drug information. Medscape Drugs & Diseases.
  https://viagrapillsild.online/# how much does viagra cost per pill
  Get information now. Best and news about drug.

 270. RobertKak napsal:

  Cautions. Everything information about medication.
  cialis australia online shopping
  Get information now. Read information now.

 271. Rmlldn napsal:

  order amoxil 250mg pill stromectol 12mg generic ivermectin 0.5

 272. WillisLok napsal:

  Generic Name. Some trends of drugs.
  tadalafil cialis
  What side effects can this medication cause? Medscape Drugs & Diseases.

 273. Hkrhal napsal:

  order alendronate 35mg generic purchase fosamax online cheap buy motrin 600mg pills

 274. Nxrgmj napsal:

  order dapoxetine 60mg generic priligy 90mg price motilium 10mg generic

 275. RobertKak napsal:

  Everything information about medication. earch our drug database.
  online doctor cialis
  Top 100 Searched Drugs. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 276. SammyCharl napsal:

  What side effects can this medication cause? safe and effective drugs are available.
  buy cialis generic online 10 mg
  What side effects can this medication cause? Definitive journal of drugs and therapeutics.

 277. AlbertTug napsal:

  Read here. Some trends of drugs.
  order cialis soft tabs
  What side effects can this medication cause? Get warning information here.

 278. Ywglxp napsal:

  buy pamelor generic buy pamelor generic buy paroxetine 20mg generic

 279. Morrisdralt napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Get here.
  trial pack cialis viagra levitro
  Actual trends of drug. Medscape Drugs & Diseases.

 280. RobertKak napsal:

  Get here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  generic cialis professional
  Everything what you want to know about pills. Get information now.

 281. WillisLok napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read here.
  generic cialis soft tabs 20mg
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Medscape Drugs & Diseases.

 282. Scwlzi napsal:

  purchase indomethacin without prescription indocin 75mg drug cenforce price

 283. Hubert napsal:

  Hi there, I enjoy reading through your article.

  I wanted to write a little comment to support you.

  my web-site … click here

 284. tincsada napsal:

  resume help university of puget sound help me create a resume sample customer service representative resume

 285. Loxddy napsal:

  doxycycline 100mg generic medrol cheap medrol 8 mg otc

 286. Miwgji napsal:

  generic ropinirole 1mg order ropinirole 2mg sale labetalol 100mg drug

 287. Della napsal:

  You’ve made some decent points there. I looked on the internet to learn more about
  the issue and found most individuals will go along with your views
  on this website.

  Also visit my website :: Data Hk

 288. Michaelbow napsal:

  What side effects can this medication cause? п»їMedicament prescribing information.

  how to buy prednisone
  Drug information. Best and news about drug.

 289. Rxjept napsal:

  buy fenofibrate online cheap buy fenofibrate 200mg generic real viagra 100mg

 290. Ictdmo napsal:

  tadacip online order order trimox without prescription buy amoxicillin online

 291. Michaelbow napsal:

  Everything about medicine. Read information now.

  buying cheap clomid without dr prescription
  Get warning information here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 292. Nbxnia napsal:

  cialis 5mg price Buy cialis usa buy viagra 50mg online cheap

 293. Jeanett napsal:

  Howdy, I do believe your blog might be having web browser compatibility issues.
  Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s 
  got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick
  heads up! Aside from that, great website!

  Here is my site … Erectafil CBD Reviews

 294. Michaelbow napsal:

  Actual trends of drug. Read information now.

  https://clomidc.fun/ how to buy generic clomid for sale
  Read information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 295. Uescph napsal:

  order generic minocycline 100mg order terazosin sale order generic terazosin

 296. Hniion napsal:

  purchase cialis pill levitra usa ed pills online

 297. Affese napsal:

  hydroxychloroquine and weight gain https://www.hydroxychloroquineshop.info/ plaquenil tabs

 298. Gqinfi napsal:

  buy modafinil 100mg generic buy generic provigil 200mg promethazine 25mg over the counter

 299. Uqgpbq napsal:

  order glucophage 1000mg generic verapamil 120mg pills order nolvadex 10mg sale

 300. Sfdkqn napsal:

  order prednisone 10mg pills amoxicillin 250mg tablet amoxil 500mg ca

 301. innorge napsal:

  dosage of Azithromycin for chlamydia Zithromax for dogs Zithromax for sinusitis.

 302. Neal napsal:

  Whoa! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

  Look at my web blog :: 먹튀사이트

 303. Jgpnwz napsal:

  fildena over the counter order lyrica 75mg sale propecia 5mg pills

 304. Dsnnhh napsal:

  buy accutane 40mg generic ampicillin 250mg price buy ampicillin 500mg sale

 305. Scwssp napsal:

  order zofran 4mg order zofran 4mg without prescription bactrim 480mg sale

 306. Noe napsal:

  First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your
  mind before writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are
  usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Thank you!

  My website Eco Max Fuel Saver

 307. Fgfctu napsal:

  stromectol covid best natural ed pills order prednisone 40mg pills

 308. nofanny napsal:

  viagra sans ordonnance 24h https://fiable100.com/ sildenafil 50 mg sans ordonnance

 309. Rdqaig napsal:

  order ventolin for sale augmentin 625mg sale order augmentin 625mg sale

 310. Delia napsal:

  Holymoly that’s crazy man! Thank you so much I really appreciate for this man. Can i show love on change your life and if you
  want to get a peek? I will definitly share info about howto make money I will be the one showing values from now on.

  Take a look at my homepage :: 오피사이트

 311. Wxedsc napsal:

  modafinil 100mg without prescription lopressor pill buy metoprolol 50mg online

 312. vbul18 napsal:

  clomid

 313. Fbapbm napsal:

  prednisolone 5mg canada buy prednisolone 5mg generic buy furosemide 100mg sale

 314. tyivcl napsal:

  torsemide equivalent to furosemide furosemide classification furosemide masking agent

 315. Wpodun napsal:

  avodart drug cephalexin tablet purchase xenical

 316. KevinfTex napsal:

  пенсионные удостоверения

 317. Hallie napsal:

  My brother suggested I might like this blog.
  He used to be entirely right. This post truly made
  my day. You can not believe just how so much time I had spent
  for this info! Thank you!

  Review my blog post :: bless t shirt

 318. Saxeun napsal:

  doxycycline over the counter buy vibra-tabs for sale buy acyclovir 400mg sale

 319. Krmjsk napsal:

  order generic imuran 50mg imuran usa generic naprosyn 500mg