29. 11. 2022

Ústavní soud zrušil anebo částečně zrušil v roce 2021 senátům Nejvyššího soudu jen 16 rozhodnutí

Rozhodoval přitom o 1 070 podaných ústavních stížnostech proti loňským rozhodnutím Nejvyššího soudu. Pokračuje tak dlouhodobý trend poklesu počtu rozhodnutí Nejvyššího soudu následně zrušených Ústavním soudem.

Ústavní soud v roce 2021 nově registroval celkem 1 511 podaných ústavních stížností napadajících rozhodnutí Nejvyššího soudu, z toho 422 stížností napadajících rozhodnutí trestního kolegia, 1 086 ústavních stížností napadajících rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia a ústavní stížnosti proti rozhodnutím v rejstříku Nd, což jsou tzv. návrhy na delegaci, tedy např. spory o příslušnost mezi soudy anebo návrhy na vyloučení soudců z projednávání konkrétní věci.

Následující graf ilustruje velikost nápadu ústavních stížností v jednotlivých měsících roku 2021. Modré sloupce znázorňují množství ústavních stížností, o nichž již bylo rozhodnuto, červené potom množství stížností, o nichž doposud rozhodnuto nebylo.

Ústavní soudci přitom v roce 2021 rozhodli o 1 070 podaných ústavních stížnostech napadajících rozhodnutí Nejvyššího soudu, z toho o 271 napadajících rozhodnutí trestního kolegia, o 796 napadajících rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia a dále také o 3 stížnostech v agendě Nd.

rozhodnutonerozhodnutocelkemz toho nálezy
Celkem1070441151120
Trestní2711514223
Civilní796290108617
Ostatní303

Níže je graf s procentuálním rozdělením napadených rozhodnutí podle kolegií.

Konkrétní způsob vyřízení jednotlivých ústavních stížností proti rozhodnutím Nejvyššího soudu v roce 2021 uvádí níže tabulka. Některá rozhodnutí Ústavního soudu obsahují více výroků, proto je počet jednotlivých výroků vyšší než počet doposud vydaných rozhodnutí.

Rozhodnuto1075Nálezy
Trestní kol.
Nálezy Civilní kol.Nálezy celkem
Vyhověno1731316
Zamítnuto4044
Odmítnuto1046055
Zastaveno8000

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., k aktuálnímu statistickému hodnocení uvádí: „Statistiky jednoznačně hovoří o vysoké kvalitě rozhodování senátů Nejvyššího soudu, a to na obou kolegiích. Pozitivní trend snižujícího se počtu rozhodnutí Nejvyššího soudu následně rušených ústavními soudci se začal výrazněji projevovat už někdy před 5 lety a naši soudci jej neustále vylepšují. Svědčí to o dobré kondici Nejvyššího soudu. Je vidět, že naši soudci rozhodují spravedlivě. Ukazuje se také, že soudci Nejvyššího soudu respektují judikaturu Ústavního soudu a tím jdou snad také příkladem soudcům na nižších instancích.

V roce 2020 Ústavní soud zrušil anebo částečně zrušil celkem 38 rozhodnutí senátů Nejvyššího soudu, konkrétně 5 senátům trestního kolegia a 33 senátům občanskoprávního a obchodního kolegia. Představovalo to 3 % ze všech 1 484 projednaných, resp. rozhodnutých ústavních stížností v roce 2020. Výše uváděné statistiky přitom vykazují, že v roce 2021 rušil Ústavní soud na základě podaných ústavních stížností Nejvyššímu soudu jen 1,6 % rozhodnutí.

Pokud je zájem také o starší statistická data, odkazuje Nejvyšší soud na tiskovou zprávu vydanou dne 4. 2. 2020, která mj. uvádí, že například ještě v roce 2016 zrušil nebo částečně zrušil Ústavní soud po projednání ústavních stížností celkem 102 rozhodnutí Nejvyššího soudu.

ZDE.

Zdroj: Nejvyšší soud (www.nsoud.cz)

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek