5. 12. 2022

Úspěch akce „Vnuk“: Mezinárodní spolupráce vedla k zadržení členů gangu okrádajícího seniory

Městské státní zastupitelství v Brně aktuálně dozoruje případ majetkové trestné činnosti páchané na českých seniorech, která spočívá v podvodném vylákání značné částky peněz nebo šperků pod falešnou záminkou. Během přípravného řízení bylo objasněno, že pachatelé působili v rámci organizované skupiny, která v období od března 2019 do října 2021 z území Vratislavi (Polská republika) telefonicky kontaktovala osoby v pokročilejším věku. Pachatelé se během telefonátu vydávali za osoby seniorům blízké (zpravidla vnuka/vnučku), kteří se ocitli v nesnázích, aby je přesvědčili k předání hotovosti nebo cenností.

Vzhledem k mezinárodnímu přesahu případu (okruh poškozených) byl za maximální podpory Eurojustu a Europolu dohodnut vznik společného vyšetřovacího týmu, a to mezi státními zastupitelstvím ve Vratislavi, Mnichově a Brně. Vzájemná justiční spolupráce úspěšně vyvrcholila ve dnech 14. a 16. února 2022, kdy byli na území Polské republiky zadrženi dva členové organizované skupiny, kteří byli obviněni ze série podvodů na celkem 20 českých a německých poškozených se škodou v celkové výši 1.300.000 PLN.

Dne 16. února 2022 rozhodl Obvodní soud pro Vratislav o vzetí do vazby jednoho z obviněných – T. J., občana České republiky na dobu tří měsíců. Dne 18. února 2022 pak byla vzata do vazby další zadržená a obviněná osoba – D.S., občanka Polské republiky.

Podle kriminalistů patří senioři k nezranitelnějším obětem podvodů a útočníci jsou si toho dobře vědomi. „Jakoukoliv realizaci, při které se podaří zadržet organizovanou skupinu osob, která si za své oběti vybírá naše nejstarší spoluobčany, považujeme za ohromný úspěch a jasný signál veřejnosti, že nám tato problematika rozhodně není lhostejná. Z dlouhodobého hlediska jsou podvody na seniorech, při kterých je využíván modus operandi tzv. „vnuk“, jedněmi z nejčastějších preventivních témat Policie ČR a enormní zájem o tuto problematiku dokazuje, že společností toto téma rezonuje a o to více mě těší, že můžeme společně prezentovat tyto dílčí úspěchy českých, polských a německých kolegů,“ říká náměstkyně ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia Radka Drexlerová.

„I v tomto případě se společný vyšetřovací tým opakovaně ukázal jako efektivní nástroj mezinárodní spolupráce, který významně urychluje, zjednodušuje a umožňuje úspěšné objasňování trestné činnosti páchané organizovanými skupinami,“ hodnotí úspěšnou spolupráci kriminalistů i žalobců napříč hranicemi státní zástupkyně Jana Znojilová z Městského státního zastupitelství v Brně, která za Českou republiku vykonávala dozor nad vyšetřováním.

Na vyjednávání a uzavírání dohod o společném vyšetřovacím týmu se významně podílí mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství, vznik týmů koordinuje také Eurojust, který umožňuje i finanční podporu pro činnost a zázemí přeshraničních týmů. „Společné vyšetřování cílí zejména na případy závažných daňových deliktů, drogové kriminality, ale i obchodování s lidmi či nelegální migrace a převaděčství. Podle statistiky Nejvyššího státního zastupitelství se od roku 2008 Česká republika zapojila do 87 společných vyšetřovacích týmů, v současné době je aktivních 27 takových přeshraničních týmů. Nejčastěji čeští státní zástupci a policisté kooperují ve společných týmech s kolegy ze Slovenska i dalších sousedních zemí, ale i z ostatních států,“ upřesňuje Světlana Kloučková, ředitelka mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství. Ve společném týmu s polskými partnery pokračují tuzemské justiční orgány například také ve vyšetřování důlního neštěstí v dole ČSM ve Stonavě z roku 2018

Tisková zpráva polské policie zde.

(Společná tisková zpráva MSZ v Brně, NSZ a Policie ČR )

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek