13. 8. 2022

Statistický přehled kriminality za květen 2022

Policie ČR zveřejnila statické údaje sledující vývoj kriminality na území České republiky za měsíc květen 2022. Statistika mapuje výskyt jednotlivých trestných činů na území České republiky a nabízí mnohá další rozvíjející fakta, jako jsou například míra objasnění, informace o věku pachatele, počet trestných činů spáchaných pod vlivem návykových látek nebo výše způsobené škody.

Za květen 2022 eviduje Policie ČR celkem 72.287 trestných činů, průměrně bylo tedy spácháno cca 2.609 trestných činů každý den. Nejvyšší počet trestných činů se stal v Hlavním městě Praze, kde bylo spácháno celkem 17.005 činů. Naopak s “pouhými” 2.027 trestnými činy lze za nejbezpečnější kraj označit Karlovarský.

Násilné trestné činy 

Mezi násilné trestné činy lze zařadit takové trestné činy, které zahrnují násilí proti druhé osobě nebo pohrůžku násilím. Jde například o trestný čin vraždy, trestný čin ublížení na zdraví, trestný čin zbavení osobní svobody či trestný čin vydírání. 

Jen málokterý trestný čin vraždy se dostane do povědomí široké veřejnosti. Přesto se ale i na území České republiky úmyslně zabíjí, v květnu 2022 se tak stalo celkem 66 krát. 82% případů se již podařilo objasnit, tedy najít jejich pachatele a zahájit s ním trestní řízení.

Trestný čin znásilnění

Co se týče registrovaného počtu znásilnění, Policie ČR zaznamenala v květnu celkem 434 případů. Právě trestný čin znásilnění zůstává velmi často nenahlášen a oficiální statistiky tedy evidují jen určitý zlomek skutečně spáchaných trestných činů. Důvodem může být fakt, že ke znásilnění často dochází v rámci manželství, partnerství či rodin, přičemž si oběti často neuvědomují, že se o znásilnění jedná. Druhým důležitým důvodem je skutečnost, že oběti znásilnění se často vyrovnávají s psychickými problémy, pocity méněcennosti a strachu, pro které se nakonec rozhodnout trestný čin nenahlásit.

Nejvyšší počet registrovaných případů znásilnění se vyskytuje v Praze, kde k ohlášení tohoto trestného činu došlo celkem 90 krát. Pouze v 47 % případů se však podařilo odhalit pachatele. 

Majetková kriminalita

V celkem 39.910 případech Policie ČR zaregistrovala některý z trestných činů, které lze souhrnně označit za majetkovou kriminalitu. Trestní zákoník sem řadí například krádeže, zpronevěru, podvody, legalizaci výnosu z trestné činnosti, poškození cizí věci, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a další. 

Pachatele majetkové kriminality se podařilo dopadnout jen v 23% případů. 

Trestný čin krádeže 

Policie ČR jednotlivé trestné činy dále třídí podle okolností, za jakých byly činy spáchány. Například u trestného činu krádeže lze rozlišit, zda byla spáchána vloupáním nebo jako krádež prostá, dále pak zda byl vykraden obytný objekt, obchod, restaurace, škola, motorové vozidlo a mnohé další objekty.

Celkový počet krádeží vloupáním na území ČR dosáhl 13.716 případů, ke krádeži prosté došlo celkem 13.534 krát. 

Hospodářská kriminalita

Mezi hospodářské trestně činy patří například (i) trestný čin padělání a pozměňování peněz, neoprávněná výroba peněz a další trestné činy proti platebním prostředkům, (ii) krácení či neodvádění daně a další trestné činy daňové, poplatkové a devizové, (iii) trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou a konečně (iv) trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu. Policie ČR registrovala celkem 6.787 případů hospodářské kriminality, přičemž nejvíce případů evidovala Praha. 

Policii ČR se zatím podařila objasnit 34,5% spáchaných hospodářských trestných činů. 


Podrobná statistika včetně dalších údajů je dostupná ke stažení na webových stránkách Policie ČR. 

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek