9. 12. 2022

V březnu se konal kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici

https://www.unodc.org/unodc/index.html

Ve dnech 7. – 12. března 2021 se konal v japonském Kjótu 14. kongres OSN o prevenci kriminality a o trestní justici. Jde o největší a nejrozmanitější setkání tvůrců politik, odborníků, akademické obce, mezivládních organizací a občanské společnosti v oblasti prevence kriminality a trestní justice na světě.

Kongresy se konají každých pět let od roku 1955 v různých částech světa a zabývají se širokou škálou témat. Mají značný dopad v oblasti prevence kriminality a trestní justice a ovlivňují národní a mezinárodní politiku a profesionální postupy. 

Kongresy poskytují fórum pro :

  1. výměnu názorů mezi státy, mezivládními a nevládními organizacemi a jednotlivými odborníky zastupujícími různé profese a obory; 
  2. výměna zkušeností v oblasti výzkumu, práva a rozvoje politiky; 
  3. identifikace nových trendů a problémů v oblasti prevence kriminality a trestního soudnictví.

Na 14. kongresu o trestné činnosti, který se konal pod celkovým tématem „Pokrok v prevenci kriminality, trestní justici a v ládě zákona: směrem k dosažení Agendy 2030“, se sešlo více než 5 000 účastníků z celého světa. Na kongresu bylo zastoupeno rekordních 152 členských států spolu se 114 nevládními organizacemi, 37 mezivládními organizacemi, 600 individuálními odborníky a několika subjekty a instituty OSN. 

Většina účastníků se připojila online prostřednictvím speciální platformy události, zatímco omezený počet účastníků se zúčastnil osobně v Kjótském mezinárodním konferenčním centru.

Na začátku přijaly členské státy Kjótskou deklaraci , podle níž se vlády dohodly na konkrétních opatřeních k prosazení reakcí zaměřených na prevenci kriminality, posílení trestního soudnictví a podporu právního státu a mezinárodní spolupráce, a to i na pozadí Pandemie covid19.

Kromě formálního jednání kongresu se na platformě konalo 13 zvláštních akcí a velké množství pomocných setkání .  

Více zde.

https://www.unodc.org/unodc/index.html
Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek