29. 11. 2022

Přípravné řízení dnes a zítra

Gřivna Tomáš, Šimánová Hana

VydavatelISBNEANPočet stranRok vydání
Aleš Čeněk s.r.o.978-80-7380-787-097880738078703522019

Publikace je souborem odborných statí, jež byly svými autory prezentovány na konferenci „Přípravné řízení dnes a zítra“, kterou uspořádala dne 20. června 2019 Unie obhájců ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Celkem dvacet příspěvků z pera odborníků z řad advokátů, soudců, státních zástupců, akademiků i dalších osobností nejen trestního práva představuje záruku velkého množství pozoruhodných úvah i reflexi palčivých otázek, jimž je společná tématika předsoudní fáze trestního řízení.

Čtenáři se tak mohou seznámit s kritickým zhodnocením některých nenaplněných zákonodárcových ambic z minulosti, problematickými aspekty současné právní úpravy, aktuálně projednávanými legislativními návrhy i již existujícím návrhem rekodifikované úpravy přípravného řízení. Některé nově navrhované instituty jsou v publikaci podrobněji představeny.

Pozornost autorů byla věnována postavení státního zástupce a jeho kompetencím, důležitosti ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem i vývoji v nazírání na poškozeného v trestním řízení.

Rozebrány byly některé vhodné institucionální změny směřující ke zvýšení ochrany práv osob zúčastněných na přípravném řízení i mezery v právní úpravě, které jsou naopak průlomem do těchto práv. Autoři se zaobírali také otázkami přípravného řízení vedeného proti právnickým osobám, vztahem přípravného řízení a řízení před soudem, kriminalistickými aspekty či mezinárodní justiční spoluprací v přípravném řízení. Mnohá pozoruhodná témata nabízejí čtenáři ohlédnutí za dosavadní aplikací norem upravujících přípravné řízení, cenné poznatky o slabých místech stávající regulace i zajímavé podněty pro budoucí právní úpravu i aplikační praxi.

K dostání zde.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek