7. 12. 2022

Právní věta: nesouhlas s pohlavním stykem lze projevit i jinak než jen verbálně

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo právní větu:

Vážně míněný nesouhlas s pohlavním stykem ve formě soulože může oběť zločinu znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, která je v důsledku stresu neschopna verbální komunikace, projevit pouze způsobem chování, zejména polohou těla v podobě zaujetí pasivní obranné pozice, znemožňující provedení soulože. Pachatel naplní svým jednáním znak donucení objektivní stránky uvedeného zločinu, jestliže tuto její polohu násilně změní tak, aby mohl soulož provést.  

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání o dovolání obviněného, který byl uznán vinným ze spáchání trestného činu znásilnění. Obviněnému byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let, který mu byl podmíněně odložen na tři roky. Dále byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozené na náhradě majetkové škody částku ve výši 41.707,70 Kč a 736,76 EUR, a náhradu nemajetkové újmy ve výši 200.000 Kč.

Trestného činu se obviněný dopustil tím, že když vezl poškozenou do místa jejího bydliště taxíkem, zajel na málo frekventované místo, kde zastavil auto, vypl motor, zhasl světla a začal na poškozenou naléhat, ať mu uhradí cenu jízdy hotově. Poškozená ve stresu z opakovaného naléhání v kabelce nemohla najít peněženku a požádala o úhradu kartou. Obviněný to odmítl, ačkoli měl v autě platební terminál, načež poznamenal, že mu poškozená bude muset zaplatit sexem. Přelezl na zadní sedadlo, kde poškozená seděla v tzv. klubíčku, tedy s koleny přitisknutými na bradě, přičemž byla paralyzovaná způsobeným stresem a nebyla schopná sebeobrany. Obviněný násilím roztáhl nohy poškozené, svlékl ji a vykonal na ní soulož, vše při znehybnění a útlumu poškozené. Poškozená si následně v rychlosti posbírala věci, vyběhla z auta, vyfotila auto obviněného, čehož si obviněný všiml a rozeběhl se za ní. Poškozená se schovala v neosvětlené ulici, kde vyčkala do příjezdu policejní hlídky. 

Obviněný se odvolal k odvolacímu soudu, ten však odvolání zamítl. 

Obviněný následně podal dovolání k Nejvyššímu soudu, které zakládal mimo jiné na tvrzení, že pohlavní styk byl podle obviněného konsenzuální a předcházela mu vzájemná domluva. Soudy podle obviněného neobjasnily jeho zavinění  a neprovedly žádné důkazy, které by svědčily o jeho úmyslu poškozenou znásilnit.

K dovolání se vyjádřil i státní zástupce, který vyslovil nesouhlas s uplatňovanými námitkami a Nejvyššímu soudu navrhl, aby dovolání odmítl. 

Nejvyšší soud shledal, že po udělení závazných pokynů se soudy již zabývaly všemi potřebnými skutečnostmi rozhodnými z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty zločinu znásilnění. Soudy také vhodně doplnily dokazování a odstranily nedostatky, které byly v předchozím řízení v této věci shledány.

Právě z provedeného a doplněného dokazování bylo patrné „použití násilí“, které obviněný ve svém dovolání zpochybňoval. Za násilí se podle soudní praxe považuje i použití fyzické síly ze strany pachatele za účelem překonání nebo zamezení vážně míněného odporu znásilňované osoby a dosažení pohlavního styku proti její vůli, aniž by bylo nutné, aby poškozená osoba kladla zřejmý fyzický odpor, avšak pachateli musí být její nevole zjevná. 

Nejvyšší soud neshledal žádné pochybnosti o tom, že obviněný na poškozené vykonal „násilí“, aby mohlo dojít k pohlavnímu styku s ní. Je zjevné, že obviněný nejprve musel v prostoru auta přelézt na zadní sedačku, a aby s ní soulož vykonal, když ona zjevně nespolupracovala, tak následně poškozenou silou dostal z její polohy „v klubíčku” a následně jí „roztáhl nohy a povalil ji na sedadlo do pololehu na zádech“. Takto realizované úkony jsou projevem fyzické síly vůči poškozené, a tudíž v uvedené manipulaci obviněného s poškozenou je třeba spatřovat naplnění znaku „násilí“.

K projevu nesouhlasu dále Nejvyšší soud uvádí, že jej lze projevit různými způsoby, nemusí být vyjádřen jen slovně. S ohledem na okolnosti a stav oběti jej lze vyjádřit nonverbálním způsobem, tedy právě například pozicí těla. 

Nejvyšší soud uzavřel, že má za prokázané, že pohlavní styk nebyl konsenzuální. Neshledal údajný extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy a čin má za dostatečně objasněný. 

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud dovolání obviněného jako zjevně neopodstatněné odmítl. 

Celé rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete zde

Diskuze (7) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Wyatt napsal:

  Hello, from CustomData.me we are a provider of unique databases that could help your business.

  Please visit us at CustomData.me to see if we can help you.

  Regards,
  Wyatt

 2. Jacob napsal:

  Hello, did you know that there are 241,120 internet directories in the world.

  These websites are what drive traffic to YOUR business.

  Want more traffic? Want more Sales? We can help – today.

  Your website trestonline.cz is listed in only 32 of these directories.

  Get more traffic for your Czechia (Czech Republic) audience.

  Our automated system adds your website to all of the directories.

  You can find it here: getlisted.directory/trestonline.cz

  Act today, and we will expedite your listings and waive the processing charge!

  We have a special going on. Use „FRIENDS“ on checkout for a 50% discount valid today.

 3. Hayley napsal:

  Hello, did you know that there are 241,120 internet directories in the world.

  These websites are what drive traffic to YOUR business.

  Want more traffic? Want more Sales? We can help – today.

  Your website trestonline.cz is listed in only 32 of these directories.

  Get more traffic for your Czechia (Czech Republic) audience.

  Our automated system adds your website to all of the directories.

  You can find it here: getlisted.directory/trestonline.cz

  Act today, and we will expedite your listings and waive the processing charge!

  We have a special going on. Use „FRIENDS“ on checkout for a 50% discount valid today.

 4. Kpafye napsal:

  order levaquin buy levaquin 250mg pills

 5. Majshq napsal:

  avodart buy online avodart 0.5mg cost generic ondansetron 4mg

 6. Uaqsog napsal:

  buy ampicillin 500mg for sale brand acillin erythromycin uk

 7. Itejoo napsal:

  sildenafil 100mg generic brand bimatoprost purchase methocarbamol without prescription