23. 4. 2024

Vliv nových technologií na trestní právo

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy si Vás tímto dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci na téma

Vliv nových technologií na trestní právo

která se bude konat dne 24. března 2022 (čtvrtek) – čas bude upřesněn
ve Vlasteneckém sálu Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1

Cílem konference je výměna vědeckých poznatků a zkušeností zaměřených na aktuální otázky týkající se vztahu nových technologií a trestního práva, a to zejména v těchto dílčích oblastech

  1. Vliv nových technologií na trestní právo hmotné
  • páchání trestných činů za využití nových technologií, kybernetická kriminalita, vliv nových technologií na právní kvalifikaci apod.

2. Vliv nových technologií na trestní právo procesní

  • elektronické důkazy (zajištění, provedení, hodnocení), zajištění e-mailu, data retention, problematika tzv. elektronických náramků apod.

Publikačním výstupem z konference bude sborník vybraných příspěvků.

Přihlášení účasti na konferenci je možné na e-mailu richterm@prf.cuni.cz, a to nejpozději do 10. 3. 2022.

Zájemce o přednesení příspěvku prosíme o oznámení tématu příspěvku spolu s přihlášením. Příspěvek (v rozsahu max. 15 normostran) je nutné zaslat nejpozději v den konání konference (podrobnější pokyny pro zpracování příspěvku budou zaslány zájemcům o vystoupení po jejich přihlášení). Počet účastníků konference bez příspěvků je omezen.

Účastnický poplatek se nevybírá. Ubytování účastníků pořadatelé nezajišťují.

______________________________________

Změna programu z důvodu mimořádných opatření vyhrazena.

Organizátoři zdvořile žádají účastníky konference, aby dodržovali všechna epidemiologická opatření.