27. 5. 2024

„Protistátní trestné činy včera a dnes“

Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti. Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu.

Přejít na web akce

Konference volně naváže na čtyři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech.

Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům:

✓ trestné činy proti panovníkovi a jejich stíhání ve starověku a středověku,
✓ zakotvení protistátních trestných činů v moderních kodifikacích do roku 1989,
✓ urážka (hanobení) prezidenta republiky a její stíhání,
✓ stíhání protistátních trestných činů v ČR a SR v současnosti (např. vlastizrada, teroristický útok, teror, financování terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáž, vyzvědačství, trestné činy proti obraně státu),
✓ právní úprava protistátních trestných činů v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,
✓ zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti České (Slovenské) republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci.

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v monotématickém recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, existuje možnost po projednání navrhovaného tématu s organizátory uveřejnit zaslaný příspěvek v konferenčním sborníku.

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. června 2021.

Pokud by nebylo možné uskutečnit konferenci prezenčním způsobem, uskuteční se v online formě přes platformu MS Teams.

Přejít na web akce