20. 7. 2024

ONLINE SEMINÁŘ: KYBERBEZPEČNOST PRO ADVOKÁTY

Lektoři: JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., advokát Advokát specializujícím se na právo informačních a nových technologií a duševního vlastnictví, především na problematiku software, cloudových služeb a e-commerce, kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí na internetu. Je členem Sekce České advokátní komory pro IT a GDPR, Spolku pro ochranu osobních údajů a Pověřencem roku v soukromém sektoru za rok 2019. Jindřich poskytuje […]

Přejít na web akce

Lektoři:

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., advokát

Advokát specializujícím se na právo informačních a nových technologií a duševního vlastnictví, především na problematiku software, cloudových služeb a e-commerce, kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí na internetu. Je členem Sekce České advokátní komory pro IT a GDPR, Spolku pro ochranu osobních údajů a Pověřencem roku v soukromém sektoru za rok 2019. Jindřich poskytuje právní poradenství komerčním společnostem, neziskovým organizacím, profesním organizacím i veřejným orgánům v oblasti ochrany informací (osobních údajů, obchodních tajemství a důvěrných informací), kybernetické bezpečnosti, elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru a s vymáháním práv z duševního vlastnictví, v uplynulých třech letech byl věcným garantem anebo hlavním řešitelem více než 30 implementačních projektů v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení informací.

Daniel Hejda, bezpečnostní konzultant a etický hacker

Působí v pozici etického hackera a penetračního testera, poradce, školitele a konzultanta pro oblast kybernetické bezpečnosti. Testuje bezpečnost soukromých společností a orgánů veřejné moci, pomáhá budovat robustní řešení pro bezpečnostní dohled a plánování. Je spoluzakladatelem komunity Cyber Rangers Elite Community, která sdružuje kyberbezpečnostní profesionály nejen z ČR a SK, ale i z okolních států. Daniel působí jako etický hacker (zpravidla na straně útočníků – red team) a jeho hlavní doménou je úvodní sběr a vytěžování citlivých informací. Daniel je držitelem mnoha mezinárodně uznávaných certifikací v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany a je také držitelem prestižního ocenění Microsoft MVP a přispěvatelem komunity CIS Security Benchmarks.

Popis semináře:

Seminář uvádí advokáty do právních otázek a praktické problematiky informační a kybernetické bezpečnosti. První část semináře pokrývá účinnou právní úpravu, která dopadá na problematiku informační a kybernetické bezpečnosti (zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti, zvláštní právní předpisy upravující problematiku v dalších oblastech – advokátní služby a příkladmo zdravotní služby, bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby, státní správa a činnost samosprávy, telekomunikace) a právní povinnosti povinných osob včetně odpovědnosti statutárních orgánů a faktických vedoucích za naplňování těchto povinností, orgány státní správy v oblasti bezpečnosti informací a vztahy s nimi. V druhé, prakticky orientované části semináře bude řešena specificky problematika informační a kybernetické bezpečnosti při výkonu advokátní praxe, zejména rizika elektronického právního jednání, identifikace klienta a poskytování advokátních služeb on-line prostředky, zabezpečení informací a zachování advokátního tajemství v kyberprostoru, plnění povinností advokátů při předcházení informačním a kyberbezpečnostním rizikům, hlášení bezpečnostních incidentů atd. Součástí semináře bude přednáška etického hackera ze odborného spolku CYBER RANGERS, který sdružuje bezpečnostní profesionály, penetrační testery a etické hackery, v níž budou účastníci seznámení s nejčastějšími kyberbezpečnostními hrozbami a s riziky, obvyklými vektory kyberbezpečnostních útoků (phishing, malware, hacking, kompromitace zevnitř) a bezpečnostními incidenty a jejich projevy, způsoby, jak jim předcházet apod.

Odkaz ýá akci zde

Přejít na web akce