27. 5. 2024

Bratislavské právnické fórum 2021

22. – 23. apríla 2021

Přejít na web akce

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty si Vás dovoľujú pozvať na siedmy ročník online medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2021“, ktorá sa bude konať v dňoch 22. a 23. apríla 2021 pod záštitou Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty. 

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Právo v kríze a kríza v práve“.

Bratislavské právnické fórum je tradičná každoročná medzinárodná vedecká konferencia z oblasti práva, a to multiodborového charakteru prepojujúca právnu teóriu s praxou. Prvýkrát sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2013.

Přejít na web akce