7. 12. 2021

Přehled periodik: 3/4 2021

V dnešním článku pro vás máme výběr aktuálních periodik za 3/4 roku s obsahem týkající se trestního práva.

Pokud máte i Vy tip na zajímavé periodikum či článek, který by čtenářům Trestonline neměl uniknout, prosím, zanechte nám na něj odkaz v komentáři nebo nám pošlete tip na info@trestonlie.cz.


Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva / Nejvyšší soud (3/2021)

Pravidelný přehled právních novinek se zaměřením na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a zahraničních nejvyšších soudů. 

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu poskytuje odbornou poradenskou činnost pro soudce Nejvyššího soudu, jakož i pro soudce soudů nižších stupňů, v oblasti evropského práva.

V aktuálním čísle najdete například:

 • Rozhodnutí č. 2021-824 DC ze dne 5. 8. 2021 – Posouzení souladu ustanovení zákona omezujícího ústavní práva a svobody z důvodu šíření nákazy Covid-19
 • Nález ze dne 7. 7. 2021, sp. zn. PL. ÚS 7/2021 – O návrhu prezidentky Slovenské republiky na přezkoumání souladu předmětu referenda s Ústavou
 • Rozsudek ze dne 2. 9. 2021 ve věci č. 45581/15, Sanchez proti Francii – K povinnosti politiků kontrolovat a mazat komentáře podněcující k nenávisti, jež jsou třetími osobami sdíleny na jimi spravované sociální síti

Celé číslo zde.


Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce (3/2021)

Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce je čtvrtletně vydáván Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s analytickými útvary Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Kanceláře veřejného ochránce práv.

V aktuálním díle se KVZ zabývala těmito otázkami trestní práva:

 • Domácí násilí – Kurt proti Rakousku
 • Domovní prohlídky – Ilievi a Ganchevi proti Bulharsku
 • Sexuální násilí – J. L. proti Itálii
 • Hate crime – Sdružení ACCEPT a ostatní proti Rumunsku
 • Hate speech – Kilin proti Rusku
 • Vzdání se práva účasti na jednání – Dijkhuizen proti Nizozemsku
 • Výslech svědka obhajobou – Dodoja proti Chorvatsku

K nalezení zde.


AEQUITAS / Nejvyšší soud (3/2021)

Internetový čtvrtletník Nejvyššího soudu.

Aktuální číslo se více zabývá například zásadní změnou ve vydávání svých sbírek. Od ledna 2022 totiž začne publikovat Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek, známou jako „zelená sbírka“, a spolu s ní i Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi, „modrou sbírku“ plně ve své režii a výhradně už jen v elektronické podobě.

Najdete v něm ale také představení knihovny Nejvyššího soudu.

K nalezení zde.


BULLETIN ADVOKACIE (8-9/2021)

Bulletin vydávaný Českou advokátní komorou.

K nalezení zde.


TRESTNĚ PRÁVNÍ REVUE (3/2021)

Trestněprávní revue je časopis s klíčovými informacemi pro trestněprávní teorii a praxi. Advokátům a odborníkům působícím v trestní justici nabízí informace pro trestněprávní teorii a praxi. Samozřejmostí jsou fundované rozbory a výklady vybraných trestněprávních norem a jejich souvislostí s dalšími právními předpisy.

Aktuální obsah:

 • Vliv vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených – 1. část
 • Pravomoc soudce pro přípravné řízení
 • Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení
 • Elektronický monitoring jako opatření nahrazující vazbu a jeho využití v trestním řízení 
 • Compliance programy a jejich vliv na vyvinění právnických osob v trestním řízení 
 • Možnosti působení na psychopatického pachatele v rámci výkonu trestu odnětí svobody
 • K zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob 
 • Koronakríza a jej dopad na väzenskú politiku v Slovenskej republike 
 • Výběr rozhodnutí Ústavního soudu 

K nalezení zde.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek