25. 3. 2023

Vedení Nejvyššího soudu jednalo s poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívili ve středu 8. září Nejvyšší soud.

Navázali tak na tradici pravidelných informativních schůzek, na kterých obě strany vzájemně diskutují o  aktuálních problémech justice, hovoří o tom, na čem právě pracují, objasňují si své priority a také další plány do budoucna. Obvykle k podobným setkáním dochází jednou za rok či dva, kvůli koronavirové situaci byla tentokrát prodleva poněkud delší, tříletá. Předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., na jednání zastoupil místopředseda JUDr. Petr Šuk, který poslance mj. seznámil s činností Nejvyššího soudu v období koronavirové pandemie. Současně poukázal na některé z problémů, s nimiž se justice dlouhodobě potýká, jako je např. nedostatečný rozpočet, nízké platy zaměstnanců soudů, nedořešené zajištění informačních technologií či potřebu posílení asistentů a vyšších soudních úředníků na řadě soudů „Asistentům soudců a vyšším soudním úředníkům potřebujeme nabídnout výrazně lepší pracovní podmínky a ohodnocení, aby tato jejich pozice nebyla jen přestupní stanicí pro čerstvé absolventy škol. Potřebujeme, aby si lidé dokázali představit, že na tomto postu setrvají klidně i celý svůj profesní život. Zcela nedostatečně – v porovnání se zbytkem veřejné sféry – je pak odměňován i ostatní personál zabezpečující chod soudů. A to se musí změnit“, zdůraznil Petr Šuk. S poslanci dále probral případné změny tzv. soudní mapy, jakož i institut emeritního soudce. Řeč přišla i na aktuálně připravované procesní kodexy (nový trestní řád a nový civilní řád soudní).


Předseda Ústavně právního výboru Marek Benda na jednání informoval Nejvyšší soud o tom, že v příštím týdnu je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR plánováno hlasování o novelizaci trestního řádu, jejíž schválení by umožnilo senátům trestního kolegia Nejvyššího soudu rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona, které je oprávněn podat ministr spravedlnosti ve prospěch anebo neprospěch obviněných, také v neveřejných zasedáních s následným vyhlašováním rozsudku prostřednictvím elektronické úřední desky a úřední desky v budově soudu. Marek Benda je přímo předkladatelem tohoto návrhu, který reaguje na skutečnost, že Nejvyšší soud bude pravděpodobně muset v nejbližší době projednat větší množství stížností pro porušení zákona podávaných ministryní Marií Benešovou ve prospěch obviněných, kterým soudy v České republice automaticky ukládaly vyšší tresty podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku v souvislosti s tím, že krádeže, byť i drobné, spáchali v době vyhlášeného nouzového stavu.

(Zdroj: www.nsoud.cz – Mgr. Petr Tomíček vedoucí oddělení styku s veřejností)

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek