6. 6. 2023

Nelze připustit, aby osoba, o níž je soudem rozhodováno, byla sice přítomna v jednací síni, ale kvůli absenci tlumočení ničemu nerozuměla a nemohla se k věci nijak vyjádřit

foto: Ústavní soud

Ústavní soud, Brno, TZ 49/2021

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil napadená rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, neboť jimi byla porušena práva stěžovatele na osobní svobodu, na spravedlivý proces a na tlumočníka, zaručená čl. 8 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatel, původem z Iráku, byl v červnu 2020 zajištěn policií za účelem předání podle tzv. dublinského nařízení do Rumunska, kde v minulosti podal žádost o mezinárodní ochranu. Po celou dobu uváděl, že se narodil v roce 2004 a je nezletilý. V Rumunsku však podle sdělení tamních úřadů uvedl odlišné jméno a jiný den a měsíc narození než v České republice; i tam ale byl považován za nezletilého. Na žádost policie byl stěžovateli z rentgenových snímků zápěstí určen kostní věk lékařskými metodami TW3 (Tanner, Whitehouse) a GP (Greulich, Pyle), a to 16,36 let metodou TW3 a 18,63 let metodou GP. Lékařka vyslovila závěr, že stěžovateli je 18–19 let, a na základě toho pak policie stěžovatele považovala za zletilého. Stěžovatel proto nebyl zastoupen opatrovníkem a byl zajištěn za podmínek a z důvodů, které by nepostačovaly pro zbavení svobody nezletilého.

U městského soudu stěžovatel napadl rozhodnutí policie o prodloužení svého zajištění; městský soud jeho žalobu zamítl. Své rozhodnutí opřel zejména o lékařské závěry ohledně věku stěžovatele a o to, že stěžovatel měl opakovaně uvádět nepravdu o své totožnosti, takže jeho výpověď je podle soudu nevěrohodná. Městský soud rozhodl po jednání, kterému byl přítomen i stěžovatel, ale nebylo na něm zajištěno žádné tlumočení. Stěžovatel následně neuspěl ani u Nejvyššího správního soudu, který jeho kasační stížnost zamítl.

Ústavní soud nejprve zdůraznil, že v demokratickém právním státě je nepřípustné, aby se konalo jednání soudu za přítomnosti osoby, jež se domáhá soudní ochrany svého ústavně zaručeného práva, aniž tato osoba může průběhu jednání rozumět a má možnost se v něm jakkoli vyjádřit a účinně se do něj zapojit. Situace, v níž se stěžovatel ocitl, působí, jako by se stal účastníkem nepřijatelně kafkovského procesu, kdy se s člověkem jedná jako s předmětem či objektem, nikoli jako se subjektem práv. Stěžovatel se sice fyzicky účastnil jednání u městského soudu, ale kvůli absenci tlumočení nemohl ani rozumět tomu, co se při jednání děje, ani se osobně jakkoli vyjádřit k probíraným otázkám, a to přestože jeho vyjádření by mohlo ovlivnit rozhodnutí soudu. Stěžovatel tak nedostal žádnou příležitost se vyjádřit ani k rozporům při udávání své totožnosti a vysvětlit je, přesto mu městský soud ve svém rozhodnutí právě tyto rozpory vytkl a přičetl k tíži. Tento nedostatek v řízení nemohla nijak kompenzovat ani skutečnost, že na jednání byla přítomna zástupkyně stěžovatele. Tím, že kvůli absenci tlumočení stěžovatel neměl účinnou možnost se do jednání zapojit, uplatňovat námitky, vyjadřovat se k prováděným důkazům a například také reagovat na tvrzení týkající se své osoby, došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces, specificky práva účastnit se a být slyšen v řízení, a práva na tlumočníka, a jakož i práva na osobní svobodu, které zahrnuje též záruky náležitého soudního přezkumu zbavení svobody.

Ústavní soud se dále zabýval i tím, jak probíhalo určení věku stěžovatele. Připomněl, že nedostatečná identifikace migrujících nezletilých může vést k nezákonnému zbavení svobody a k tomu, že se jim nedostane zvláštní podpory, kterou jim stát s ohledem na jejich zranitelné postavení musí poskytovat. Je proto nezbytné dodržet předepsané postupy a důkladně srovnat výsledky určení věku různými metodami. V případě stěžovatele ovšem nebyly dodrženy základní požadavky na to, jak má probíhat určování věku u osob ve věku hraničícím se zletilostí. Při lékařském vyšetření stěžovatele nebyl přítomen jeho zástupce ani tlumočník a stěžovatel ani nebyl seznámen s výsledky tohoto vyšetření a nedostal možnost se k nim vyjádřit. Navíc pro určení věku byly využity čistě medicínské metody určení kostního věku, což v daném případě nebylo dostatečné ani podle ustálené judikatury správních soudů. V důsledku všech popsaných nedostatků nebylo v posuzovaném případě možné akceptovat závěry o zletilosti stěžovatele, a prodloužením jeho zajištění jako zletilého proto došlo k porušení jeho práva na osobní svobodu.

Nakonec Ústavní soud vytkl Nejvyššímu správnímu soudu, že bez přesvědčivého odůvodnění odmítl provést důkazy, které stěžovatel navrhoval a předložil (kopie osobních dokladů stěžovatele), čímž v daném případě došlo rovněž k porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/21 je dostupný  zde.

Diskuze (3) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Teddy napsal:

  Quality articles is the main to be a focus for the users to
  pay a quick visit the website, that’s what this website is providing.

  Here is my website … AI-powered personal shopping assistants

 2. Jens napsal:

  We stumbled over here coming from a different web address and thought I may
  as well check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to checking out your web page repeatedly.

  Here is my webpage Massage Gun

 3. Justina napsal:

  Affiliate marketing trends for beauty and health bloggers in 2023
  online medical consultation jobs for unemployed doctors Holistic health
  affiliate programs
  Finding the right affiliate products for beauty and health blog promotion

  My web-site … best passive income opportunities for doctors in australia